Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Gyventojams – galimybė pakeisti taršų kurą ir gauti paramą, prisijungiant prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų

Šiuo metu Aplinkos ministerija yra parengusi finansavimo aprašo projektą dėl Klimato kaitos programos subsidijų, skirtų gyvenamiesiems namams prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius.

Projekto tikslas – suteikti galimybę gyventojams, kurie vis dar šildo būstą neefektyviomis, šilumos netaupančiomis ir orą teršiančiomis priemonėmis, jų atsisakyti, prisijungiant prie centralizuotų šilumos tinklų. Numatoma, kad paraiškas paramai Aplinkos projektų valdymo agentūrai (panašiai kaip ir mažajai renovacijai), kai ji paskelbs kvietimą, galės teikti šilumos tiekimo įmonės. Jos ir gaus pačią subsidiją, t. y. iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, neviršijant maksimalių nustatytų dydžių. Tačiau įgyvendinus projektą ir būstų savininkams apmokėjus likusią – 50 proc. išlaidų dalį, šilumos tiekėjas šiems gyventojams perduos paramos lėšomis įrengtą turtą – šilumos punktą ir kitus pastato vidaus įrenginius. Namai, kuriuos ketinama prijungti prie  centralizuotai teikiamos šilumos sistemos, turi būti  savivaldybių patvirtintų specialiųjų ūkio planų numatytose centrinės šilumos tiekimo zonose. Šilumos tiekėjas,  įvertinęs šilumos tiekimo rentabilumą, turėtų neatlygintinai nutiesti šilumos vamzdyno atšakas nuo esamos centralizuotų šilumos tinklų infrastruktūros iki namo per namo sklypą.

Projektu numatoma, kad maksimalus subsidijos dydis vienam projektui neturi viršyti –  individualių namų atveju – 1 830  Eur, o daugiabučių namų atveju –  7 580  Eur, tačiau subsidijų dydis visais atvejais neturi viršyti 50 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomi: automatizuotų šilumos punktų įrengimas vienbutyje name ar daugiabučiame name; vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas ir pritaikymas centrinės šilumos tiekimui (įskaitant reikalingų vamzdynų įrengimą namų viduje); šilumos apskaitos prietaisų įrengimas.

Pažymėtina, kad šiai priemonei 2021 m. iš Klimato kaitos programos lėšų naudojimo sąmatos skirta 2 mln. Eur. Ši nauja priemonė inicijuota, atsižvelgiant į Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, kuriai priklauso ir AB „Šiaulių energija“, prašymus.

AB „Šiaulių energija“ inf.

Neteisingas
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas
(Atsakymų į komentarus neteikiame)