Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Vilniaus universiteto studijos jau Šiauliuose! Kviečiame rinktis studijas VU Šiaulių akademijoje

Aukštasis mokslas Šiauliuose dar labiau sustiprėjo ir tuo pačiu atsiveria puikios galimybės įgyti aukštos kokybės išsilavinimą Šiauliuose studijuojant Vilniaus universitete.

Prasidėjo priėmimas į VU Šiaulių akademiją. Norintys stoti į bakalauro studijas kviečiami teikti prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS), jungiantis per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) tinklalapį.

Vilniaus universiteto Šiaulių akademija šiais metais stojantiesiems siūlo 11 bakalauro ir 10 magistro studijų programų.

BAKALAURO STUDIJOS:

Šiais metais Šiaulių akademijoje galima rinktis šias bakalauro studijų programas:

 

Priėmimą į bakalauro studijų programas sudaro du etapai: pagrindinis ir papildomas. Pagrindinio priėmimo prašymus stojantieji gali registruoti iki rugpjūčio 5 d. 12 valandos. Visą šį laikotarpį, atsižvelgiant į brandos egzaminų rezultatus, į prašymą įtrauktus pageidavimus galima pildyti, išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį. Šio etapo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 9 dieną. Studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti  elektroniniu būdu nuo rugpjūčio 9 d. 15 val. iki rugpjūčio 12 d. 15 val.

Pagrindinio priėmimo metu nuo birželio 8 d. iki rugpjūčio 3 d. vyks stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas. Stojant į Muzikos pedagogikos studijų programą yra privalomas stojamasis egzaminas. Kviečiame stojančiuosius į VU Šiaulių akademijos Muzikos pedagogikos bakalauro studijų programą dalyvauti konsultacijose.

Nuo rugpjūčio 13 d. iki rugpjūčio 16 d. stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomame priėmime.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo šių metų pakito minimalieji reikalavimai stojantiesiems į valstybės finansuojamas vietas. Abiturientai, pretenduojantys stoti į valstybės finansuojamas vietas, turi būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir laisvai pasirenkamo dalyko. Pakanka visų šių egzaminų minimalios išlaikymo ribos – 16 balų. Stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas vietas pakanka vieno valstybinio brandos egzamino.

Kaip ir iki šiol bus skaičiuojamas ir mokomųjų dalykų metinių įvertinimų vidurkis. Į universitetus galės būti priimami stojantieji, kurių penkių privalomų mokytis dalykų metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, bus ne mažesnis negu 7. Primename, kad minimalus konkursinis balas stojant į universitetus turi būti ne mažesnis kaip 5,4.

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS:

Iki birželio 30 d. vyksta pirmasis priėmimo ir į magistratūros ir profesines pedagogikos studijas etapas. Šiais metais VU Šiaulių akademija siūlo 10 magistro programų ir profesines pedagogikos studijas:

 

Prašymų stoti į minėtas studijų programas teikimas vyks nuo gegužės 20 d. 10 val. iki birželio 30 d. 10 val. stojančiųjų aptarnavimo sistemoje VU ISAS. Prašyme galima pateikti iki 6 pageidavimų į norimas studijų programas, pasirenkant norimą finansavimo pobūdį. Antrasis priėmimo magistrantūros studijas etapas vyks nuo liepos 5 d. iki liepos 7 d.

Daugiau informacijos apie stojimo į magistrantūros studijas tvarką rasite čia: https://bit.ly/3cnFrcJ

Iki rugpjūčio 24 d. vyksta priėmimas į podiplomines (studijos, turintiems auštąjį universitetinį arba koleginį išsilavinimą, ir norintiems įgyti kitą bakalauro laipsnį) ir papildomąsias studijas (studijos, norintiems stoti į magistrantūrą, bet neturintiems reikiamos studijų krypčių grupės universitetinio bakalauro diplomo). Prašymą stojimui galima teikti VU ISAS sistemoje

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO ir VU Šiaulių akademijos tinklalapiuose. 

Priėmimo klausimais konsultuoja VU Šiaulių akademijos Studijų skyrius

El. p. , tel. Nr. 8 41 595 755.

 

VU Šiaulių akademijos informacija

Z. Ripinskio nuotrauka