Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Mobilioji psichologinių krizių įveikimo komanda pasiruošusi padėti

Mobilioji psichologinių krizių įveikimo komanda (MPKĮK) veikia Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyva. Komanda teikia krizinę pagalbą įstaigoms, organizacijoms, bendruomenėms, asmenų grupėms ištikus sukrečiančiam įvykiui.

Mobilioji psichologinių krizių įveikimo komanda teikia trumpalaikes į kritinį patyrimą orientuotas konsultacijas. Pirma konsultacija teikiama nuotoliu,
paskambinusiam asmeniui. Esant poreikiui, atvykstama į vietą sutartu laiku. Teikiamos konsultacijos nemokamos. Paslaugas finansuoja LR SAM.


Kokias paslaugas teikia ši komanda?
Mobilioji psichologinių krizių įveikimo komanda teikia krizinę pagalbą bendruomenėms, organizacijoms ir šeimoms, susiduriančioms su krize po netekties, nelaimingo atsitikimo ar kitokio sukrečiančio įvykio. Taip pat Ukrainos pabėgėliams, jų šeimoms.


Kas gali kreiptis pagalbos į mobiliąją psichologinių krizių komandą?
Kreiptis krizių psichologo konsultacijos kviečiame įstaigas, organizacijas, bendruomenes, šeimas, asmenų
grupes.

Kreiptis kviečiame ir šiais atvejais:
 jei jūsų organizacijoje dirba Ukrainos piliečiai ar jų artimieji,
 jei teikiate socialines paslaugas ukrainiečių pabėgėlių grupėms,
 jei susiduriate su kriziniu įvykiu, kuris emociškai stipriai paveikia ukrainiečių pabėgėlių grupę ar
darbovietės, kurioje įdarbinami ukrainiečiai, kolektyvą.

Kaip susisiekti su šia komanda?
Su Mobiliąja psichologinių krizių komanda galite susisiekti telefonu 1815. Paskambinus šiuo numeriu bus
suteikta pirminė nuotolinė konsultacija telefonu, sutarta dėl komandos vykimo būtinybės ir galimų pagalbos
būdų.

Kaip teikiamos šios komandos paslaugos?
Mobiliosios psichologinių krizių komandos specialistai paslaugas teikia gyvai, atvykę į vietą, arba
nuotoliniu būdu. Pagalbos Ukrainos piliečiams atveju, komandos teiks pagalbą rusų ir/arba anglų kalbomis.

Ar už konsultacijas reikės susimokėti?
Konsultacijos yra nemokamos. Jas finansuoja Sveikatos apsaugos ministerija, o skambučių centro 1815 ir
mobiliųjų psichologinių krizių įveikimo komandų veiklą koordinuoja Valstybinis psichikos sveikatos
centras.
Daugiau informacijos https://kriziukomanda.lt