Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Šiaulių apskrities mokykloms pristatyta Gamtosauginių mokyklų programa

Projekto interaktyvi pamoka „Kodėl nemiega miegapelė?“ vykdytojai siekdami pristatyti Eco-schools (Gamtosauginių mokyklų) programą lankosi šalies švietimo įstaigose. Šiaulių apskrityje aplankyta net 12 skirtingų mokyklų, kuriose 6–8 klasių moksleiviai dalyvavo interaktyvioje viktorinoje ir sprendė klimato kaitos, aplinkos taršos iššūkius kartu su projekto simboliu tapusia didžiąja miegapele. Šią savaitę interaktyvi pamoka buvo pristatyta ir Šiaulių jaunųjų gamtininkų centre.

 

Interaktyvios pamokos – itin patrauklios vaikams

 

Projektu „Kodėl nemiega miegapelė?“ siekiama žaidybiniu būdu aplinkosaugos idėjomis sudominti moksleivius. Interaktyvios pamokos metu vaikams užduodamas klausimas: „Kodėl toks mielas gyvūnėlis kaip didžioji miegapelė, negali užmigti? Galbūt jai nerimą kelia klimato kaitos klausimai?“.

 

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Ivanauskienė pasakoja, jog gamtos apsauga, aplinkos sąlygų gerinimas itin aktualios temos jų centrui, o interaktyvios pamokos – patrauklios vaikams. Tokiu būdu moksleiviai noriai įsitraukia, papildo savo žinias.

 

„Vaikystė – imliausias amžiaus tarpsnis stebėjimams, tyrinėjimams, atradimams. Net didžiausias miestietis vėliau ar anksčiau susiduria su gamta vienomis ar kitomis aplinkybėmis. Žmogus turi turėti žinių apie aplinką, kurioje gyvena, kad gyventų harmonijoje su ja. Mylėti ir saugoti galima tik tai, ką pažįsti“, – teigė I. Ivanauskienė, patvirtindama atsakingo požiūrio į gamtą ugdymo svarbą nuo pat pirmųjų žingsnių.

 

Šiaulių apskrityje interaktyvi pamoka „Kodėl nemiega miegapelė?“ taip pat surengta: Šiaulių Gegužių progimnazijoje, Šiaulių Rasos progimnazijoje, Šeduvos gimnazijoje, Šiaulių Juventos progimnazijoje, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijoje, Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykloje, Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijoje, Linkuvos gimnazijoje, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje.

 

Vaikams svarbu pažinti gamtą

 

Gamtosauginių mokyklų tikslas – skatinti rūpintis gamta nuo pat mažumės, atsakingus aplinkai veiksmus paverčiant savo kasdienybe.

 

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro pavaduotoja dalinosi pastebėjimais, kad pirmiausia auga vaikų tėvų rūpestis gamta, aplinka, kurioje mes gyvename.

 

„Tėvai nori, kad ir jų vaikai gyventų harmonijoje su gamta. Išaugusį susidomėjimą gamtos pažinimu ir ekologija rodo ir didėjantis Jaunųjų gamtininkų centro ugdytinių skaičius. Vaikų noras pažinti gamtą tik auga“, – pasakojo I. Ivanauskienė.

 

Šiuolaikinės technologijos pamokose padeda geriau įsisavinti daugiasluoksnes temas. Pvz., aplinkosauga – itin plati, sudėtinga ir įvairiapusiška sritis, tačiau šiuolaikinių programėlių ir žaidimų forma gamtos saugojimą galima paversti smagiu ir prasmingu užsiėmimu. Įgijus naujų žinių, įdomu aplinkosaugą savo bendruomenėje pritaikyti praktiškai, pvz., įsiliejant į  tarptautinį projektą „Eco-Schools“.

 

Renginių metu mokyklos bendruomenei pristatoma Eco-Schools programa

 

Pagrindinis interaktyvios pamokos „Kodėl nemiega miegapelė?“ tikslas yra mokykloms pristatyti „Eco schools“ programą. Tai tarptautinė iniciatyva, skatinanti jaunus žmones aktyviai dalyvauti aplinkosaugoje ir spręsti ekologines problemas. Ji prasideda klasėje, išsiplečia visoje mokykloje ir galiausiai skatina pokyčius vietos bendruomenėje. Programos dėka moksleiviai susiduria su aplinkosauginio valdymo pasiekimais, kuomet mokyklos bendruomenei suteikiama „Žalioji vėliava“.

 

„Eco schools“ tinklui priklauso 59 000 mokyklų, daugiau nei iš 70 pasaulio šalių. Visoje Lietuvoje gamtosauginėmis mokyklomis jau tapo beveik 100 švietimo įstaigų (darželių, mokyklų, progimnazijų, gimnazijų).

 

„Eco schools“ – dviguba nauda – tai ir kūrybiškų aplinkosaugos projektų idėjos, ir metodinė medžiaga mokykloms

 

Programos tikslas padėti ugdyti moksleivių savarankiškumą, lyderystės įgūdžius, puoselėti komandinį darbą ir kūrybiškumą, kviečiant moksleivius kurti aplinkosaugos projektus. Programos veiklos akcentuoja, kad rūpinimasis aplinka yra mūsų pačių rankose, todėl turime veikti čia ir dabar.

 

„Eco Schools“ programos tinklalapyje galima rasti metodinės medžiagos, papildančios biologijos, geografijos ar chemijos pamokas. Tai pagalba mokytojui ieškančiam kuo sudominti mokinius, kaip ugdyti mokinių sąmoningumą ir kūrybiškumą, kuriant aplinkai draugiškus projektus. Programa siekiama plėtoti bendruomeniškumą mokykloje į prasmingą veiklą įtraukiant mokinius, mokytojus, tėvus, taip pat miesto ar miestelio bendruomenę.

 

Interaktyvią pamoką inicijuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kartu su Aplinkos projektų valdymo agentūra, veiklos finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Straipsnio rengėjas - VšĮ „Kūrybinių industrijų dokas“

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas