Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Rudens lygiadienis – nendrinėmis skulptūromis pasipuošusioje Žaliūkių malūnininko sodyboje

2021 m. rugsėjo 22 d., trečiadienį, 19 val. Šiaulių „Aušros“ muziejaus Žaliūkių malūnininko sodyboje (Architektų g. 73) bus švenčiamas Rudens lygiadienis ir Baltų vienybės diena. Tai –astronominė rudens pradžia ir metas, kai diena vėl susilygina su naktimi. Senovės baltai tikėjo, kad tai – ypatingas gamtos virsmo metas.

Rudens lygiadienis arba Lygė nuo seno laikytas mistiniu – senovėje tądien vykdavo sambariai (bendraminčių, bendradarbių susibūrimai), buvo dėkojama dievams už derlių. Šią dieną, pagal senuosius papročius, netinka būti vienam namuose. Garsus XV a. lenkų istorikas J. Dlugošas rašė: „Lietuviai turėjo savo šaliai būdingą senovinį apeiginį paprotį: prisirinkę žemės duodamų vaisių, spalio mėnesio pradžioje drauge su žmonomis, vaikais ir šeimynykščiais eidavo į miškus, kuriuos laikė šventais, ir tris dienas iš eilės savo dievams aukodavo jaučius, avinus bei kitus gyvulius – sudegindavo juos; o pasibaigus trijų dienų aukojimo apeigoms, imdavo puotauti: žaidė, šoko, valgė ir numesdavo maisto bei nuliedavo gėrimo kaip auką dvasioms. Tarp visų kitų šis aukojimas buvo ypač svarbus ir kasmet atliekamas, ir niekam nevalia buvo jo nepaisyti.“ Laikas istoriko raštuose nurodytas pagal senąjį kalendorių, dabar jis atitiktų rugsėjo pabaigą.

Susirinkę malūnininko sodyboje, dėkodami už skalsą, vasaros gėrybes ir gerą šių metų derlių, ir mes atliksime aukojimo apeigą – sudeginsime iš šiaudų padarytus tradicinius simbolius. Svarbiausias jų – ožys. Kaip ir kitose Lietuvos vietose, taip ir Žaliūkių malūnininko sodyboje aukojamas ožys – šiaudinis.

Daugelis šiauliečių, pravažiuojančių pro malūnininko sodybą, mato kieme iškilusias tris nendrių skulptūras ir pagalvoja, kad per rudens lygiadienį jos bus sudegintos. Skulptūros, sukurtos gerai žinomų šiauliečių dailininkų Redos ir Arūno Uogintų iš nendrių – ilgaamžės medžiagos. Jos atlaikys lietų ir vėją, tad sodybos kieme stovės ne vienerius metus ir  sudegintos nebus. O visai neseniai sukurta meškos skulptūra, stovinti pačiame sodybos viduryje, dar ir mažai kam matyta. Šventėje  bus galima sužinoti, ką reiškia meška mums, šiauliečiams, kodėl ji tokia svarbi žemaičiams ir ką ji veikia rudens lygiadienyje. Prisiminsime, ką simbolizuoja kitos skulptūros – jautis, Rasa.

Prasminga, kad Rugsėjo 22-ąją, per rudens lygiadienį, Lietuvoje, Latvijoje ir netgi Gudijoje taip pat švenčiama Baltų vienybės diena, žyminti mūsų krašte vykusį Saulės mūšį. 1236 m. susivienijusios baltų gentys pasiekė triuškinančią pergalę prieš Kalavijuočių ordiną Saulės mūšyje ties Šiauliais. 2000-aisiais Lietuvos ir Latvijos Seimai Saulės mūšio dieną paskelbė Baltų vienybės diena.

Ir vaikai, ir suaugę, laukiantys sutemų ir ugnies, galės išmokti senoviškų žaidimų, nusivyti Lietuvos ar Latvijos vėliavų spalvų virvutę, išsikepti ir paragauti piemenų duonos, o sutemus, kaip ir daugelyje Lietuvos, Latvijos, Gudijos, Lenkijos ir kitų su baltų istorija susijusių pasaulio vietų, prie Žaliūkių vėjo malūno uždegsime baltų vienybės sąšaukos laužą. Kadaise ugnies sąšauka ant piliakalnių kvietė vienytis kovai – ginti savo žemes, gyvastį, kultūrą. Vienybė padėjo išlikti ir išgyventi tūkstantmetę istoriją Baltijos pakrantėje ir Europoje įsikūrusioms tautoms, todėl vienu metu uždegama ugnis šiandien taip pat prasminga.

Kviečiame šiauliečius, šalia malūno esančių vietos bendruomenių narius, neabejingus mūsų tautos praeičiai, trečiadienio vakarą susiburti Žaliūkių malūnininko sodyboje. Ugnis – ženklas, kad esame. Ugnies uždegimas vienu metu – mūsų visų vienybė. Kartu prie laužo būti ir vienytis kvies Šiaulių Dainų muzikos mokyklos folkloro ansamblis „Vieversėlis“ (vad. Arūnas Stankus) ir Šiaulių Gegužių progimnazijos folkloro ansamblis „Gasužis“ (vad. Rosita Kalinienė ir Arūnas Stankus).

Kūrendami laužą, prisiminsime ir dar vieną rudens lygės paprotį: ugnį, išneštą iš trobos per Kupolines, iš laukų vėl parnešime į malūnininko trobą ir įkursime krosnį. Ne veltui seniau sakydavo, kad per Kupolines ugnis išeina iš trobos į laukus, o per lygiadienį iš laukų sugrįžta į trobą.

Renginio organizatorė – Žaliūkių malūnininko sodyba. Rėmėjos: LR Kultūros taryba, Šiaulių miesto savivaldybė.

S.Milvidienės ir E. Tamošiūno nuotraukos 

Informaciją teikia Šiaulių „Aušros“ muziejus 

Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas