Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (VI) 2023-06-08 nuotolinis posėdis

Planuojama svarstyti:  

Gubernijos dvaro sodybos parko fragmentų (u. k. 612), esančių Dvaro g. 179B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto (toliau Aktas) projektą dėl apskaitos duomenų tikslinimo Kultūros vertybių registre.

Statusas: registrinis.

Akto parengimo tikslai/motyvai: pagal projektą „Kultūros paveldo apsaugos procesų optimizavimas bei kultūros vertybių registro funkcionalumo gerinimas, siekiant teikti efektyvesnes paslaugas“ (projekto Nr. 101.3-ESFA-V-918-01-0011).

Aktu siūloma: nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, želdynus), vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas pagal sklypą..

Akto projekto rengėjas: VšĮ "Kultūros paveldo akademija".

Su projektu galima susipažinti:

https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/A4HT4dCPkaRoinD

 

Daugiau informacijos

JOLANTA GASIŪNIENĖ

Vidaus kontrolės ir prevencijos skyriaus Vyriausioji specialistė

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius

Tel. +370 659 48832

| www.kpd.lt

 

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis