Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio Tilžės g. 59, Šiauliai, projektavimą

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė” VIII sk. reikalavimais, informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus ir numatomą rengti statinio projektą:

„Prekybos paskirties pastato Tilžės g. 59, Šiauliai, statybos projektas

 

Planuojama statybos vieta: Tilžės g. 59, Šiauliai (žemės skl. kad. Nr.2901/0025:90)

Statinių naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatai (8.3.)

Statybos rūšis: nauja statyba

Statinio kategorija: ypatingasis statinys

Projektuotojas: MB JVPI, tel. +370 69917790

Projekto vadovas: Julius Volungevičius, kvalifikacijos atestatas A 421, tel. +370 69917790, el. p:

Statytojas: UAB “Rivona”, įmonės kodas 110512039, Savanorių pr. 176, Vilnius LT 03154, , tel. +370 52331181

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2023-05-25 iki 2023-06-09, darbo dienomis ir darbo laiku, iš anksto susitarus, A.Goštauto g. 8-417, Vilnius. Informacija teikiama: el. paštu ir tel. +370 69917790 arba arba Šiaulių m. savivaldybės tinklalapyje https://www.siauliai.lt/ads

Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu adresu A.Goštauto g. 8-417, Vilnius, per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį, iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.

Viešas susirinkimas ir visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais vyks 2023-06-09 15.00 val. vaizdo transliacijos metu internetu.

Nuoroda: https://teams.live.com/meet/9478971068081

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija