Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Prisikėlimo aikštės skvere liepsnojo atminimo laužai

Minint Laisvės gynėjų dieną, Šiauliuose uždegti atminimo laužai, aidėjo karių savanorių salvės, skambėjo patriotinės dainos, pasidalintas atsiminimais apie lemtingus 1991-ųjų sausio įvykius, miesto centre esantys objektai apšviesti Lietuvos vėliavos spalvomis.

Po Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje už žuvusius Laisvės gynėjus aukotų Šv. Mišių, šiauliečiai rinkosi Prisikėlimo aikštės skvere prie Šiaulių miesto savivaldybės. Prieš 31 metus, čia taip pat būrėsi minios žmonių, kurie buvo pasiruošę saugoti savo miestą nuo okupantų karinės jėgos. Uždegti simboliniai laužai priminė, kaip tuomet žmonės dieną ir naktį budėjo besišildydami prie uždegtų laužų.

Renginio pradžioje sugiedojus Tautišką giesmę, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinė kariai iššovė 3 pagarbos ir atminimo salves. Renginio vedėjui vardijant sausio 13-osios naktį žuvusiųjų pavardes, prieš pakylą rikiavosi uždegtais fakelais nešini kariai. Už laisvę gyvybes atidavusių atminimas pagerbtas tylos minute.

Skaudžius Lietuvai įvykius prisiminęs tuometinis parlamento gynėjas, šiaulietis skulptorius Gintautas Lukošaitis, retoriškai klausė, ar mokame įvertinti Laisvės dovaną.

Apie Lietuvos savanorių ir Laisvės gynėjų nuopelnus kalbėjęs Lietuvos skautijos Šiaulių skautų tuntininkas, istorijos mokytojas Sergejus Staponkus linkėjo, kad atminimo laužai ištirpdytų lietuvių tarpusavio nesutarimus ar nesantaiką ir vėl visi galėtume būti vieningi.

Pasibaigus šventės ceremonijai, muzikinę dovaną susirinkusiems dovanojo Šiaulių universiteto gimnazijos mišrus choras POCO  ir dainavimo  studija „Čiuto“ (vad. R. Stoškuvienė), bei grupė „Ekstra“ (vad. K. Stoškus).

Vakaras užbaigtas simboliniu akcentu – naujai nuskambėjo visiems puikiai pažįstama daina „Broli, neverk“, kurią po 1991 m. sausio 13-osios sukūrė ir įdainavo žinomi Šiaulių muzikos kūrėjai ir atlikėjai. Po 31 metų atgimusią dainą sudainavo jaunieji miesto atlikėjai Agnė Michalenkovaitė, Evaldas Vaikasas, Gabija Lukrecija Petrauskaitė, Gerda Rumšienė ir Arnas Grušas.

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis