Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. Aerouosto g. 35

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Putokšnis“, Aerouosto g. 35, Šiauliai, el. p. , tel. +370 41 545059

Planuojamos ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas – Milda Andriūnaitė, L. Giros g. 2-1, 06325 Vilnius, tel. +370 671 84579, el. p. .

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – plastiko gaminių gamyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Aerouosto g. 35, Šiauliai.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) aprašymas – šiuo metu PŪV teritorijoje yra esama veikianti UAB „Putokšnis“ gamykla, kurioje yra gaminami plastiko gaminiai – polietileno tereftalato (toliau – PET) ruošiniai butelių gamybai, PET buteliai ir APET plėvelė. Įmonė planuoja plėsti savo veiklą ir toje pačioje teritorijoje numato gamybos ir sandėliavimo (su gamybinėmis patalpomis) paskirties pastatų statybą ir plastiko gaminių (PET ruošinių ir APET plėvelės) gamybą.

Parengta ataskaita viešai eksponuojama Šiaulių miesto savivaldybės priimamajame (3 langelyje), Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, savivaldybės darbo laiku.

Taip pat ataskaita yra viešinama interneto svetainėje: https://drive.google.com/drive/folders/1C_5fhdVbNjiruc7mbr2MR7tGYqXj42MG?usp=share_link

Taip pat su ataskaita galima susipažinti PVSV ataskaitos rengėjo buveinėje adresu L. Giros g. 2-1, Vilnius iš anksto susitarus tel. +370 671 84579 arba el. p. .

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks 2023 m. vasario 3 d. 17 val. su Šiaulių miesto savivaldybe suderintose patalpose – Šiaulių verslo inkubatoriuje Aušros al. 66A, Šiauliai.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos iki viešo supažindinimo su ataskaita galima teikti PVSV ataskaitos rengėjui raštu – adresu L. Giros g. 2-1, 06325 Vilnius arba el. paštu .

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, (8 41) 59 6373, .

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius