Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiaulių miesto aplinkos oro kokybė gegužės mėnesį

Aplinkos apsaugos agentūros 2021 m. gegužės 31 d. duomenimis, centrinėje miesto dalyje gegužės mėn. kietųjų dalelių (KD10) vidutinė 24 val. koncentracija neviršijo ribinės vertės (50 µg/m3) ir kito nuo 11 iki 46 µg/m3.  Vidutinė gegužės mėnesio kietųjų dalelių koncentracija 23 µg/m3 ir lyginant su balandžio mėn., sumažėjo 15 %. Šiemet kietųjų dalelių vidutinė 24 val. koncentracija miesto aplinkos ore 9 dienas viršijo paros ribinę vertę: sausio mėn. ribinė vertė viršyta 1 dieną, vasario mėn. 4 dienas, kovo ir balandžio mėn. po 2 dienas.  Leistinas viršijimų skaičius 35 dienos per metus.

Municipalinio aplinkos oro monitoringo duomenimis, pietinėje miesto dalyje gegužės mėn. kietųjų dalelių (KD10) vidutinė 24 val. koncentracija kito nuo 7 iki 42 µg/m3. Gegužės mėnesio vidutinė kietųjų dalelių koncentracija 20 µg/m3 ir lyginant su balandžio mėn., sumažėjo 23 %. Koreliacijos koeficientas tarp aplinkos oro užterštumo kietosiomis  dalelėmis verčių miesto centre ir pietinėje miesto dalyje 0,83.

Kietųjų dalelių koncentracijos sumažėjimą gegužės mėn. lėmė pasibaigęs šildymo sezonas, palankesnės sklaidai meteorologinės sąlygos ir didesnis kritulių kiekis.

Vidutinė gegužės mėn. oro temperatūra 11,1oC, aukščiausia oro temperatūra 24,8oC, žemiausia -1,0oC. Vyravo  pietvakarių krypties vėjas, vidutinis vėjo greitis 2,8 m/s. Kritulių kiekis 105 mm, 20 dienų buvo su krituliais.

Daugiau informacijos galite rasti www.matl; www.gamta.lt

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus informacija
el. p. aplinka@siauliai.lt