Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Tapk seniūnaičiu (-te)!

Tapk seniūnaičiu (-te) Medelyno seniūnijos Sodų g. seniūnaitijos!

Kviečiame teikti seniūnaičio kandidatūrą patiems ar paraginti neabejingus, bendruomeniškus gyventojus juo tapti!
Kandidatūrą galima teikti iki 2021 m. liepos 26 d.
Seniūnaičių rinkimai šiuo metu vyksta rinkimai Sodo g. seniūnaitijoje.
Balsavimas numatomas rugpjūčio 9-13 d.
Pasitikrinti, kuriai seniūnaitijai priklauso jūsų gyvenamoji vieta paspaudus nuorodą https://www.siauliai.lt/seniunaitijos/

Kas gali būti seniūnaičiu?
Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.
Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris:
- įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
- yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;
- yra Savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės administracijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį;
- teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.
Kaip vyksta registracija?
Kandidatai į seniūnaičius registruojasi 2021 m. liepos 19-26 d. darbo valandomis Šiaulių miesto savivaldybės Medelyno seniūnijoje (Birutės g. 40 Šiauliai). Skambinti tel. 8 41 425 297.
Jei kandidatą siūlo gyventojai, gyventojas (-ai) Komisijai turi pateikti:
- rašytinį kandidato sutikimą;
- kandidato siūlymo lapą. Kandidatūrą pasirašytinai turi paremti ne mažiau kaip 1 proc. rinkėjų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį. Rinkėjas gali paremti kiekvieną kandidatą į seniūnaičius tik po vieną kartą;
- kandidato veiklos programą ir jos įgyvendinimo aprašymą.
Jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija, bendruomeninės organizacijos atstovas turi pateikti:
- rašytinį kandidato sutikimą;
- patvirtintą bendruomeninės organizacijos susirinkimo protokolo kopiją arba jo išrašą;
- kandidato veiklos programą ir jos įgyvendinimo aprašymą.
Jei gyventojas pats save siūlo kandidatu į seniūnaičius, turi pateikti:
- kandidato siūlymo lapą. Kandidatūrą pasirašytinai turi paremti ne mažiau kaip 1 proc. rinkėjų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį. Rinkėjas gali paremti kiekvieną kandidatą į seniūnaičius tik po vieną kartą;
- kandidato veiklos programą ir jos įgyvendinimo aprašymą.
Dokumentų formos reikalingos kandidatui, gyventojui, bendruomeninei organizacijai:
 Kandidato sutikimas 
 Bendruomeninės organizacijos siūlymas  (siūlymą gali teikti toje seniūnaitijoje registruota ir veiklą vykdanti bendruomeninė organizacija)
 Seniūnaitijų gyventojų skaičius 

Siūlymo lapai išduodami 2021 m. 2021 m. liepos 19-26 d. darbo valandomis Šiaulių miesto savivaldybės Medelyno seniūnijoje (Birutės g. 40 Šiauliai).  Skambinti tel. tel. 8 41 425 297.

Į klausimus atsakysime tel. (8 41) 425 297 arba el. p. medelynas@siauliai.lt