Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiemet hidrauliniai bandymai prasidės gegužės viduryje

Kaip ir kiekvienais metais, pasibaigus šildymo sezonui, AB „Šiaulių energija“ atliks hidraulinius bandymus, skirtus šilumos perdavimo tinklų sandarumui ir tvirtumui patikrinti. Nors jų metu dažniausiai yra laikinai nutraukiamas karšto vandens tiekimas, primename, kad tokie bandymai – būtini, siekiant išvengti rimtesnių gedimų tinkluose šildymo sezono metu.

Gana dažnai defektai vamzdynuose išryškėja būtent hidraulinių bandymų metu. Pavasarį, vos pasibaigus šildymo sezonui, šie bandymai pradedami tam, kad kuo anksčiau būtų nustatytos vietos, kuriose būtina keisti šilumos tinklus. Ne visuomet gedimai atsiranda tose vietose, kurias jau suplanuota renovuoti.

Šiemet didžiausios iš bendrovės turimų ir gausiausią vartotojų skaičių aptarnaujančios Pietinės katilinės hidrauliniai bandymai bus atliekami atskirais etapais. Tai daroma tam, kad specialistai kuo greičiau ir operatyviau galėtų nustatyti silpnąsias tinklų vietas, jas lokalizuoti ir vartotojams atnaujinti karšto vandens tiekimą.

Hidraulinių bandymų atlikimo grafikas derinamas su miesto ir rajono savivaldybėmis. Apie numatytus darbus informuojami prižiūrėtojai, turintys užtikrinti patikimą pastatų šilumos punktų ir vidaus šildymo sistemų atjungimą prieš pradedant bandymus. Gyventojams visuomet rekomenduojame pasiklausti pastatų administratorių, ar buvo atlikti visi reikalingi darbai, kad nuo rimtesnių gedimų tinkluose vėliau nenukentėtų jų turtas.

Likus 10 dienų iki hidraulinių bandymų pradžios, vartotojams apie juos pranešama įvairiomis informacinėmis priemonėmis. Pakartotinai pranešimai išsiunčiami, likus kelioms dienoms iki hidraulinių bandymų pradžios, tuomet vartotojai apie numatomus karšto vandens tiekimo sutrikimus papildomai informuojami ir telefonu – trumposiomis žinutėmis. Jei jų negaunate, prašome patikslinti savo mobiliojo telefono numerį, susisiekus Jūsų sąskaitoje nurodytu bendrovės informacijos telefonu arba elektroniniu paštu.

Bandymų metu šilumos tinkluose bus padidintas slėgis, kuris pavojingas pastatų šilumos punktų įrenginiams ir vidaus šildymo sistemoms, todėl iki pirmosios einamųjų bandymų dienos 8 val. turi būti užtikrintas patikimas visų šilumos punktų ir vidaus šildymo sistemų atjungimas, uždarant įvadines sklendes Nr.1, Nr.2 ir už jų esančias šilumos punkto sklendes, tarp jų atidarant išleidimo ventilius. Jeigu sklendės nesandarios, turi būti įdėtos aklės už įvadinių sklendžių Nr.1 ir Nr.2 iš šilumos punkto pusės.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus ir primename, kad žemiau nurodyti laikotarpiai yra maksimalūs. Įvertinus nustatytus šilumos tinklų defektus, šilumos energija vartotojams bus pradėta tiekti anksčiau numatyto termino pabaigos. Pradėjus tiekti šilumą, informuosime administratorius, kad atidarytų įvadines sklendes.

AB „Šiaulių energija“ aptarnaujamų katilinių šilumos tinklų bandymų sandarumui ir tvirtumui patikrinti atlikimo grafiką, kaip ir informaciją apie kitus bendrovės paslaugų teikimo sutrikimus, rasite ČIA. Šalia katilinių pavadinimo išvysite jos vartotojų, kuriems bandymų metu nebus tiekiamas karštas vanduo, adresus.

Nuotraukoje: Didžiausios AB „Šiaulių energija“ Pietinės katilinės šių metų hidraulinių bandymų schema Šiaulių mieste.

                                         AB „Šiaulių energija“ inf.