Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Kokius Šiaulius nori matyti miesto vadovai, lyderiai

Spalio 18 dienos popietę Šiaulių miesto strateginio plėtros plano iki 2033 m. rengėjai susitiko su Šiaulių miesto strateginės plėtros taryba, kuri yra patariamasis organas, įgyvendinant savivaldybės strateginius planus, bei vienas pagrindinių veikėjų rengiant naujus, ypač ilgalaikės plėtros planus, strategijas. Įvykusio susitikimo tikslas – diskusija apie tai, kokie Šiauliai turėtų tapti iki 2033 m. Kokia mūsų vizija ateinančiam dešimtmečiui? Kokius žingsnius turime atlikti, kad jie leistų Šiauliams tapti geresniu ir patrauklesniu miestu gyventojams bei miesto svečiams.

Strateginės plėtros taryba atvyko į susitikimą puikiai atlikusi jiems duotus namų darbus, t.y. pagalvojo apie esminius miesto pasiekimus, problemas, vyraujančias tendencijas ir, žinoma, darbus, kurie turi būti padaryti, kad Šiauliai įgyvendintų savo viziją. Būtent nuo vizijos analizės ir prasidėjo diskusija, t. y. ar Šiaulių vizija – „ŠIAULIAI – Saulės miestas: ATVIRAS – aktyvi, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė; VERŽLUS – konkurencinga verslo aplinka; SAUGUS – draugiška gamtai kokybiška gyvenamoji aplinka“ atitinka miesto identitetą ir ar tai yra mūsų siekis. Vienbalsiai pritarta, kad Šiauliai – Saulės miestas, tai mūsų identitetas, kurio turime laikytis ir dar labiau jį įtvirtinti įvaizdžio formavimo ir kitose veiklose. Daugumos dalyvių nuomone, antroji vizijos dalis (miestą apibūdinantys būdvardžiai, jų detalizacija) jau turėtų būti koreguojama ir atnaujinama pagal esamą situaciją, vyraujančias tendencijas, siekius.

Kalbėdami apie Šiaulių miesto pasiekimus per paskutinius keletą metų, dauguma pasidžiaugė ryškiu miesto infrastruktūros, gerovės atnaujinimu, modernizavimu, verslui / investicijoms palankios aplinkos kūrimu, tarp jų – oro uostu, laisvąja ekonomine zona ir, žinoma, – stabilizuotu gyventojų skaičiumi, kuris, lyginant duomenis su 2015 metais, rodė tendenciją, kad Šiauliuose tokiu metu nebebus 100 tūkstančių gyventojų.

Analizuojant pagrindines miesto problemas, neišvengiamai buvo aptartos ateities, dabarties tendencijos, kurios turi įtakos miesto plėtrai – nuo valstybinės politikos centralizuoti viešojo sektoriaus paslaugų teikimą, valdymą iki žiedinių savivaldybių problematikos, kurių veiklos laisvė yra stipriai apribota, jos turi spręsti priemiestinių rajonų gyventojų aktualijas ir pan. Vienareikšmiškai ne kartą buvo eskaluojamas buvusio Šiaulių universiteto statuso klausimas – kokia ateitis jo laukia? Ką galima pakeisti, atsižvelgiant į darbuotojų poreikį Šiauliuose? Identifikuojant daugiau miesto problemų, tokių kaip mažos gyventojų pajamos, jaunimo ir jo užimtumo trūkumas, emigracija / imigracija, traukos objektų turistams stygius ir pan., buvo ieškoma sprendimų. Prioritetiniai darbai būtų aplinkos, kuri skatintų kokybiškų ir gerai apmokamų darbo vietų, kūrimas; darbingo amžiaus žmonių pritraukimas, taip pat ir žmonių su negalia integracija į darbo rinką; verslo ir mokslo sąveika; pramoginių objektų, rekreacinių zonų, patrauklių gyventojams ir turistams, vystymas; „Saulės miesto“ identitetą atspindinčių priemonių įgyvendinimas įvairiose srityse; parama kultūrai, renginiams, privačios iniciatyvos skatinimas šioje srityje. Žinoma, nepamiršta ir infrastruktūra bei jos vystymas, akcentuojant dviračių takų plėtros ir atnaujinimo aspektus.

Labai džiugu, kad Šiaulių miesto vadovai, asocijuotoms struktūroms atstovaujantys asmenys aktyviai įsitraukė į Šiaulių miesto ateities kūrimą ir kėlė ne tik ambicingus tikslus, bet žiūrėjo į plano rengimą ir paprasto šiauliečio akimis: ko reikia žmogui – dirbti ir uždirbti, saugiai ir patogiai gyventi, turėti pramogų! Identifikavus poreikius, suprantama, kad savivalda neturi pajėgumų viską įgyvendinti pati, bet turi labai svarbų galios įrankį – suinteresuotųjų šalių sujungimą! Tokia optimistine gaida buvo pabaigtas pirmasis susitikimas su miesto lyderiais, kurie nusiteikę bendrauti, bendradarbiauti dėl šviesios Saulės miesto  ateities.

 

 

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis