Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiaulių miestas turi patrauklių pasiūlymų gydytojams ir rezidentams

Šiaulių miesto savivaldybė stiprina motyvavimo sistemą, pritraukdama perspektyvius gydytojus specialistus ir rezidentus į Šiaulių miesto sveikatos priežiūros įstaigas. Šiaulių miesto savivaldybės taryba priėmė svarbų sprendimą – patvirtintas atnaujintas trūkstamų gydytojų ir rezidentų finansinio motyvavimo tvarkos aprašas. Dokumente numatyta, kad medikai, atvykstantys dirbti į Šiaulius, gali pretenduoti į specialias išmokas arba kasmetines stipendijas.

„Džiaugiuosi pranešdamas, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba priėmė ypač reikšmingus sprendimus sveikatos apsaugos srityje. Asmeniškai kviečiu visus gydytojus specialistus ir rezidentus, kurie planuoja atlikti rezidentūrą, pradėti, o gal tęsti savo profesinę karjerą, drąsiai rinktis Šiaulius. Ryžtingai prisiimame atsakomybę užtikrinti ne tik puikias profesinio tobulėjimo sąlygas, praktinio darbo galimybes, bet ir nuoširdų, betarpišką bendradarbiavimą, kuris leis sėkmingai eiti pažangos keliu. Siunčiame aiškią žinutę – Saulės miestas gydytojų specialistų ir rezidentų laukia plačiai išskėstomis rankomis!“, – tvirtino Šiaulių meras Artūras Visockas.

Išsamiau pristatydama naują sprendimą, Savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vedėja Viktorija Palčiauskienė pakomentavo, kuo į miestą atvykstančių trūkstamų specialybių medikų ir rezidentų motyvavimo tvarka skiriasi nuo anksčiau galiojusios.

„Tobulindami medikų motyvavimo aprašą, trumpinome gydytojų ir rezidentų įsipareigojimų trukmę. Dabar trūkstamos specialybės gydytojui, atvykusiam dirbti į Šiaulius ir sutikusiam 3 metus įsipareigoti mieste veikiančioms įstaigoms, būtų mokama 25 tūkst. eurų išmoka, įsipareigojusiems trumpesniam 1 metų periodui skiriama 7 tūkst. eurų suma. Turime ir rezidentų motyvavimo priemonę – miestas gali finansuoti rezidento studijas arba taip pat skirti piniginę išmoką. Kviečiame gydymo įstaigas viešai skelbti apie naujas galimybes ir bandyti, naudojantis nauja tvarka, prisitraukti reikalingų darbuotojų“, – sakė V. Palčiauskienė.

„Dėkojame Šiaulių savivaldybei už tokią pagalbą pritraukiant specialistus. Materialinis skatinimas tikrai turi įtakos žmonių apsisprendimui. Savo ruožtu ligoninėje taikome ir kitas motyvavimo priemone, kiek tik leidžia galimybės. Norint visiškai užpildyti šiuo metu trūkstamus etatus, reikėtų apie 70 gydytojų. Vien šių trijų specialybių – anesteziologų, psichiatrų ir skubiosios pagalbos gydytojų – galėtume iš karto priimti po dešimt. Reikia ir retesnių specialybių gydytojų – onkologo radioterapeuto, endoskopuotojų. Ligoninė yra sudariusi sutartis dėl trijų rezidentų studijų finansavimo, o Savivaldybės patvirtinta motyvavimo programa, tikimės, leis rasti jau mokslus baigusių gydytojų“, – spaudos konferencijoje kalbėjo Respublikinės Šiaulių ligoninės direktorė Česlova Špūrienė.

 

 

Finansinės motyvavimo išmokos gydytojui specialistui:

 • 7 000 eurų išmoka gydytojo poreikiams tenkinti, jei gydytojas gydymo įstaigoje įsipareigoja dirbti ne trumpiau kaip 1 metus nuo pirmos darbo dienos. Išmoka gali būti mokama už kiekvienus kitus metus, bet ne ilgiau kaip 3 metus, kasmet sudarant naujas finansavimo sutartis.
 • 25 000 eurų vienkartinė išmoka gydytojo poreikiams tenkinti, jei gydytojas gydymo įstaigoje iš karto įsipareigoja dirbti ne trumpiau kaip 3 metus nuo pirmos darbo dienos.

Numatyta viso dydžio išmoka gydytojui gali būti skiriama, jei gydytojas dirba visu 1,0 etato darbo krūviu (dirbant keliose įstaigose, darbo krūvis sumuojamas). Jei dirbama mažesniu darbo krūviu, skatinimo priemonių suma mažinama proporcingai dirbtam laikui.

 

Finansinės motyvavimo išmokos gydytojui rezidentui:

 • ne daugiau kaip 10 000 eurų rezidento kasmetinė stipendija, skirta rezidentūros studijoms Lietuvos Respublikos universitetuose apmokėti pagal rezidentūros išlaidų sąmatą. Skatinimo priemone pasinaudojęs rezidentas įsipareigoja gydymo įstaigoje dirbti pagal savo specializaciją laikotarpį, proporcingą Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotam rezidentūros studijų laikotarpiui, nuo pirmos darbo dienos gydymo įstaigoje kaip gydytojas rezidentas arba gydytojas specialistas ne trumpiau kaip 1 metus (nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpis neįskaičiuojamas) ir ne mažiau kaip 1,0 etatu.
 • 5 000 eurų vienkartinė išmoka rezidento poreikiams tenkinti, jei rezidentas dalyvauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamame projekte.

Išsamiau susipažinti su finansavimo tvarkos aprašu galima čia

Šiaulių miesto savivaldybės informacija

Respublikinės Šiaulių ligoninės nuotrauka