Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Pagalba nuo karo Ukrainoje pasitraukusiems asmenims

Pagalba  nuo  karo  ukrainoje  pasitraukusiems  asmenims

ДОПОМОГА ОСОБИМ, ЩО ВТІКАЛИ ВІД ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Šiaulių miesto savivaldybėje vykdomas projektas „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, kurio tikslas – prisidėti prie pabėgėlių iš Ukrainos ankstyvosios integracijos. Teisės aktų nustatyta tvarka atrinkti partneriai, kurie vykdo nuo karo Ukrainoje pasitraukusiems asmenims įvairias informacines, švietėjiškas, psichologinės pagalbos ir kitokias veiklas:

Veikla

Veiklą vykdanti įstaiga, jos kontaktai

Grupinės konsultacijos streso ir sunkumų emocijoms valdyti

VšĮ Ukrainiečių integracijos centras „MALVA“,

Adresas: Žemaitės g. 83 A -201 kab. Šiauliai,

El. p.: [email protected], Tel.8 688 28323

Individualios konsultacijos streso ir sunkumų emocijoms valdyti

Įvairūs renginiai, ekskursijos, dirbtuvės, stovyklos, mokymai, skirti pasitikėjimui savimi stiprinti, ukrainiečių bendruomenės bendravimui ir ryšiams palaikyti ir  skatinti.

Konsultacijos sveikatos, socialinės apsaugos, švietimo ir kitų paslaugų klausimais

Vertimo žodžiu ir (arba) raštu paslaugos

Užimtumo ir fizinio aktyvumo veiklos (rankdarbių būrelis, dainavimo studija, sveikatos grupės)

Kompleksinės psichosocialinės paslaugos (psichologinė pagalba ir socialinė pagalba atstovaujant asmenį)

VšĮ „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras“,

Adresas: P. Višinskio g. 34, Šiauliai,

El. p. [email protected],

Tel. 8 64504931

Psichologinio pažeidžiamumo prevencijos šviečiamieji užsiėmimai

Sociokultūrinės paslaugos, skirtos prisitaikyti prie naujos aplinkos, integracijai į bendruomenę, emocinei sveikatai palaikyti

Priklausomybių turinčių asmenų konsultavimas ir psichoedukacija, priklausomybių prevencinės veiklos

Neformalusis vaikų ir jaunuolių ugdymas

 

Nurodytos organizacijos veiklą vykdys iki 2024 m. kovo 4 d.

Aktyviai kviečiame ukrainiečius prisijungti prie vykdomų veiklų ir sėkmingai integruotis į mūsų šalies ir miesto gyvenimą.

Logotipas

ДОПОМОГА ОСОБИМ, ЩО ВТІКАЛИ ВІД ВІЙНИ В УКРАЇНІ:

Діяльність

Установа, яка здійснює діяльність, її контакти

Групові консультації з емоційного управління стресом та труднощами

Громадська установа «Центр інтеграції українців «MALVA»,

Адреса: вул. Жемайтес 83 A -201 кабінет, Шяуляй (Žemaitės g. 83 A -201 kab. Šiauliai)

Ел.пошта: [email protected],

Тел.+37068828323

Індивідуальні консультації з емоційного управління стресом та труднощами

Різні заходи, екскурсії, майстер-класи, табори, тренінги, спрямовані на зміцнення впевненості у собі, сприяння спілкуванню та підтримці зв'язків української спільноти.

Консультації з питань здоров'я, соціального забезпечення, освіти та інших послуг

Послуги усного та/або письмового перекладу

Діяльність із зайнятості та фізичної активності (гурток рукоділля, студія співу, групи здоров'я)

Комплексні психосоціальні послуги (психологічна допомога та соціальна допомога при представництві людини)

Громадська установа «Бюро моніторингу людських ресурсів та розвитку»,

Адреса: вул. Вішінськьо 34, Шяуляй (P. Višinskio g. 34, Šiauliai)

Ел. пошта :[email protected],

Тел.+37064504931

Освітні заходи щодо профілактики психологічної вразливості

Освітні заходи щодо профілактики соціально-культурні послуги, спрямовані на адаптацію до нового середовища, інтеграцію у суспільство, підтримку емоційного здоров'я

Консультації та психоутворення осіб із залежностями, заходи щодо превенції залежностей

Неформальна освіта дітей та молоді

 

Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas