Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą Javų g. 100B, Šiauliai

Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus ir numatomą rengti statinio projektą

„Pastato (siurblinės) rekonstravimo ir paskirties pakeitimo į kitos paskirties inžinerinį statinį (nuotekų siurblinę) bei nuotekų šalinimo tinklų rekonstravimo Javų g. 100B, Šiauliuose projektas“

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:2901/0027:52 Šiaulių m. k.v..

 Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas. Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis. Nuotekų šalinimo tinklai [9.5.], elektros tinklai [9.6.].

 Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Atamis“, projekto vadovas Gintas Stankus, el. paštas , tel. Nr. +370 5 272 8334.

 Statytojas / Užsakovas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, el. pašto adresas, tel. Nr.): UAB „Šiaulių vandenys“, Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai, tel. Nr. +370 41 52 55 50, el. paštas .

 Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius, tel. Nr. 8 5 2728334. Darbo dienomis (susitarus iš anksto) nuo 9.00-16.00 val. (pietūs 11.30-12.30 val arba Šiaulių m. savivaldybės tinklalapyje https://www.siauliai.lt/ads

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus galima teikti iki 2024-03-06. Pasiūlyme nurodyti: vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną, el. paštą, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pašto adresas korespondencijai: UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius arba elektroniniu paštu: .

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2024 m. kovo mėn. 6 d. 15.00 val.

Transliacijos nuoroda https://us06web.zoom.us/j/81424897484?pwd=7urzVAG7AIlF5MU5qt1GDfAyBtw9Rb.1

Meeting ID: 814 2489 7484, Slaptažodis 504362.

Projektiniai pasiūlymai 

Vaizdinė informacija