Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Nauji pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimo sprendiniai Šiaulių mieste

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras vykdo projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“, kurio apimtyje Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje suplanuota įrengti 300 vnt. pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių.

Šaulių mieste jau įrengta ir eksploatuojama 96 vnt. aikštelių, pradėti rangos darbai dėl 23 aikštelių sprendinių įgyvendinimo.

Informuojame, kad Šiaulių miesto gyventojai gali peržiūrėti ir susipažinti su planuojamų įrengti pusiau požeminių konteinerių aikštelių vietomis šiame žemėlapyje. Atkreipiame dėmesį, kad žemėlapyje numatytos pusiau požeminių konteinerių aikštelių vietos yra preliminarios ir projektavimo metu dėl tam tikrų aplinkybių (dujotiekio, šilumos, vandentiekio, nuotekų ir ryšių inžinerinių tinklų ir jų apsaugos zonų) gali keistis.

Šiuo metu gyventojams pristatomi parengti ir suderinti su inžinerinių tinklų savininkais nauji 18 pusiau požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Šiaulių mieste supaprastinti statybos projektai.

Planuojamų statyti aikštelių adresai Šiaulių mieste:

Eil. Nr.

Aikštelės adresas ir aikštelės Nr. projekte

Projektinis sprendinys

1.        

Aukštabalio g. 12, Šiauliai

(Aikštelė Nr. 13)

Sprendinys Nr. 13

2.        

Dainų g. 86, Šiauliai

(Aikštelė Nr. 22)

Sprendinys Nr. 22

3.        

Dainų g. 41 ir Lyros g. 30, Šiauliai

(Aikštelė Nr. 25 ir Nr. 92)

Sprendinys Nr. 25/92

 

4.        

Dainų g. 60, Šiauliai

(Aikštelė Nr. 28)

Sprendinys Nr. 28

5.        

Dainų g. 94, Šiauliai

(Aikštelė Nr. 29)

Sprendinys Nr. 29

6.        

S. Daukanto g. 47, Šiauliai

(Aikštelė Nr. 30)

Sprendinys Nr. 30

7.        

Dvaro g. 175, Šiauliai

(Aikštelė Nr. 33)

Sprendinys Nr. 33

8.        

Dvaro g. 50, Šiauliai

(Aikštelė Nr. 34)

Sprendinys Nr. 34

9.        

Energetikų g. 1A, Šiauliai

(Aikštelė Nr. 36)

Sprendinys Nr. 36

10.    

Energetikų g. 4, Šiauliai

(Aikštelė Nr. 37)

Sprendinys Nr. 37

11.    

Ežero g. 12, Šiauliai

(Aikštelė Nr. 38)

Sprendinys Nr. 38

12.    

Ežero g. 3, Šiauliai

(Aikštelė Nr. 39)

Sprendinys Nr. 39

13.    

Ežero g. 5, Šiauliai

(Aikštelė Nr. 40)

Sprendinys Nr. 40

14.    

Ežero g. 61, Šiauliai

(Aikštelė Nr. 41)

Sprendinys Nr. 41

15.    

Ežero g. 4, Šiauliai

(Aikštelė Nr. 42)

Sprendinys Nr. 42

16.    

Gardino g. 29, Šiauliai

(Aikštelė Nr. 43)

Sprendinys Nr. 43

17.    

Gardino g. 5, Šiauliai

(Aikštelė Nr. 44)

Sprendinys Nr. 44

Statybos rūšis: Nauja statyba

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Statytojo duomenys:

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

Adresas: Pramonės g. 15-71, lt-78137 Šiauliai

tel. 8 41 520002, el. paštas 

Kilus klausimų arba turint pastabų numatytoms pusiau požeminių konteinerių aikštelių vietoms, prašome kreiptis į:

 • VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą, el. paštu  ;

 • Šiaulių miesto savivaldybės administraciją, el. paštu .

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius