Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Tapytojo Sauliaus Kruopio knygos sutiktuvės ir darbų paroda  

2021-10-15

15:00

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Mažoji salė, Aušros al. 62

Vyks iš Šiaulių kilusio tapytojo, tarptautinių Nidos tapybos plenerų iniciatoriaus ir vadovo Sauliaus Kruopio knygos „Nidos ekspresija 25“ pristatymas. 

Tą pačią dieną bibliotekos II a. fojė atidaroma ir S. Kruopio tapybos darbų paroda. Paroda veiks iki spalio 29 d.

Akademikas Antanas Andrijauskas apie leidinį apibūdino: „Ši Sauliaus Kruopio ir jo sūnaus Eigirdo parengta trečioji „Nidos tiltų“ serijos knyga tarsi susumuoja per ketvirtį amžiaus gaivinusių pajūrio kultūrinį gyvenimą Nidos plenerų, vadinamų „Nidos  ekspresija“, nueitą  kelią. Joje pateikiama gausi vizualinė informacija atkuria lakioje vaizduotėje džiaugsmingą dailės plenerų atmosferą ir įvairiausias meninės kūrybos patirtis įstabiame Lietuvos gamtos prieglobstyje. Sauliaus Kruopio ir jo suburtų žmonių pastangomis atgimusios šlovingos dar vokiečių ekspresionistų sambūrio Die Brücke („Tiltas“) suformuotos Nidos menininkų kolonijos tradicijos čia išsiskleidė naujomis spalvomis ir per minėtą laikotarpį nepastebimai iš Lietuvos gamtos  perlo pasklido po įvairius pasaulio kraštus. Knygoje regime gausų būrį  Europos ir Azijos kraštų dailininkų ir jų sukurtų vis gausėjančių kūrinių fondą, kuriam jau  vertėtų ieškoti ir surasti pastovią ekspoziciją Neringos aplinkoje.“

Renginį moderuos – Gediminas Beržinis.

Pristatyme dalyvaus: knygos autorius Saulius Kruopis; ŠAVB direktorius prof. Bronius Maskuliūnas; knygos sudarytojas ir dizaineris Eigirdas Kruopis; kultūrologas Ričardas Jakutis; savaitraščio „Šiaulių naujienos“ redaktorė Romualda Urbonavičiūtė.

 

Renginio dalyviams reikalinga išankstinė registracija internetu (www.savb.lt) arba prieš renginį bibliotekoje.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos informacija