Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Inžinerija ir „Erasmus+“ Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje

Šalkauskiečiai, kartu su partneriais iš Italijos, Portugalijos, Lenkijos ir koordinatoriais iš Turkijos, baigė įgyvendinti trejus mokslo metus vykdytą Erasmus+ KA229 tarptautinį projektą „Matematika, inžinerija, technologijos klasėje” (“MET (Math, Engineering, Technology) inside class”). Šis projektas ne tik padėjo pritaikyti įgytas inžinerines, programavimo, matematikos, fizikos, ekologijos  žinias praktiškai, bet ir suteikė galimybę ugdytis bendrąsias kompetencijas: kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo, kritinio mąstymo, pasitikėjimo savimi, atsakingumo, kryptingo tikslo siekimo.

Pirmieji projekto mobilumo vizitai vyko įprastu būdu: Portugalijoje mokytojų komanda mokėsi ir planavo kaip galima integruoti „Arduino“ ir EV3 robotus į STEAM pamokas, mokinių mobilumai į Turkiją bei Lenkiją suteikė patiems gimnazistams galimybę pademonstruoti ką jie išmoko, pabendrauti su bendraamžiais iš kitų šalių, susipažinti su jų šalimis. Svečiuodamiesi mūsų gimnazijoje, projekto partneriai planavo kaip kūrybingai STEAM galima panaudoti įvairių dalykų pamokose. Įvykę trys virtualūs projekto susitikimai taip pat atnešė naudos: į projekto veiklas buvo galima įtraukti daugiau gimnazistų, ypatingai džiugu, kad  robotika, inžinerija, programavimu, IT domisi vis daugiau merginų.  Kiekviena šalis partnerė pristatė  kokias  virtualias, interaktyvias programėles  ji naudoja pamokose ir tai buvo išbandyta praktiškai  organizuojant  patyrimines veiklas mokiniams.

Kuomet gimnazijoje  pamokos ir vykdomos veiklos dera tarpusavyje: gimnazistai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, Vilnius TECH nuotolinio ugdymo platformoje „Ateities inžinerija“, neformaliojo švietimo užsiėmimuose „Robotika“ , Šiaulių STEAM centro veiklose, tuomet galima džiaugtis ir veiklų rezultatais. Abiturientas Modestas mokė kitų šalių projekto dalyvius modeliuoti 3D gaminius, inžinerinės klasės antrokės Evelina ir Emilija sukūrė „Temperatūros matuoklį su integruota vu funkcija“, kiti inžinerinių klasių mokiniai kūrė lauko baldus iš panaudotų palečių, šiuolaikinius šviestuvus. Naujai į projektą įsitraukę gimnazistai statė ateities miestą, konstravo ir programavo LEGO MINDSTORMS EV3 robotus, kurie surinktų rubiko kubą bei atliktų kitus iššūkius, kūrė video pristatymus apie įgyvendintas veiklas. Ne veltui 2020 m. Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija tapo pilnateise STEAM tinklo nare Lietuvoje.

Projektas baigėsi, bet jo tvarumas išlieka: gimnazistai ir toliau gilins savo žinias pamokų metu, popamokinėse veiklose, atlikdami pasirinktus dalykinius, inžinerinius ar „Ateities inžinerijos“ projektus bei tobulins anglų kalbos žinias bendraujant su draugais iš užsienio šalių.

Jurgita Ribikauskienė,

 Projekto koordinatorė

Projekto veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas