Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Šiaulių jėzuitų mokyklos mokiniai Erasmus+ projekte „Pažink medžio pasaulį!“

Šiaulių jėzuitų mokykla inicijavo tarptautinį projektą „Atrask medžio pasaulį“, kuriame kaip partneriai dalyvavo Latvijos Rigas Lietuviesu vidusskola, Lenkijos Zespół Szkół Jezuitów w Gdyniy bei Graikijos DES Primary private Compan ugdymo įstaigos. Projekte dalyvaujantys 7-10 metų mokiniai kartu su savo mokytojais turėjo galimybę dalyvauti turiningoje, gausioje patyriminės veiklos, programoje, taip pat aplankė Lenkiją ir Graikiją.

Užmegzti ryšį su gamta

Projekto pradžia – 2022 m. pavasaris, – pats palankiausias metas stebėti po žiemos atbundančią gamtą ir megzti su ja ryšį pažįstant medžio gyvybės kelią nuo mažos sėklytės iki augalo galiūno, išsiaiškinant apie planetai gyvybiškai svarbią jų atliekamą funkciją. Šiaulių jėzuitų mokyklos mokiniai ypatingai daug sužinojo apie medžių pasaulį dalyvaudami metiniame mokyklos projekte, kur padedami savo tėvelių ir mokytojų gilinosi į medžių pasaulį: domėjosi smulkiąja tautosaka ir liaudies pasakomis apie medžius, atliko įvairius kūrybinius darbelius iš medienos, medžio sėklų, tyrinėjo, domėjosi faktais ir sužinojo, kad medžiai – itin reikšminga mūsų ekosistemos dalis, be kurios nebūtų gyvybės. Mokiniai kiekvieną mėnesį gilinosi vis į kitą temą, rengė stendinius, skaitmeninius pranešimus ir juos pristatė savo klasės draugams. Mokslo metų pabaigoje vyko mokyklos mokinių baigiamoji konferencija, kurioje buvo pristatyti geriausi pranešimai, apibendrinantys visą metų darbą. Dalyvavimas projekte „Atrask medžio pasaulį“ vaikams davė daug naudos: jie pažino gamtą, ugdė pagrindines kompetencijas ir kritinį mąstymą.

Panašios veiklos vyko ir tarptautinio Erasmus+ projekto dalyvių mokyklose. Tarptautinio projekto dalyviai įdomiausius savo atradimus, tyrimus, žaidimus, kūrybinius darbelius patalpino projekto internetinėje svetainėje.

Taip buvo sukurta skaitmeninė priemonė, kuri ne tik padėjo keistis idėjomis su projekte dalyvaujančiomis mokyklomis, bet ir tapo prieinama visoms švietimo įstaigoms, kad kuo daugiau su projektu nesusijusių mokinių ir mokytojų susipažintų su medžiaga, galėtų pasisemti įkvėpimo savo veikloms, patys atrastų be galo įdomų medžių pasaulį.

Susitikimai su projekto partneriais

Dalyvavimas projekte „Atrask medžių pasaulį“ leido ne tik virtualiai bendrauti su kitomis mokyklomis, bet ir realiai susitikti su projekto dalyviais jų šalyse. Mokiniai ir mokytojai susitiko Lietuvoje, Lenkijoje ir Graikijoje, bei dalyvavo nuotoliniu būdu vykusioje konferencijoje, kurią organizavo partneriai iš Latvijos.

Pirmasis susitikimas vyko Lietuvoje 2022 m. liepos mėn., kur Alsėdžiuose surengtoje stovykloje projekto dalyviai tyrinėjo medžio pasaulį. Mokiniai ėjo į orientavimosi žygius, lankėsi gamtos muziejuose, regioniniame parke, kur labai daug sužinojo apie Lietuvai būdingą fauną ir florą. Be to, vaikai mokėsi užkurti ugnį, gaminti medinius medalionus, dalyvavo susipažinimo ir komandos stiprinimo užsiėmimuose, kur pademonstravo savo talentus ir artistinius sugebėjimus.

Antrasis tarptautinis susitikimas vyko 2022 m. spalio mėn. mokykloje Gdynėje, Lenkijoje. Susitikimo tema – „Jaunieji mokslininkai“. Vizito Gdynėje programoje vyko keletas seminarų, įskaitant pratybas ir lauko žaidimą Marševo miškų urėdijoje. Mažiesiems suvažiavimo šeimininkams jėzuitų mokyklų komplekse talkino jų vyresnieji kolegos iš Gdynės jėzuitų bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos, kurie, vadovaujami Gdansko technologijos universiteto daktaro Błažejaus Kochańskio (Błażej Kochański), vedė seminarą "Kaip pasverti šunį liniuote". Svarbus susitikimo Gdynėje, kaip ir Lietuvoje, elementas buvo mokinių kalbinių kompetencijų tobulinimas ir kūrybiškumo ugdymas kuriant įvairius su medžių pasauliu susijusius darbelius, pavyzdžiui, gaminant medinius papuošalus, piešiant Lenkijos medžių lapus ant stiklo, taip pat žaidžiant žaidimus anglų kalba.

Trečiasis projektų dalyvių susitikimas įvyko Graikijoje 2023 m. gegužę, o jo šūkis buvo „Kurti, tirti, išrasti“. Kartu su gidu projekto dalyviai susipažino su Graikijos miško ypatumais, su miške augančiais medžiais ir jame gyvenančiais gyvūnais. Projekto dalyviai sužinojo, kad šios šalies miškui ypač pavojingas gaisras, todėl čia metamos itin didelės pajėgos kiek įmanoma sumažinti gaisro tikimybę. Visi stebėjo gaisro malšinimo pratybas, vėliau aktyviai dalyvavo valant mišką nuo šiukšlių. Mokiniai ir mokytojai ne tik aktyviai dalyvavo veiklose, glaudžiai susijusiose su projekto „Atrask medžio pasaulį“ idėja, bet ir susipažino su Graikijos istorija bei kultūra, aplankė žymųjį Akropolį. Taip pat Graikijoje artimiau susipažino su Graikijos DES Primary private Compan įvairiataute mokyklos bendruomene, dalyvavo šalių pažinimo ir nacionalinio maisto pristatymo ir degustacijos renginyje, stebėjo mokyklos talentų šou.

Projekto partnerių susitikimai Lietuvoje, Lenkijoje ir Graikijoje suteikė daug pažinimo džiaugsmo ir patirties bendradarbiaujant veiklose. Drauge praleistas laikas mokantis, atrandant, kartu atliekant užduotis, pramogaujant, leido pažinti ir susidraugauti su bendraamžiais iš kitų šalių.

Baigiamoji konferencija

Paskutinis iš svarbių susitikimų, šį kartą virtualus, įvyko 2023 m. lapkričio 13 d. Projekto dalyviai nuotoliu dalyvavo konferencijoje „Atrask medžio pasaulį“, kurią organizavo projekto partnerė Latvijos Rygos lietuvių mokykla. Garbės viešnia buvo Latvijos nacionalinio muziejaus edukacinių programų kuratorės pareigas einanti Anna Pūtele, kuri pristatė parodą apie medžius. Vėliau kiekvienos šalies mokiniai pristatė savo darbus, kuriuos atliko dalyvaudami projekte. Pagrindinis konferencijos tikslas buvo apibendrinti projektą ir oficialiai pristatyti interneto svetainę, kurioje išsamiai aprašyti ir patalpinti projekto „Atrask medžio pasaulį“ darbo rezultatai.

Teigiamą dalyvavimo projekte naudą ypatingai jaučia dalyviai. „Buvo įdomu pabūti Graikijoje, anksčiau nesu čia buvusi. Pamačiau, kad čia kitokie augalai, visai kitoks kraštas, nei mano šalis. Sutikau kitataučių bendraamžių, bendravome angliškai, tad labai pagilinau savo anglų kalbos žinias. Svarbiausia – įgijau naujų draugų!“ – sako ketvirtokė Liepa. Jai pritaria ir ketvirtokas Aleksas: „Buvo įdomu pamatyti, kokia ta Graikija, kokios čia mokyklos, ko ir kaip vaikai mokosi jose. Ypač didelį įspūdį paliko šalies gamta ir istorinis Akropolis. Labiausiai džiaugiuosi suradęs naujų draugų, su kuriais susipažinau stovykloje Lietuvoje, o vėliau susitikome Graikijoje.“ Ketvirtokė Mila, dalyvavusi stovykloje Lenkijoje pastebi, kad gamta, augalų rūšys čia panašios kaip ir Lietuvoje, bet buvo įdomu patyrinėti augalus, palyginti su Lietuvoje augančiais. Mergaitė sako, kad laikas stovykloje, dalyvavimas konferencijoje praturtino ją žiniomis bei paskatino labiau domėtis gamta bei ją saugoti, puoselėti.

Mieli mokiniai, mokytojai, tėvai, ir visi visi, kuriuos domina paslaptingas ir įtraukiantis medžių pasaulis, kviečiame apsilankyti mūsų svetainėje, kuri bus faktų, įdomių žinių apie gamtą, apie medžių gyvenimą šaltinis! Spustelėkite nuorodą: https://erasmusplus.netboard.me/discoverthetree/?tab=553021

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Straipsnio autorė Edita Laurinkienė. 

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas