Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

"Mėlynas mėnulis" kviečia pasinaudoti organizacijos teikiamomis paslaugomis

Šiaulių mieste sužibo nauja, socialine veikla užsiimanti, įstaiga „Mėlynas mėnulis“. Pagrindinė įstaigos veiklos sritis – socialinė veikla, kuria siekiama padrąsinti įvairias socialines grupes augti, tobulėti, pažinti save, mokytis, kurti ir vystytis.

Įstaigos įkūrėjų vizija – kelti ne tik miesto, bet ir valstybės socialinės gerovės lygį, didinti paslaugų prieinamumą socialiai pažeidžiamiems asmenims ir prisidėti prie palankios aplinkos vaikų augimui, vystymuisi ir ugdymui(si) kūrimo.

Šiuo metu „Mėlynas mėnulis“ su Šiaulių miesto savivaldybės finansine pagalba įgyvendina projektą „Nemokamos psichosocialinės pagalbos vaikams (paaugliams) ir šeimoms teikimas Šiaulių mieste“. Savivaldybės paramos dėka „Mėlynas mėnulis“ šiuo metu siūlo nemokamas:

 • psichologo konsultacijas pilnamečiams/suaugusiems asmenims,
 • psichosocialinius užsiėmimus paaugliams;
 • tėvystės įgūdžių stiprinimo grupes tėvams (globėjams, rūpintojams).

Paslaugomis gali naudotis visi Šiaulių miesto gyventojai, o jas įgyvendina veiklą mylinčios ir iššūkių nebijančios specialistės – psichologė Akvilė Žalė ir socialinė pedagogė Greta Šiaučiulytė-Savickė.

Specialistų veiklą galite stebėti jų asmeniniuose socialinio tinklo darbo profiliuose (Akvilė Žalė - https://www.facebook.com/psichologespadrasinimokab; Greta Šiaučiulytė-Savickė - https://www.facebook.com/SocialinePedagogeG). Informaciją apie paslaugas, jų laiką ir renkamas grupes rasti „Mėlyno mėnulio“ puslapyje -  https://www.facebook.com/melynasmenulis.lt

 

"Mėlynas mėnulis" tekstas ir nuotrauka