Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Skelbiamas trečias „Tautos Laisvės“ paminklo Šiauliuose konkursas

Šiaulių miesto savivaldybė, įgyvendindama Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos dalių.trečią kartą skelbia paminklo Tautos laisvei Prisikėlimo aikštėje idėjos sukūrimo ir projekto parengimo paslaugos konkursą. Antrojo konkurso laimėtojai neįvykdė savo įsipareigojimų, todėl kviečiama iš naujo teikti paraiškas.

Paminklas „Tautos Laisvė“ bus pastatytas baigiamoje rekonstruoti Prisikėlimo aikštėje. Pasiūlymų laukiama iki 2022 m. spalio 25 dienos. Projektavimo užduotis skelbiama CVPP - čia.  Vėliau, pasirinkus projektą, bus skelbiamas kitas konkursas, susijęs su jo įgyvendinimu.

Užduotis paminklui suformuluota labai aiškiai – reikia monumentalaus vertikalaus meninio akcento, paminklo, kuris deramai užbaigtų kuriamą Prisikėlimo aikštės ansamblį. Čia garėtų būti obeliskas, vertikalus smailėjantis elementas, kuris visame pasaulyje simbolizuoja šlovę, garbę ir pergalę.

Numatyta, kad  paminklas turėtų būti 20–25 metrų aukščio su skulptūra, su semantiniais, istoriniais  ženklais  arba asketiškas.

Šiam konkursui, palyginus su praėjusiais, padidintas finansavimas:

Techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina negali būti didesnė nei – 12 000 eurų su PVM;

Projekte numatomų visų gamybos, statybos darbų, medžiagų ir įrenginių sąmatinė vertės suma negali būti didesnė nei 190 000 eurų su PVM.

Skirta daugiau premijų dalyviams:

I vietos laimėtojui – 4 500 eurų;

II vietos laimėtojui – 3 000 eurų;

III vietos laimėtojui – 2 500 eurų.

Dvi paskatinamosios premijos po 500 eurų skiriamos IV ir V vietos laimėtojams.

 

Prisikėlimo aikštė – svarbiausia Šiaulių miesto aikštė, yra universali, joje jau sukurta daug reikšmingų ženklų, o dabar kuriamas paminklas „Tautos Laisvė“ turi simbolizuoti tautos vertybes ir jų ilgaamžiškumą, paminklo pagalba viešoje erdvėje bus atiduota pagarba tiems, kurie iškovojo Laisvę. Šia paminklas turi užbagti kuriamą urbanistinį ansamblį, kuriame svarbi kiekviena detalė ir vientisumas. Rekonstruota aikštės dalis yra moderni, ji skirta  aktyviai veiklai, didžiuliams renginiams, šventėms, o dabar tvarkoma reprezentacinė aikštės dalis, kurios pagrindiniu akcentu ir taps „Tautos Laisvės“ paminklas“, skirta istorinei atminčiai ir susikaupimui.