Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Stasio Šalkauskio premijos laureatai

    Gintautas Mažeikis (gimė 1964 m. sausio 14 d. Vorkutoje, Komi AR, Rusijoje) – Lietuvos filosofas, kultūros teoretikas, antropolgas. 

Nijolė Alfonsa Gaškaitė-Žemaitienė (gimė 1938 m. rugsėjo 27 d. Kupiškyje, mirė 2000 m. spalio 6 d. Šiauliuose) – istorikė, prozininkė, poetė, eseistė.
  Vytautas Sirtautas (gimė 1921 m. birželio 10 d. Aukštašlynyje, Raseinių valsčiuje, mirė 2008 m. gruodžio 29 d. Šiauliuose) – profesorius, habilituotas daktaras, Lietuvos kalbininkas, poliglotas, esperantininkas, daugelio mokslinių straipsnių, veikalų, vadovėlių autorius, poetas.
  Valdas Adamkus (iki 1955 m. Voldemaras Adamkavičius. Gimė 1926 m. lapkričio 3 d. Kaune) – buvęs Lietuvos Respublikos Prezidentas, politikas, aplinkosaugininkas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, Šiaulių miesto Garbės pilietis.
  Leonidas Donskis (gimė 1962 m. rugpjūčio 13 d. Klaipėdoje, mirė 2016 m. rugsėjo 21 d. Vilniuje) – Lietuvos filosofas, eseistas, pedagogas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, politikas, visuomenės veikėjas, Europos Parlamento narys.
  Libertas Klimka (gimė 1940 m. rugsėjo 18 d. Kaune) – lietuvių fizikas, gamtos mokslų daktaras, etnologas, mokslo istorikas, Lietuvos edukologijos universiteto profesorius, naujų tarpdisciplininių mokslo šakų – paleoastronomijos ir etnokosmologijos  – pradininkas Lietuvoje.
Arūnas Sverdiolas (gimė 1949 m. balandžio 22 d. Vilniuje) – Lietuvos filosofas, filosofijos istorikas, vertėjas, pedagogas, visuomenės veikėjas.
  Dr. Adolfas Damušis (gimė 1908 m. birželio 16 d. Toščicoje (Mogiliovo gubernijoje), Rusijoje – mirė 2003 m. vasario 27 d. Vilniuje) – rezistentas, mokslininkas, visuomenininkas, politikas.
Alvydas Jokubaitis (gimė 1959 m. rugsėjo 8 d. Gargžduose) – Lietuvos filosofas, profesorius, politologas, humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto ir Filosofijos fakulteto dėstytojas, viešasis intelektualas, vienas svarbiausių politikos mąstytojų Lietuvoje, liberalizmo kritikas.

J. E. vyskupas Eugenijus Bartulis (gimė 1949 metais gruodžio 7 d. Kaune) – visuomenės veikėjas, Romos katalikų vyskupas, Šiaulių miesto garbės pilietis, Šiaulių universiteto garbės narys. Jo iniciatyva įkurti vyskupijos šeimos, jaunimo, katechetikos centrai, atgaivinti Kryžių kalno atlaidai, pradėti organizuoti kasmetiniai piligriminiai žygiai pėsčiomis iš Šiaulių į Kryžių kalną, iš Kryžių kalno į Tytuvėnus ir Šiluvą bei šeimų šventės, kurios kasmet suburbia tūkstančius dalyvių. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vienintelis dvasininkas šalyje, jau keliolika metų leidžiantis katalikiškus kalendorius su meninėmis nuotraukomis ir filosofinėmis būties mintimis. Kelionėmis, alpinizmu ir fotografija besižavinčio vyskupo kalendoriai iliustruojami jo paties darytomis nuotraukomis. Jo pamokslai, viešos kalbos visuomenei, straipsniai žiniasklaidoje ir įvairiuose leidiniuose atspindi Stasio Šalkauskio idėjas, gyvenimo siekį, filosofinį palikimą.

 

Dr. Juozas Girnius (gimė 1915 m. gegužės 23 d. Sudeikiuose, Utenos apskrityje, mirė 1994 m. rugsėjo 13 d. Bostone, JAV, 1995 m. palaikai perlaidoti Sudeikiuose) – lietuvių filosofas egzistencialista

Profesorius Simas Sužiedėlis (gimė 1903 m. lapkričio 10 d. Sankt Peterburge, Rusijoje, mirė 1985 m. rugsėjo 22 d. Broktone, JAV) – istorikas, poetas, žurnalistas, pedagogas, visuomenininkas, buvęs Ateitininkų federacijos vadas.

 
 

Dr. Jonas Grinius (gimė 1902 m. kovo 5 d. Giminėnuose, Joniškio valsčiuje, mirė 1980 m. lapkričio 10 d. Miunchene, Vokietijoje. 1988 m. urna su pelenais perlaidota Kauno Petrašiūnų kapinėse) – lietuvių rašytojas, menotyrininkas, literatūros kriti

  Sigitas Tamkevičius (gimė 1938 m. lapkričio 7 d. Gudonyse, Lazdijų rajone) – Lietuvos katalikų dvasininkas Kardinolas, buvęs Kauno arkivyskupas. 
  Romualdas Ozolas (gimė 1939 m. sausio 31 d. Joniškėlyje, Pasvalio rajone, mirė 2015 m. balandžio 6 d. Vilniuje) – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, filosofas, pedagogas, politikas, redaktorius,  visuomenės veikėjas.
Arvydas Petras Žygas (gimė 1958 m. birželio 6 d. Čikagoje, JAV, mirė 2011 m. gegužės 7 d. Saint Louis, JAV) – Ilinojaus universiteto (JAV) ir Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, ateitininkijos Lietuvoje atkūrėjas.
  Vytenis Rimkus (gimė 1930 m. sausio 17 d. Zatišių vienkiemyje prie Padubysio, Šiaulių rajone, mirė 2020 m. lapkričio 12 d. Šiauliuose) – dailininkas, menotyrininkas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras, Lietuvos mokslo ir visuomenės veikėjas, Šiaulių miesto Garbės pilietis.