Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiauliečiai kartu pagerbė karo ir Holokausto aukas

Šiaulių mero Artūro Visocko iniciatyva,  Pročiūnų žudynių įamžinimo vietoje pagerbtas karo ir Holokausto aukų atminimas. Ceremonijoje dalyvavo šiauliečiai, žydų bendruomenių atstovai ir kariškiai. Pročiūnų žudynių tragediją primena neseniai prie Aviacijos gatvės iškilusi originali skulptūra.

Šalyje minint Lietuvos žydų genocido atminimo dieną, Šiaulių miesto savivaldybė pakvietė į minėjimą Pročiūnų žudynių vietoje. Šimtų antrojo pasaulinio karo metais čia žiauriai nužudytų įvairių tautybių žmonių atminimą dabar saugo meninė kompozicija „Žymė 732“.

Ceremonija pradėta muzikine įžanga, melodiją iš kino filmo „Šindlerio sąrašas“ atliko Šiaulių pučiamųjų orkestro dirigentas – Gediminas Brūzga.  Padėjus gėles ir uždegus atminimo žvakes, pirmasis žodį tarė Šiaulių miesto meras.

„Galime tik pabandyti suprasti, kaip ir kas vyko prieš aštuonis dešimtmečius. Baisybės sekė viena po kitos –  karas, trėmimai, žydų tautos genocidas. Nesuprantama, kaip žmonės gali tapti nebe žmonėmis ir imtis spręsti, kada kitų žmonių pasaulis turi baigtis. Duok, Dieve, rasti atsakymą, kaip tokių dalykų išvengti dabartyje ir ateityje. Tikrai svarbu, kad visus mūsų darbus kas dieną turėtų lydėti žmogiškumas, juos turime daryti vadovaudamiesi širdies balsu“, – susirinkusiems kalbėjo Artūras Visockas.

 „Esame vietoje, kur žmonių skausmas tiesiogiai jaučiamas. To meto įvykiai iki šiol daugeliui neleidžia rasti ramybės. Čia nužudytųjų sielos, žvelgdamos į mus iš amžinybės, tikiu, kad labiausiai linki mums ir mūsų laikams meilės, tiesos ir teisingumo“, – ceremonijos metu sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Renginyje dalyvavęs ir kurinio „Žymė 732“ autorius Darius Linkevičius pabrėžė, kad galimybę realizuoti savo kūrybinį užmanymą šioje vietoje priėmė, kaip garbę.

„Tikiuosi, kad mano darbas trauks pravažiuojančių akis, žmonėms norėsis sustoti ir apžiūrėti šią vietą, sužinoti jos istoriją. Kompozicijoje panaudota metalo plokštė simbolizuoja tarsi likimo giljotiną, kuri nutraukė čia žuvusių žmonių gyvenimus ir prislėgė visų mūsų atmintį. Plokštėje matomas grotų fragmentas reiškia, kad čia žmonės buvo vežami iš karo metu veikusio sunkiųjų darbų kalėjimo, į jį pakliūdavo įvairiausių tautybių kaliniai. Akmuo čia – visiško beviltiškumo simbolis, įsirėžęs ir prislėgęs mūsų likimus, o tuo pačiu pakibęs ore, kaip priminimas žmonijai susimąstyti ir nekartoti tokių klaidų“, – sakė kurinio autorius.

 „Mes einame vieni kitų supratimo kelią, tačiau kurioje to kelio vietoje esame, dar sunku atsakyti. Visuomenė keičiasi, pradedama suprasti, kad šis skausmas yra bendras. Turime ir gražių pavyzdžių, kai lietuviai tais sunkiais karo laikais, rizikavo viskuo, savo ir šeimos gyvybėmis, kad išgelbėtų net nepažįstamą žydų tautybės vaiką. Dabar daugeliui jų jau yra suteiktas Pasaulio tautų teisuolių vardas. Jie parodė ne tik aukščiausią žmogiškumą, bet ir gynė Lietuvos garbę. Šiauliuose jau netrukus atsiras Pasaulio teisuolių skveras, kuriame bus įamžinti Šiaulių krašto Pasaulio tautų teisuoliai, turbūt Lietuvoje tai vienas iš įspūdingiausių atminimo projektų“, – kalbėjo Šiaulių apskrities žydų bendruomenės vadovas Sania Kerbelis.

Josifas Burnšteinas pabrėžė, kad žydų bendruomenių nariai vertina Šiaulių miesto savivaldybės pastangas išsaugant Holokausto metu žuvusiųjų atminimą. Aptikus žudynių vietas, buvo pakeista tiesiamo kelio trajektorija, pagarbiai paliekant palaikus nejudintus. Vėliau, greta Aviacijos gatvės atsirado šis paminklinis ženklas. Pasak J. Buršteino, tai pirmiausiai rodo supratimą, o taip pat drąsą nesibijant atminties įprasminimui prisiimti finansinius ir kitus reikalingus išteklius.

Lietuvos žydų genocido atminimo dienos renginiai tęsis ir kultūros įstaigose.

Rugsėjo 23 d. 18 val. „Laiptų galerijos“ organizuojamų litvakų (Lietuvos žydų) dienų metu galerijoje įvyks literatūrinis vakaras, kuriame Avromo Suckeverio tekstus iš rinktinių „Kapo vaikas“ ir „Žaliasis akvariumas“ skaitys VŠDT aktoriai Monika Šaltytė ir Juozas Bindokas, muzikuos Glebas Pyšniak (violončelė) ir Rokas Zubovas (fortepijonas).

Rugsėjo 24 d., penktadienį, 15 val. Venclauskių namuose-muziejuje (Vytauto g. 89) vyks Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus Arūno Bubnio paskaita „Šiaulių getas 1941-1944 m.“.

Šiaulių miesto savivaldybės informacija

Vitalio Lebedžio nuotraukos