Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Skelbiamas prašymų teikimas gauti rekomendacas dėl projektų paraiškų teikimo į Tolygios kultūrinės raidos programos konkursą  

Juridinis asmuo, planuojantis teikti paraišką į TKR Šiaulių aps. konkursą ir siekiantis gauti Savivaldybės rekomendaciją, Kultūros skyriui iki 2023 m. spalio 9 d. turi pateikti nustatytos formos prašymą

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6333a590e00911ed9978886e85107ab2

Prašymą galima teikti:

  1. el. paštu (pasirašytą saugiu elektroniniu parašu (ADOC formatu);
  2. el. paštu (elektroniniu laišku (skenuotą);
  3. popierine forma (originalas) Savivaldybės administracijos priimamajame adresu Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai (prie 9 langelio).

Prašymus dėl Savivaldybės administracijos rekomendacijos teikimo ir planuojamo dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų svarstys Šiaulių miesto savivaldybės kultūros taryba.

Kultūros tarybai pritarus, bus rengiamas bendras Savivaldybės administracijos rekomendacinis raštas.

 

Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas