Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Bačiūnų gatvėje įrengta nauja slėginė nuotekų linija

UAB „Šiaulių vandenys“ sėkmingai įgyvendino projektą „Slėginių nuotekų tinklų statybos darbai Šiaulių m. Bačiūnų g.“, kurio metu Rėkyvos gyvenvietėje, Bačiūnų gatvės atkarpoje nuo Dubijos g. iki Žaliasodžių g. nutiesta nauja 4,12 km ilgio slėginė nuotekų linija. Įrengti didesnio diametro tinklai padės užtikrinti nuotekų pralaidumą ir našumą, saugų nuotekų transportavimą ir aplinkos tausojimą.

Statybos darbus atliko jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė – UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ (pagrindinis partneris) ir UAB „Dovyra“. Naują trasą UAB „Šiaulių vandenys“ pradėjo eksploatuoti liepos mėnesį.

Projekto metu buvo įrengti didesnės apimties (200 mm) polietileniniai nuotekų vamzdžiai bei sumontuoti 5 nuotekų šuliniai. Vamzdynai įrengti uždaru būdu, kryptinio gręžimo metodu, šalia Bačiūnų gatvės. Dėl vykdomų darbų gyventojams nesutriko nuotekų surinkimo paslauga, taip pat nebuvo ribojamas eismas Bačiūnų gatvėje.

Rangovas slėginę nuotekų liniją nutiesė per metus, nors pagal 2021 m. birželio 23 d. pasirašytą rangos sutartį planuota dirbti 16 mėn. Darbų atlikta už 238 tūkst. Eur (be PVM). Projektas įgyvendintas UAB „Šiaulių vandenys“ lėšomis.

Su šiuo projektu atnaujinta tik dalis slėginės nuotekų linijos Bačiūnų gatvėje, kuri tęsiasi nuo Dubijos g. iki Lingailių g. Šioje gatvėje 1997 m. nutiesta 7,5 km ilgio linija sujungė Rėkyvos gyvenvietės nuotekų tinklus su miesto centralizuota nuotekų sistema. Tačiau sparčiai plečiantis urbanizuotoms teritorijoms Rėkyvoje, taip pat augant vartotojų skaičiui ir didėjant nuotekų srautui, slėginė nuotekų linija tapo perkrauta, išaugo avarijų ir aplinkos taršos tikimybė.

UAB „Šiaulių vandenys“ ieškodama išeičių, nusprendė padidinti slėginės nuotekų linijos pralaidumą, lygiagrečiai įrengiant naują didesnio diametro (200 mm) vamzdyną. Darbai padalinti į du etapus. Šio projekto metu nutiesta 4,12 km linija, o likusią 2,7 km atkarpą nuo Žaliasodžių g. iki Lingailių g. numatyta įrengti 2023 m.

Pilnai atnaujinus slėginę nuotekų liniją, padidės tinklų našumas, bus užtikrintas saugus nuotekų transportavimas, taip pat išsiplės centralizuoto nuotekų tvarkymo zona šioje miesto dalyje, todėl atsiras galimybė jungtis naujiems vartotojams, bus tausojama aplinka.

UAB „Šiaulių vandenys“ informacija