Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio Spindulio g. – Purienų g. kvartale, Šiauliai, projektavimą

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė” VIII sk. reikalavimais, informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus ir numatomą rengti statinio projektą:

“Šilumos perdavimo tinklų Spindulio g. – Purienų g. kvartale, Šiauliuose rekonstravimo projektas”

 

Statinių statybvietės adresas: Spindulio g, Purienų g. Šiaulių miestas

 

Statinio paskirtis: šilumos tinklų.

 

Statinio pavadinimas: šilumos perdavimo tinklai.

 

Projektuotojas: MB "SKiT projektai", Šiaurės pr. 99-16, el. p. , tel. nr. 867782132.

 

Projektinių pasiūlymų rengėjas: Projekto vadovas Marius Račkauskas, el. p. .

 

Statytojas: AB „Šiaulių energija“, Pramonės g. 10, Šiauliai, el. p.

 

Su projektiniais pasiūlymais iki viešo svarstymo pradžios galima susipažinti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu : https:// www.siauliai.lt skiltyje „Skelbimai“ arba, iš anksto susisiekus su projekto vadovu tel. nr. 8 677 83132, laiku 9:00 - 11:00; 13:00-15:00 (darbo dienomis) Statytojo patalpose Pramonės g. 10, Šiauliai.

 

Iki viešo svarstymo motyvuotas pastabas ir pasiūlymus galima teikti el. p. arba paprastu paštu adresu Varžupio 2-oji g. 9, Akademija, Kauno r.

Teikdami pasiūlymus nurodykite:

 • fizinio asmens vardą, pavardę, el. p. adresą, juridinio asmens pavadinimą, el. p. adresą;
 • pasiūlymo teikimo datą;
 • informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

 

Stendo nukabinimo data iki 2023-04-10

 

Viešas susirinkimas vyks 2023 m. balandžio 03 d. 16:10 val.  nuotoliniu būdu: https://us02web.zoom.us/j/2037422731?pwd=QjBkY2RiNkJnWHhzcEx1QldoQnVWUT09

 (Meeting ID: 203 742 2731; Passcode: 123) arba QR kodą:

https://us02web.zoom.us/j/2037422731?pwd=QjBkY2RiNkJnWHhzcEx1QldoQnVWUT09

Projektiniai pasiūlymai 

Vaizdinė informacija