Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Pristatyti tarpiniai Šiaulių miesto strateginio plėtros plano iki 2033 m. rezultatai

Kovo 27 d. savivaldybės Tarybos posėdžių salėje tiek gausiai susirinkusiems svečiams, tiek klausytojams nuotoliniu būdu buvo pristatyti tarpiniai jau 10 mėnesių vykstančio projekto rezultatai. Pirmą kartą viešai deklaruota atnaujinta Šiaulių miesto vizija iki 2033 m. ir jos pagrindiniai pasiekimo vertinimo rodikliai su ambicingomis siektinomis reikšmėmis.

Renginio metu pasidžiaugta tuo, kad Šiaulių miestas ir toliau neketina mažinti augimo tempų! Nepaisant to, kad dabartinio plėtros plano įgyvendinimo pradžioje 2015 m. gyventojų skaičius nuo 2005 m. buvo sumažėjęs nuo 125,4 tūkst. gyv. iki 104,6 tūkst. gyv., tuo metu savivaldybės vadovai neleido vadovautis visiškai neigiamas gyventojų skaičiaus prognozes rodančia statistika ir dėjo visas pastangas planuojant plano priemones, kad gyventojų skaičiaus prognozės būtų numatytos pačios optimistiškiausios, t. y. išlikti šimtatūkstantiniu miestu. Pasirodo, tereikia stipriai norėti ir tikėti tuo, ką darai, – 2024 m. pradžioje Šiaulių mieste gyveno daugiau nei 110 tūkst. gyventojų ir tai buvo labiausiai per metus pagal gyventojų skaičių augęs miestas visoje Lietuvoje.  Viršytos visos pačios optimistiškiausios prognozės. Ateinančiam dešimtmečiui Šiauliai mažinti apsukų neketina ir kelia sau tikslą 2033 m. turėti 119 tūkst. gyventojų. Aptarti ir kiti planuojami pagrindiniai miesto vizijos pasiekimą apibūdinantys rodikliai (vaikų ir jaunimo, studijuojančiųjų  dalis mieste, vid. darbo užmokestis, tiesioginės užsienio ir materialinės investicijos, savivaldybės gyvenimo kokybės, darnios energetikos plėtros indeksas, miesto patrauklumo gyventi ir gyventojų pasitenkinimo Savivaldybės darbu vertinimai).

 

Garsiai aptartos ir pagrindinės identifikuotos problemos mieste: augantis senyvo amžiaus asmenų skaičius, nepakankamas didelių investuotojų pritraukimas, kvalifikuotos darbo jėgos, sveikatos specialistų, mokytojų trūkumas. Nors paskutiniais metais studentų skaičius mieste augo, tačiau studijuojančiųjų ir profesiniame lygyje besimokančiųjų dalis nepasiekė anksčiau išsikeltų tikslų. Paminėta ir aktuali turiningo (ne „Akropolio”) laisvalaikio trūkumo problema, aktyvių, kultūrinių ir kitų laisvalaikio pramogų sezoniškumas, kuris sąlygoja ir turizmo apimčių mažėjimą. Infrastruktūros, miesto plėtros srityje kalbėta apie nepakankamą pažangą atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo ir vartojimo srityje, tolygiai ir kompleksiškai nevykdomą miesto teritorijos plėtrą, didėjančius komunalinių atliekų kiekius. Žinoma, neapsieita nepaminint miesto gatvių, viešojo transporto, dviračių takų bei pėsčiųjų takų kokybės, planavimo nuoseklumo ir tvarumo.

 

Pakalbėjus apie miesto viziją, egzistuojančias problemas, buvo džiugu pristatyti plėtros plano priemonių projektą, kuris būtent ir orientuotas į vizijos rodiklių pasiekimą ir pagrindinių problemų mieste sprendimą arba jų poveikio mažinimą net 9-iose miestui svarbiose srityse: kultūra, sportas, švietimas, sveikatos paslaugos, socialinės paslaugos, ekonomika ir turizmas, aplinkos apsauga, infrastruktūra, valdymas.

Dėkojame visiems kantriems renginio dalyviams, anksčiau labai svariai ar bent viena idėja prisidėjusiems prie Šiaulių miesto ateities kūrimo. Šiuo metu vis dar galima teikti pasiūlymus dėl miesto gerovės didinimo! Balandžio mėnesį suplanuotas Šiaulių miesto strateginio plėtros plano iki 2033 m. svarstymas Strateginės plėtros taryboje, pristatymas tarybos nariams, po kurio su dokumentu galės susipažinti visi šiauliečiai ar kiti suinteresuotieji, t. y. planas bus pateiktas viešam svarstymui.

 

 

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis