Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą Ginkūnų g. 21

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą Ginkūnų g. 21

 

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

                      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra rengiamas „Maitinimo paskirties pastato, Ginkūnų g. 21, Šiauliai, statybos projektas“.

Projekto pavadinimas: Maitinimo paskirties pastato, Ginkūnų g. 21, Šiauliai, statybos projektas

                      Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Ginkūnų g. 21, Šiauliai, kurio kadastrinis Nr. 2901/0012:411 Šiaulių m. k.v., unikalus Nr. 2901-0012-0411.

                      Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas: paskirtis – Kita; naudojimo būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos.

                      Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Maitinimo paskirites pastatas – kavinė/restoranas.

Statinių numatoma kategorija: neypatingasis statinys.

                      Statybos rūšis: nauja statyba.

                      Statytojas: A.P ir R.P. (fiziniai asmenys).

                      Projektuotojas: UAB „Architekta“, Kalnų g. 19A, LT-86159, Kelmė, projekto vadovas Aurimas Dališanskis (atestato Nr. 23291), el. paštas:info@gabrielesprojektai.lt, mob. tel. +370668172178.

                      Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Ginkūnų g. 21, Šiauliai, nuo 2022-05-23 iki 2022-06-06, darbo dienomis nuo 8:00-17:00 iš anksto susitarus telefonu +37068172178 ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.siauliai.lt, skiltyse „Skelbimai“ ir „Statinių projektavimas“. Informacija dėl projektinių pasiūlymų teikiama darbo dienomis nuo 08.00 val. iki 17.00 val. tel. +37068172178, arba el. paštais:info@gabrielesprojektai.lt,

                      Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių gali teikti Projektuotojui: el. paštu: :info@gabrielesprojektai.lt  visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus Projektuotojui turi būti nurodyta:

 1. Vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
 2. Pasiūlymo teikimo data;
 3. Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams Projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

        Viešas susirinkimas įvyks: Viešasis susirinkimas rengiamas nuotoliniu būdu, pasitelkiant aktyvias vaizdo transliacijas 2022 m. birželio mėn. 6 d. 16.00 val. Nuoroda viešo svarstymo transliavimui: „Google Meet“ prisijungimo informacija

Vaizdo skambučio nuoroda: https://meet.google.com/wec-iunr-oxq

 

Projektiniai pasiūlymai

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistas Remigijus Jurėla