Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Rengiant Šiaulių miesto strategiją iki 2033 m., išgirstas daugiau nei 100-o savo srities ekspertų balsas

Šiaulių miesto savivaldybės administracijai drauge su UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ rengiant Šiaulių miesto savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2033 metų, buvo akcentuojama, jog vienas svarbiausių plano rengėjų uždavinių – kuo aktyvesnis visų suinteresuotųjų šalių dalyvavimas ir konstruktyvus bendradarbiavimas. Šiuo metu jau suorganizuoti 4 susitikimai su tematinių darbo grupių Valdymas, Ekonomika, Aplinka ir Infrastruktūra,  Visuomenė sritis atstovaujančiais ekspertais.

Susitikimai su tematinėmis darbo grupėmis įvyko per dvi labai intensyvias darbo dienas. Pirmą dieną turėjome susitikimus su Ekonomikos bei Aplinkos ir infrastruktūros darbo grupėmis. Ekonomikos darbo grupės ekspertų komandoje dalyvavo atstovai iš verslo ir turizmo sričių, jie garsiai įvardino didžiausius pasiekimus savo srityje: LEZ įveiklinimas, užpildytas pramoninis parkas, įrengta infrastruktūra, reikalinga verslui, išlaikyta stabili mokestinė bazė, miesto įvaizdžio rinkodaros priemonių plano sukūrimas ir pradėtas įgyvendinimas, nauji ir atnaujinti (turizmo) infrastruktūros objektai, inovatyvūs turizmo produktai, priemonės ir paslaugos. Buvo išsakytos ir spręstinos problemos: kvalifikuotos darbo jėgos bei mokymo programų trūkumas, per lėtas / mažas verslo įmonių pritraukimas, statybą leidžiančio dokumento išdavimo apmokestinimas, prastai paruošti daugiabučių renovacijos techniniai projektai, kempingo bei unikalių turistinių objektų nebuvimas, viešbučių trūkumas didelėms grupėms apgyvendinti ir pan.  

Gausios aplinkos ir infrastruktūros darbo grupės susitikimas vyko inovatyvesnėje aplinkoje panaudojant internetinius apklausų ir vertinimo įrankius, kuriuos naudodamas  kiekvienas ekspertas galėjo pasisakyti ir balais įvertinti identifikuotas srities stiprybes, silpnybes, galimybes bei grėsmes ir išsakyti svarbiausius pasiekimus, problemas ir numatyti darbus iki 2033 m. Daugiausiai gerų įvertinimų susilaukė visiems gyventojams užtikrinta komunalinių atliekų tvarkymo paslauga ir efektyvus šių atliekų surinkimas, geriamojo vandens kokybės atitikimas higienos normoms, viena iš mažiausių šilumos kainų tarp lyginamų didžiųjų miestų savivaldybių, augantis sutvarkytų viešųjų erdvių plotas, miesto modernizavimas, gerai išvystytas gatvių tinklas, viešojo transporto pasiekiamumas gyventojams ir pan.

Viena iš dažniausiai nuskambėjusių problemų – šiaurinio aplinkkelio trūkumas, prasta esamų dviračių takų ir gatvių būklė, nejudanti į priekį daugiabučių renovacija, dėl didėjančio automobilių skaičiaus auganti oro tarša ir pan. Identifikavus silpnąsias vietas, būtina nusimatyti ateities darbus: vykdyti kvartalinę renovaciją, imtis esamų gatvių ir dviračių takų tvarkymo darbų, kompleksiškai organizuoti eismą mieste, pritaikant technologijas ir t. t.

Antrą dieną vyko susitikimai su Valdymo ir Visuomenės grupių ekspertais. Valdymo grupės ekspertai analizavo savivaldybės administracijos valdymo procesus, teikiamas paslaugas, komunikaciją, pavaldžių įstaigų valdymo aspektus, darbo aplinką ir darbuotojų komandą. Pasidžiaugta, kad šiandien savivaldybėje beveik 80 proc. paslaugų teikiama elektroniniu būdu, administracijoje dirba aukštos kompetencijos ir kvalifikacijos darbuotojai. Puikiai veikia pavaldžių įstaigų centralizuota buhalterija bei viešieji pirkimai. Visa tai lemia ir augantį gyventojų pasitenkinimą Savivaldybės darbu, tačiau būtina nesustoti tobulėti žvelgiant į inovatyvesnes viešojo subjekto valdymo galimybes, įsivertinti galimas fizines, finansines, kibernetines ir kitas rizikas.

Susitikimas su Visuomenės grupės ekspertais buvo didžiausias. Susirinko daugiau nei 40 sveikatos, socialinės apsaugos, kultūros, sporto, švietimo ir jaunimo sričių ekspertai. Šioje darbo grupėje dėl internetinio apklausos ir vertinimo įrankio galėjome išgirsti kiekvieną atstovą ir leisti jam pasisakyti. Garsiai išsakyti šie svarbiausi pasiekimai: aukštos kokybės didieji kultūros ir sporto renginiai, verslo ir švietimo įstaigų bendrystė, švietimo įstaigų vykdoma kampanija „Šiauliai – karjeros miestas“, socialinių paslaugų plėtra negalią turintiems asmenims. Nors švietimo srityje identifikuota ganėtinai daug pasiekimų, visgi problemų identifikuota taip pat daug: dominuojanti jaunimo studijų kryptis yra Vilnius, Kaunas, o profesinis mokymasis nepatrauklus dėl gajaus mito, jog jį renkasi silpnesnieji mokiniai. Kalbėta apie renginių, šiuolaikinės koncertų salės trūkumą, ypač menkus laisvalaikio pasirinkimus paaugliams ir jaunimui, senstantį miestą, ilgas eiles pas gydytojus, jų trūkumą (jaunų specialistų trūkumą jaučia visos šios darbo grupės atstovų sritys – sportas, švietimas, kultūra ir t. t.), stacionarių socialinių paslaugų vietų trūkumą. Bene pagrindinė išsakyta problema – pramoginio baseino trūkumas. Vėliau visose mažesnėse tematinėse srityse, buvo surinkta begalė idėjų, ko reikia Šiauliams per ateinantį dešimtmetį. Įgyvendinus numatytus darbus siektume atliepti gyventojų apklausos rezultatus, kad Šiaulių mieste gera gyventi, auginti vaikus, leisti laisvalaikį.

Tematinių darbo grupių rezultatai džiugina, nes dar labiau užtvirtinome ir pasitikrinome, kas mus Šiaulių mieste džiugina ir tenkina, o kur reikia daugiau proveržio ir geresnių rezultatų. Taip pat su ekspertais išsiryškinome strategines idėjas, darbus ir pasiūlymus, kurie bus toliau generuojami rengiant strateginį plėtros planą jau mažesnėje ekspertų grupelėse.

Jei dar turite projektų, darbų pasiūlymų, idėjų, prašome juos teikti strateginio plėtros plano rengėjams iki lapkričio 21 d. el. paštu .

Daugiau informacijos apie strateginio Šiaulių miesto plėtros plano iki 2033-ųjų metų rengimą nuolat skelbiama specialiai šiam projektui skirtoje svetainėje:  https://www.siauliai.lt/lt/news/category/strateginio-planavimo-naujienos

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis