Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Nagrinėtas trečiasis gaisrą patyrusio daugiabučio gyventojų prašymas

2024 m. sausio 12 d. įvyko Šiaulių miesto savivaldybės mero rezervo naudojimo komisijos posėdis. Spręstas klausimas dėl Savivaldybės mero rezervo naudojimo daugiabučio namo Aido g. 37, Šiauliuose, gaisro, įvykusio 2023 m. liepos 3 d., padariniams likviduoti.

Posėdžio metu išnagrinėtas iš daugiabučio namo Aido g. 37 savininkų bendrijos gautas prašymas „Dėl lėšų skyrimo DNSB Aido g. 37 iš Savivaldybės mero rezervo“ ir prie jo pridėti dokumentai.

Bendru Komisijos narių sprendimu nutarta teikti Savivaldybės merui motyvuotą išvadą dėl 80 procentų (15 568,16 Eur) nuo prašomų lėšų skyrimo iš Savivaldybės mero rezervo. 

Šios lėšos didžiąja dalimi padengs daugiabučio namo Aido g. 37 savininkų bendrijos išlaidas būtinam lifto remontui ir patikrai, taip pat kapitalinio remonto projektui vertinti, ekspertizės aktui parengti.

Išnagrinėjus du ankstesnius prašymus, daugiabučio namo Aido g. 37 savininkų bendrijai iki šiol buvo skirta 10 084,79 Eur lėšų. Kompensuotos lėšos buvo panaudotos patalpų, laiptinės, infrastruktūros ir kitiems tiksliniams remonto darbams atlikti. Atlikta statinio (dalies) ekspertizė, pastato neeilinė techninė apžiūra, lifto patikra, rizikos vertinimas ir kt.

Primename, kad Šiaulių miesto savivaldybės mero rezervo naudojimo komisijos veiklos nuostatų, patvirtintų Savivaldybės mero 2023 m. liepos 10 d. potvarkiu Nr. M-578, 3 punkte nurodyta, kad „Motyvuoti prašymai iš fizinių ar juridinių asmenų turi būti pateikti ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nukentėjus nuo gaisro, stichinės nelaimės ar kito įvykio, ekstremaliojo įvykio (situacijos) ar nepaprastosios padėties metu“. 

Prašymo forma  (žr. 5 psl.)

 Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus

Civilinės saugos poskyrio informacija

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis