Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos įgyvendinamo tarptautinio švietimo mainų fondo ,,Erasmus +“ projekto ,,Blue shirts green shorts“ darbo grupė svečiavosi Ispanijoje

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla nuo 2020 metų rugsėjo 1 dienos, sėkmingai įgyvendina tarptautinį švietimo mainų fondo „Erasmus+“ projektą „Blue shirts green shorts“ ir yra jo koordinatorė. Rugsėjo 19-26 dienomis, mūsų mokyklos projekto darbo grupė, drauge su šalimis partnerėmis: Slovėnija, Italija ir Turkija, svečiavosi Ispanijoje, Santandero mieste, Gerardo Diego mokykloje.

                       Pirmojo susitikimo metu, projekto dalyviai trumpai pristatė savo šalį, miestą ir mokyklą. Santandero Gerardo Diego mokyklos direktorė supažindino su savo vadovaujama mokykla, kurioje mokosi ne tik pradinių klasių mokiniai, bet ir ugdosi ikimokyklinio amžiaus vaikai. Apžiūrėjome mokyklos klases, poilsio kambarius, edukacines ir sporto erdves. Mokyklos direktorė papasakojo apie mokymo(si) krūvius, mokinių vertinimą, ugdymo proceso organizavimą, dalykų integraciją. Visi kartu diskutavome apie mokymosi sunkumus, įtraukųjį ugdymą, ieškojome panašumų ir aptarėme skirtumus. Buvo įdomu išgirsti, kaip Ispanijoje organizuojamas ugdymas emigrantų vaikams, kaip padedama jiems integruotis į kitos šalies ugdymo procesą, siekiama palengvinti jų adaptaciją.

 Visą savaitę Ispanijos pedagogai mielai dalinosi savo patirtimi įvairių pamokų metu. Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos atstovai dalyvavo matematikos, ispanų kalbos, pasaulio pažinimo ir priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinių pažintinės kompetencijos veiklose. Stebino pedagogų gebėjimas paprastomis mokymo priemonėmis, minimaliai naudojant informacines technologijas, kūrybingai ir patraukliai dirbti, siekiant skatinti mokinius mažuose, paprastuose dalykuose rasti motyvaciją mokymuisi, aktyviai veikti ir pasiekti gerų mokymo(si) rezultatų.

 Tarptautinį švietimo mainų fondo „Erasmus+“ projektą „Blue shirts green shorts“ įgyvendinančių šalių atstovai buvo pakviesti į susitikimą su Ispanijos Santandero miesto mere, p. Gema Igual, kuri ne tik šiltai priėmė dalyvius, papasakojo apie Santandero miestą, bet ir pasidžiaugė, kad esant ypatingai sudėtingai situacijai visame pasaulyje dėl COVID-19 ligos,  projektas „Blue shirts green shorts“ yra sėkmingai įgyvendinamas ir pirmasis fizinio mobilumo susitikimas vyksta būtent Santandero mieste. Merė kiekvienam projekto dalyviui įteikė po atminimo dovanėlę.

Ispanų mokytojai kruopščiai suplanavo popietines veiklas, kurių metu projekto dalyviai lankėsi  edukacinėse programose – išvykose, glaudžiai susietose su projekto tikslu – skatinti mokinių ir mokytojų suvokimą apie aplinkosaugos svarbą šiuolaikiniame pasaulyje.

Paskutinę susitikimo Ispanijoje dieną, aptariant visas nuveiktas veiklas, projekto dalyviai padėkojo mūsų mokyklos anglų kalbos mokytojai Ilonai Ragažinskienei, kaip projektą koordinuojančios šalies kuratorei, už nuotoliniu būdu nuveiktus darbus, gebėjimą sudominti ir įtraukti į bendras veiklas visus projekto partnerius.

Tikimės, kad projekto „Blue shirts green shorts“ tolimesnės veiklos sėkmingai vyks kontaktinių susitikimų būdu. Sekantis susitikimas numatytas lapkričio mėnesį, Slovėnijoje.

Vilma Gapšienė, atsakinga už projekto „Blue shirts green shorts“ sklaidą.

Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas