Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiaulių šimtametė jubiliejinį gimtadienį sutiko kavinukėje

Šių metų gegužis Šiauliams padovanojo jau du šimtamečių senolių jubiliejus. Šį kartą Šiaulių meras sukaktuvininkę sveikino jaukioje kavinukėje, ilgaamžė džiaugėsi tiek sveikinimais, tiek galimybe pabūti ne tik namų erdvėje.

Šiaulietė Genovaitė Mačiulienė – viena iš nedaugelio, kuriai likimas lėmė peržengti šimtmečio slenkstį. Tokio jubiliejaus proga šiauliečius tradiciškai namuose pasveikina Šiaulių miesto meras.

Šį kartą sukaktuvininkė su palyda priimti sveikinimų atvyko į knygyną svetainę „Prie Katedros“. Toks senolę periodiškai globojančių Maltos ordino savanorių pasiūlymas sukūrė dvigubą šventę, ponia Genovaitė į savo gimtadienį atvyko pakylėta, be jokių rūpesčių.

Sveikindamas sukaktuvininkę meras pirmiausia linkėjo sveikatos.   

„Miela Genovaite, sveikinu Jus visų miesto gyventojų vardu, linkiu geros savijautos, puikios nuotaikos, tegul Jūsų dienos būna gražios ir įdomios“, – teikdamas puokštę rožių sakė Artūras Visockas.

Šimtametei taip pat perduotas mero pasirašytas sveikinimas, piniginė dovanėlė, Savivaldybės vadovas Genovaitei Mačiulienei užrišo simbolinę šimtmečio juostą.

Paprašyta sugalvoti linkėjimą šiauliečiams, senolė greit surikiavo mintis.

„Tegul Šiauliai būna laimingas miestas, kad nebūtų negerų įvykių, o visi čia laimingai ir ramiai gyventų. Tegul žmonės būna stiprūs ir sveiki, o jų galvose gimtų tik geros mintys“, – sklandžiai dėstė Genovaitė Mačiulienė.

Senolę globojančios maltietės Aušra Simonavičiūtė ir Laura Ramanauskė pasakojo, kad labai pozityvi ir geranoriška šimtametė šią žiemą  buvo pakliuvusi į nepavydėtiną situaciją.

Užsienyje dirbančio sūnaus prašymu ponią Genovaitę globojo pažįstamas, kuris pats netikėtai pakliuvo į ligoninę. Tuomet į pagalbą močiutei buvo pakviesti Šiaulių maltiečiai. Net ir grįžus sūnui, savanorė Laura dar keletą kartų per savaitę užsuka pas Genovaitę pasiplepėti su termosu karštos sriubos.

 

Genovaitė Mačiulienė gimė gausioje ūkininkų šeimoje, turėjo šešias seseris ir du brolius. Kiek paaugę vaikai ėjo tarnauti pas didesnius ūkininkus, veždavo į miesto turgų pardavinėti ūkyje išaugintas gėrybes. Viena tokia kelionė į turgų Genovaitę išgelbėjo nuo sunkaus gyvenimo išbandymo, visus tuo metu namuose buvusius šeimos narius sovietai ištrėmė į Sibirą.

Vėliau ištekėjusi apsigyveno Šiauliuose, dirbo pieno produktų kombinate ir saldumynų fabrike. Tuo pačiu savo sklypelyje augindavo daržoves, nešdavo jas į turgelį.

Kai Genovaitei suėjo 92-ji, staiga suprastėjo regėjimas, senolė praktiškai apako, tačiau ji vistiek sugebėjo apsisodinti lysves prie namų, nusiravėti piktžoles ir užaugintas gėrybes nunešti į turgų.

Genovaitė Mačiulienė užaugino sūnų, turi tris anūkus ir vieną proanūkį.

 

 

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis