Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Prašymai dėl paramos maisto produktais ir higienos prekėmis 2022 metams

Dėl paramos maisto produktais ir higienos prekėmis (toliau - Parama) gali kreiptis asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvenantys Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje.

Teisę gauti Paramą turi asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (192,00 Eur) per mėnesį.

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-31 įsakymu Nr. A-430 „Dėl Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A-1945 „Dėl Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ Išimties tvarka Parama skiriama, kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) viršija 1,5 VRP (192,00Eur) dydį, bet neviršija 2,5 VRP (320,00 Eur) dydžių per mėnesį, kai:

 1. tarp bendrai gyvenančių asmenų (ar vienas gyvenantis asmuo) yra neįgalus ar pensinio amžiaus;
 2. šeimai, auginančiai 3 ir daugiau vaikų;
 3. asmeniui, vienam auginančiam vaiką (vaikus);
 4. šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, ir kai joms yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos;
 5. sunki materialinė padėtis (sunki bendrai gyvenančio asmens (arba vieno gyvenančio asmens) liga, nelaimingas atsitikimas, gaisras, stichinė nelaimė ir kiti nenumatyti atvejai) ir pateikia patvirtinančius dokumentus:
 • ligos atveju – pateikti sveikatos gydytojo pažymą;
 • nelaimingo atsitikimo, gaisro, stichinės nelaimės ir kitais nenumatytais atvejais – pateikti atitinkamų institucijų išduotus patvirtinančius dokumentus.

Kreipdamasis dėl Paramos asmuo užpildo Prašymą gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą (toliau - Prašymas). Lietuvos Respublikoje paskelbtos ekstremalios situacijos metu prašymus galite užsipildyti telefonu (8 41) 386 481.  

1) Prašymai priimti nuo 2020-12-01 iki 2021-12-01 BUS perkelti į 2022 m. be asmens pajamų pervertinimo;

2) Prašymai priimti nuo 2019-12-01 iki 2020-12-01 bus peržiūrimi (naujo prašymo asmenims nereikės pateikti) ir bus vertinamos asmens pajamos iš naujo, atitikus Savivaldybės nustatytoms pajamoms, prašymai bus perkelti į 2022 m.

Prašymai  2022 m. pradedami priiminėti nuo 2021 m. gruodžio 1 d.

Dalinimo punkto adresai 2022 metams

 

Energetikų g. 6 (Rėkyvoje, Rėkyvos seniūnijoje), RĖKYVOJE

 

Radviliškio g. 66 (Zokniuose, Zoknių progimnazijoje), ZOKNIUOSE

 

Aido g. 10A, PIETINIAME MIKRORAJONE

 

Pramonės g. 26  ( „Maisto banko“ sandėlis, prieš „Kubo“ bazes), CENTRE

Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Lina Lašinė