Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Šiaulių miesto aplinkos oro kokybė sausio mėnesį

Aplinkos apsaugos agentūros 2024 m. sausio 31 duomenimis, centrinėje miesto dalyje sausio mėn. kietųjų dalelių (KD10) vidutinė 24 val. koncentracija neviršijo ribinės vertės (50 µg/m3) ir kito nuo 4 iki 48 µg/m3.  Vidutinė  sausio mėnesio kietųjų dalelių koncentracija 16 µg/m3.

Municipalinio aplinkos oro monitoringo duomenimis, pietinėje miesto dalyje  sausio mėn. kietųjų dalelių (KD10) vidutinė 24 val. koncentracija  neviršijo ribinės vertės ir kito nuo 5 iki 37 µg/m3.  Vidutinė sausio mėnesio kietųjų dalelių koncentracija 15 µg/m3. Koreliacijos koeficientas tarp aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis verčių miesto centre ir pietinėje miesto dalyje 0,89.

Kietųjų dalelių vidutinė paros koncentracija miesto aplinkos ore sausio mėn. neviršijo ribinės vertės ir kito nuo 4 iki 48 µg/m3.  Vidutinė sausio mėnesio kietųjų dalelių koncentracija 16 µg/m3 ir sudarė 40 % vidutinės metų ribinės vertės (40 µg/m3). Kietųjų dalelių koncentracijos kitimą miesto aplinkos ore sausio mėn. lėmė palankios meteorologinės sąlygos teršalų išsisklaidymui.

Sausio mėn. aukščiausia oro temperatūra 4,8oC, žemiausia  -24,5oC, vidutinė mėnesio temperatūra -4,6oC. Vyravo  pietvakarių krypties vėjas, vidutinis vėjo greitis 3,2 m/s.  Kritulių kiekis 30 mm,  18 dienų buvo su krituliais.

Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos informacija

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius