Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Didmaišiai su žaliosiomis atliekomis bus tuštinami pagal grafiką iki lapkričio 30 d.

Nors jau atkeliavo žiema, tačiau mieste vis dar yra didmaišių su rudeniniais lapais. Primename, kad didmaišiai tuštinami nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 30 d. pagal patvirtintą grafiką. Grafikus galima rasti VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro interneto svetainėje www.sratc.lt, skiltyje grafikai:

 1. daugiabučiams, savivaldybės švietimo įstaigoms, sporto centrams ir viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms: https://www.sratc.lt/uploads/Grafikai/Siauliu_m/2022-zaliosios_daugiabuciu.pdf
 2. sodų bendrijoms: https://www.sratc.lt/uploads/Grafikai/Siauliu_m/2022-zaliosios_sb.pdf

Didmaišiai tuštinami, jei atitinka šias sąlygas:

 1. atliekų išvežimo dieną pagal patvirtintą grafiką;
 2. didmaišis su aptarnaujančios įmonės logotipu ir identifikaciniu žymekliu;
 3. stovėjimo vieta šalia kolektyvinių (bendro naudojimo) komunalinių atliekų konteinerių aikštelės, kur aptarnaujantis transportas netrukdomai gali privažiuoti ir didmaišius ištuštinti;
 4. didmaišiuose tik palaidos biologiškai skaidžios atliekos;
 5. atliekos renkamos tik iš didmaišių.

Prašome daugiabučių namų, sodų bendrijų pirmininkų ar administratorių, taip pat savivaldybės švietimo įstaigų, sporto centrų ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų atstovų patikrinti didmaišių stovėjimo vietas iki grafiko, kad atitiktų aukščiau nurodytas sąlygas.

Taip pat pastebime, kad šaltuoju metų laiku, t. y., po lapkričio 30 d., kai biologiškai skaidžių atliekų didmaišiai nebetuštinami, tušti didmaišiai mėtosi viešosiose erdvėse, taip bloginant miesto estetinį vaizdą ir didmaišių kokybę. Todėl prašome daugiabučių namų, sodų bendrijų pirmininkų ar administratorių ir įstaigų atstovų susirinkti jiems skirtus didmaišius ir pradėti juos naudoti pagal patvirtintą grafiką, t. y., nuo 2023 m. balandžio 1 d.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus informacija
el. p. [email protected]

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas