Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius

Atnaujinta

2022-11-03

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
El. paštas

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėjas

Vardas Pavardė

Linas Gadliauskas
Telefono nr.
+370 41 596 206

El. paštas

[email protected]

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 

1 užduotis: Organizuoti Šiaulių miesto savivaldybės civilinės saugos 2022 m. veiklos priemonių plano rengimą (I ketvirtis).

Vertinimo rodiklis: Parengtas Šiaulių miesto savivaldybės civilinės saugos 2022 m. veiklos priemonių planas, pristatytas Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (I ketvirtis).

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-03-31

 

2 užduotis: Organizuoti  2022 m. Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos veiklos plano rengimą (I ketvirtis).

Vertinimo rodiklis: Parengtas 2022 m. Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos veiklos planas (I ketvirtis).

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-03-31

 

3 užduotis: Organizuoti ūkio subjektų ir kitų įstaigų 2021 m. pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimą pagal ūkio subjektų ir kitų įstaigų pateiktas ataskaitas (I-II ketvirtis).

Vertinimo rodiklis: Parengtas ūkio subjektų ir kitų įstaigų 2021 m. pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo projektas pagal ūkio subjektų ir kitų įstaigų pateiktas ataskaitas, pateiktas Ekstremalių situacijų komisijai įvertinti (I-II ketvirtis).

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-06-30

 

4 užduotis: Organizuoti nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų ir iš valstybės nuomojamų žemės sklypų nustatymą (II–III ketvirtis).

Vertinimo rodiklis: 2022 m. birželio - rugpjūčio mėn. vykdyti patikrinimai siekiant nustatyti Nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų ir Nenaudojamų iš valstybės nuomojamų ir naudojamų žemės sklypus, sudaryti  sąrašai, perduoti vertinti Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo komisijai, parengti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai (II–III ketvirtis).

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-08-31

 

5 užduotis: Organizuoti  Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių naują redakcijos, tarybos sprendimo projekto parengimą (I-II ketvirtis).

Vertinimo rodiklis: Parengtos  Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklės, patvirtintos Tarybos sprendimu (I-II ketvirtis).

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-06-30

Deklaracijos

Pareigos
Patarėjas

Vardas Pavardė

Paulius Stočkus
Telefono nr.
+370 41 596 299
+370 659 62 782

El. paštas

[email protected]
 • Atlieka LR civilinės saugos įstatyme nustatytas civilinės saugos organizavimo funkcijas, vykdo dalyvavimo rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą funkcijas.
 • Organizuoja ir vykdo nusikaltimų prevencijos programos įgyvendinimą.
 • Pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Austėja Urmonė
Telefono nr.
+370 41 596 286
+370 659 57 872

El. paštas

[email protected]
 • Atlieka LR civilinės saugos įstatyme nustatytas civilinės saugos organizavimo funkcijas.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Vitalija Pelenienė
Telefono nr.
+370 41 383 428
+370 687 16 615

El. paštas

[email protected]
 • Atlieka LR civilinės saugos įstatyme nustatytas civilinės saugos organizavimo funkcijas.
Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Karolis Rajackas
Telefono nr.
+370 41 500 534
+370 659 73 451

El. paštas

[email protected]
 • Vykdo Savivaldybės mobilizacijos, demobilizacijos, priimančiosios šalies paramos teikimo organizavimo bei LR civilinės saugos įstatyme nustatytas civilinės saugos organizavimo funkcijas.
Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Rimantas Musejukas
Telefono nr.
+370 41 596 309
+370 655 01 590

El. paštas

[email protected]
 • Pradeda administracinę teiseną, atlieka administracinių nusižengimų ar įstatymų pažeidimų tyrimus, surašo administracinių nusižengimų ar įstatymų pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ar įstatymų pažeidimus, pavestus skyriui Administracijos direktoriaus įsakymu.
 • Kontroliuoja kaip laikomasi LR reklamos įstatymo reikalavimų ir draudimų.
 • Kontroliuoja kaip Šiaulių mieste laikomasi Tvarkymo ir švaros taisyklių, Atliekų tvarkymo taisyklių, Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų.
 • Nustato nenaudojamus žemės sklypus, vykdo tyrimus dėl neeksploatuojamų transporto priemonių laikymo pažeidimų.
 • Organizuoja ir vykdo nusikaltimų prevencijos programos įgyvendinimą.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Eglė Virbukienė
Telefono nr.
+370 41 383 442
+370 658 28 033

El. paštas

[email protected]
 • Pradeda administracinę teiseną, atlieka administracinių nusižengimų ar įstatymų pažeidimų tyrimus, surašo administracinių nusižengimų ar įstatymų pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ar įstatymų pažeidimus, pavestus skyriui Administracijos direktoriaus įsakymu.
 • Kontroliuoja kaip laikomasi LR reklamos įstatymo reikalavimų ir draudimų.
 • Kontroliuoja kaip Šiaulių mieste laikomasi Tvarkymo ir švaros taisyklių, Atliekų tvarkymo taisyklių, Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų.
 • Nustato nenaudojamus žemės sklypus, vykdo tyrimus dėl neeksploatuojamų transporto priemonių laikymo pažeidimų.
 • Vykdo nusikaltimų prevencijos programos įgyvendinimą.
Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Virgilijus Statkus
Telefono nr.
+370 41 596 323
+370 659 79 459

El. paštas

[email protected]
 • Pradeda administracinę teiseną, atlieka administracinių nusižengimų ar įstatymų pažeidimų tyrimus, surašo administracinių nusižengimų ar įstatymų pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ar įstatymų pažeidimus, pavestus skyriui Administracijos direktoriaus įsakymu.
 • Kontroliuoja kaip laikomasi LR reklamos įstatymo reikalavimų ir draudimų.
 • Kontroliuoja kaip Šiaulių mieste laikomasi Tvarkymo ir švaros taisyklių, Atliekų tvarkymo taisyklių, Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų.
 • Nustato nenaudojamus žemės sklypus, vykdo tyrimus dėl neeksploatuojamų transporto priemonių laikymo pažeidimų.
 • Vykdo nusikaltimų prevencijos programos įgyvendinimą.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rasa Steponavičienė
Telefono nr.
+370 41 596 326
+370 652 22 760

El. paštas

[email protected]
 • Pradeda administracinę teiseną, atlieka administracinių nusižengimų ar įstatymų pažeidimų tyrimus, surašo administracinių nusižengimų ar įstatymų pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ar įstatymų pažeidimus, pavestus skyriui Administracijos direktoriaus įsakymu.
 • Kontroliuoja kaip laikomasi LR reklamos įstatymo reikalavimų ir draudimų.
 • Kontroliuoja kaip Šiaulių mieste laikomasi Tvarkymo ir švaros taisyklių, Atliekų tvarkymo taisyklių, Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų.
 • Nustato nenaudojamus žemės sklypus, vykdo tyrimus dėl neeksploatuojamų transporto priemonių laikymo pažeidimų.
 • Nagrinėja asmenų prašymus ir dokumentus bei išduoda leidimus įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti, vykdo nuikaltimų prevencijos programos įgyvendinimą
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Indrė Rinkevičė
Telefono nr.
+370 41 383 432
+370 601 02 592

El. paštas

[email protected]
 • Pradeda administracinę teiseną, atlieka administracinių nusižengimų ar įstatymų pažeidimų tyrimus, surašo administracinių nusižengimų ar įstatymų pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ar įstatymų pažeidimus, pavestus skyriui Administracijos direktoriaus įsakymu.
 • Kontroliuoja kaip laikomasi LR reklamos įstatymo reikalavimų ir draudimų.
 • Kontroliuoja kaip Šiaulių mieste laikomasi Tvarkymo ir švaros taisyklių, Atliekų tvarkymo taisyklių, Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų.
 • Nustato nenaudojamus žemės sklypus, vykdo tyrimus dėl neeksploatuojamų transporto priemonių laikymo pažeidimų.
 • Nagrinėja asmenų prašymus ir dokumentus bei išduoda leidimus įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti, organizuoja ir vykdo nusikaltimų prevencijos programos įgyvendinimą.