Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Skelbiamas konkursas į VšĮ Šiaulių krepšinio akademijos „Saulė“ direktoriaus pareigas

Šiaulių miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą į VšĮ Šiaulių krepšinio akademijos „Saulė“ direktoriaus pareigas.

VšĮ Šiaulių krepšinio akademijos „Saulė“ direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 12,6 (2343,60 Eur) pareiginės algos baziniais dydžiais. Gali būti nustatoma pareiginės algos kintamoji dalis bei mokamos priemokos.

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse į VšĮ Šiaulių krepšinio akademijos „Saulė“ direktoriaus pareigas, Viešojo valdymo agentūrai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
  3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
  4. Užpildytą pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamuose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedas) (Anketa pridedama).
  5. Savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.
  6. Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas.
  7. Pažymą apie užsienio kalbos mokėjimą B1 lygiu.
  8. Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1295 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“). ( Forma pridedama )

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos.

Dokumentai priimami iki 2023-06-16.

Skelbimo Valstybės tarnybos svetainėje numeris – 88569.

 

Kontaktai išsamesnei informacijai: Tel. (8 41) 596 204, el.p.:

Personalo skyriaus vyr. specialistė Lina Petraitienė