Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio Metalistų g. 8I ir Metalistų g. 8J, Šiauliai, projektavimą

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė” VIII sk. reikalavimais, informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus ir numatomą rengti statinio projektą:

„Paslaugų paskirties pastatų Metalistų g. 8I ir Metalistų g. 8J, Šiauliuose statybos projektas“

tatinių statybvietės adresas: Metalistų g. 8I ir Metalistų g. 8J, Šiauliai

 Žemės sklypų kadastriniai numeriai: Šiauliai, Metalistų g. 8I skl. kad Nr. 2901/0023:838; Šiauliai, Metalistų g. 8J skl. kad. Nr. 2901/0023:839

Žemės sklypų naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis - kita; būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinio paskirtis: negyvenamoji. Paslaugų paskirties pastatai (priėmimo – išdavimo punktai)

 

Statinio kategorija: ypatingi statiniai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, duomenys:

UAB „SIMPER“  Architektas Vytautas Juškaitis, el. paštas: , tel .Nr. +370 620 23931

Architektas Antanas Jonauskis kvalifikacijos atestato Nr. A1532, el. paštas:

 

Statytojas:

UAB „Lemora“ Įm. k. 233623430; Technikos g. 8A, 51212 Kaunas;

El. paštas: , tel. Nr. +370 699 27122 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas.

Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu : https:// www.siauliai.lt skiltyje „Skelbimai“.

UAB „SIMPER“ patalpose adresu Karaliaus Mindaugo pr. 66-1 , Kaunas. Kontaktinis asmuo: Vytautas Juškaitis, el. paštas: , tel.Nr. +370 620 23931.

Susipažinimo terminas iki 2023 m. balandžio mėn. 04 d. 17:00 val. Susipažinti su projektiniais  pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 13:00. Susitikimą susiderinti iš anksto pasiskambinus.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų pateikti adresu Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas arba el. paštu: iki 2023 m. balandžio mėn. 04 d. 17:00 val.

 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

Viešas susirinkimas įvyks 2023 m. balandžio mėn. 04 d. 17:00 – 18:00 val., nuotoliniu būdu tiesioginio internetinio vaizdo transliavimo metu.

Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBiNzQ3YzQtODE0YS00OGU3LTg5MDUtOWExYWE1ZDhjNmE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a3f969f2-317b-473c-ac4f-ef9fc797ef5e%22%2c%22Oid%22%3a%22e247bab9-5a83-426b-85b7-e80ee912e447%22%7d

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija