Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Tarptautinės kultūros dienos proga – šviesos simboliai

50-ties metų jubiliejų šiemet švenčianti Gegužių progimnazija balandžio 15-ąją, minint  Tarptautinę kultūros dieną, nusprendė pagerbti Šiaulių krašto šviesuolius jų amžino atminimo vietose bei įstaigas, kurių veiklos svarba turi ypatingą reikšmę kultūros augimui. Tad šventinį Kultūros dienos rytą 5-7 klasių mokiniai ir jų mokytojai pasklido po gilias istorines šaknis turinčią Šiaulių krašto žemę, nešdami vieną gražiausių šviesos simbolių – degantį žibintą.

Degantys žibintai, kaip padėka už kultūros šviesos palikimą, nunešti ant dailininko, menotyrininko, ilgamečio Gegužių mokyklos vardo premijos mecenato prof. V. Rimkaus, filosofo, pedagogo dr. St. Šalkauskio, dailininko grafiko, pedagogo, fotografo G. Bagdonavičiaus, teisininkės, Pasaulio teisuolės G. Venclauskaitės, rašytojo, knygnešio J. Miliausko-Miglovaros, kunigo, blaivybės skleidėjo I. Štacho kapų.

Degantys žibintai, kaip padėka ir linkėjimas sergėti kultūros šviesos sklaidą, nunešti Šiaulių vyskupui JE E. Bartuliui, Šiaulių miesto merui A. Visockui. Savivaldybės vadovui šviesos simbolį įteikė etikos mokytoja Ilona Zazienė su savo auklėtiniais, 7b klasės mokiniais.

 

Šviesos žibintai taip pat perduoti Švietimo skyriaus vedėjai E. Minkuvienei, Kultūros skyriaus vedėjai D. Kinčinaitienei, Kultūros centro direktorei D. Bačiulei, P. Višinskio viešosios bibliotekos direktoriui prof. dr. B. Maskoliūnui, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos direktorei prof. dr. R. Bilbokaitei.

 2015 metais Gegužių progimnazijai buvo suteiktas Taikos per kultūrą mokyklos vardas. Šiais metais vėliavą prie mokyklos kėlė 8 klasės mokinys Ignas Indrijauskas. Tarptautinės kultūros dienos proga Taikos vėliava plevėsuoja ir miesto širdyje, Šiaulių miesto savivaldybės balkonėlyje.

 

Mokiniai dalyvavo respublikiniame rašinių ir esė konkurse „KAIP SUPRANTI SAKINĮ „KULTŪRA SKLEIDŽIASI PER KŪRYBĄ IR TARNAVIMĄ BENDRUOMENEI?“. Konkurso dalyvės ir laureatės skaitė savo rašinius. Atsitiktinai taip sutapo, kad visos trys merginos rašė apie meną: muziką, dailę ir šokį.

Gegužių progimnazijos „Erdvės“ galerijoje buvo demonstruojama bendruomenės klubo  „Mildauninkės“ virtuali fotoparodą „50-ties saulėgrąžų puokštė - Ukrainos didvyriams...“. Saulėgrąžos, kaip Lietuvos ir Ukrainos solidarumo, vilties ir vienybės simbolis...

Ten, kur menas, nelieka vietos pykčiui.

Šiaulių Gegužių progimnazijos bendruomenė visus sveikina su Tarptautine kultūros švente ir linki, kad jos grožyje gimtų mintys, žodžiai bei darbai, stiprėtų kūnas ir dvasia, augtų išmintis.

 Šiaulių Gegužių progimnazijos informacija

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis