Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Lietuvių kalbos viktorinai pasibaigus

Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje vasario 17–24 dienomis buvo paskelbta virtuali Lietuvių  kalbos viktorina „Kalbos namai“. Tai vienas iš Šiauliuose vykstančių Lietuvių kalbos dienoms skirtų renginių. Viktorinos organizatorės – Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvių kalbos draugija. Viktorina sulaukė 210 dalyvių. Jie turėjo atsakyti į 25 klausimus iš įvairių lietuvių kalbos sričių. Viktorinos klausimus sudarė ir dalyvių atsakymus vertino Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta komisija.

Viktorinoje dalyvavo 59 moksleiviai nuo 14 metų amžiaus, 151 suaugęs asmuo, iš kurių 25 lituanistai. 168 viktorinos dalyviai – šiauliečiai, 42 – kitose Lietuvos vietovėse gyvenantys asmenys.

Suaugusiųjų grupėje geriausiai sekėsi vilnietei teisininkei Neringai Mickevičiūtei, surinkusiai 19 balų. Antroji vieta atiteko tik vienu balu atsilikusioms dalyvėms: Šiaulių miesto savivaldybės vyriausiajai specialistei Vaivai Bacevičienei, viešojo administravimo specialistei dr. Rasai Rudžinskienei ir būsimai žurnalistei, Vilniaus universiteto studentei Beatričei Zajančkauskaitei.

Lituanistų grupėje į 22 klausimus teisingai atsakė šiaulietės: Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos docentė dr. Rūta Kazlauskaitė ir Rėkyvos progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rita Mikučiauskienė. Antroji vieta atiteko Šiaulių rajono savivaldybės vyriausiajai specialistei Jolantai Šiuparienei ir Šiaulių Gegužių progimnazijos lietuvių kalbos vyresn. mokytojai Laimai Tamulevičienei, surinkusioms po 20 balų.

Iš moksleivių 20 balų surinko ir pirmosios vietos laimėtoja moksleivių grupėje tapo Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos mokinė Goda Samalionytė. Antrąją vietą, surinkę po 16 balų, pasidalijo Panevėžio Jono Balčikonio gimnazijos atstovė Elzė Voveriūnaitė ir Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokinys Rokas Mickus.

Viktorinos dalyviams pasirodė sunkiausias 2 klausimas „Kas yra gramatinė klaida?“. Tik 21 dalyvis į šį klausimą atsakė teisingai: tokios sąvokos nėra. Nelengva buvo pasirinkti ir vieną vartotiną žodžių junginį iš trijų duotųjų: a) pakankamai mažas; b) didesnė pusė;  c) žingeidus mokinys. Teisingą 22 klausimo atsakymą – didesnė pusė – pasirinko 31 dalyvis. 44 dalyviai sėkmingai įveikė 14 klausimą, kuriame reikėjo pasirinkti, kas yra šių žodžių autorius: „Turėdama bendrą teritoriją, tauta privalo turėti ir bendrą kalbą, – tai viena iš pagrindinių nacionalinės egzistencijos būtinybių.“ Teisingai atsakė pažymėję literatūrologo Jono Lankučio pavardę.

Viktorinos dalyviams lengviausias buvo paskutinis 25 klausimas. Net 173 žmonės žinojo, ką reiškia vakarų aukštaičių šiauliškių patarmėje vartojamas frazeologizmas stimburį laužti. Iš trijų pateiktų variantų: a) stengtis gražiai ką padaryti; b) nusiminti; c) daryti ką nors per jėgą, labai stengtis – jie pasirinko paskutinį, teisingą. 160 dalyvių žinojo atsakymą į 6 klausimą ir nurodė, kad bendrinėje lietuvių kalboje nevartotinas įterpinys berods. Į rašybai patikrinti skirtą 3 klausimą teisingai atsakė 159 dalyviai. Reikėjo nuspręsti, kurioje iš šių žodžių grupių žodžiai parašyti netaisyklingai: a) pabalusius, aiškiaregys, nuopuolis; b) gręsiantys, sukūriai, kraujosrūvos; c) paviljonas, biliardas, sąvartynas. Dauguma teisingai pasirinko b variantą.

Suaugusiųjų grupės dalyviams sunkiausiai sekėsi atsakyti į 16 ir 19 klausimus, tik vienas dalyvis pasirinko teisingą atsakymą. Po du dalyvius atsakė ir į 5 bei 17 klausimus, po tris dalyvius – į 4, 6, 14, 18 klausimus. Šios grupės dalyviams geriausiai sekėsi atsakyti į 11 (20 teisingų atsakymų) ir į 9 (19 teisingų atsakymų) klausimus.

 Lituanistų grupėje į 10, 11, 15 klausimus sulaukta vieno teisingo atsakymo, į 16, 17, 18, 20 ir 22 klausimus teisingai atsakė po du, į 12 klausimą – trys žmonės, į 13 klausimą – penki.

Moksleiviams sunkiausi buvo 7 ir 20 klausimai, į kuriuos teisingus atsakymus surado tik po vieną moksleivį. Po du jaunuosius dalyvius atsakė į 15 ir 16 klausimus, po tris – į 6, 8, 14 klausimus. 

Moksleiviams lengviausi buvo 11 ir 12  klausimai: po 11 moksleivių į juos atsakė teisingai.

Viktorinos „Kalbos namai“ nugalėtojams ir prizininkams įteikti Savivaldybės ir Lietuvių kalbos draugijos įsteigti prizai, diplomai ir padėkos. Džiugu, kad Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje vykusi virtuali Lietuvių kalbos viktorina sulaukė nemažo susidomėjimo. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems. Viktorinos klausimus ir atsakymus į juos galite pamatyti  čia.

 

Aušrinė Rinkevičienė,
Kultūros skyriaus
kalbos tvarkytoja (vyr. specialistė)

Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas