Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Suaugusiųjų švietimui Šiauliuose – 100 metų!

 

Pastaraisiais metais Lietuvoje gausu šimtmečio sukakčių. Tai sietina su Lietuvos valstybės atkūrimu prieš šimtą trejus metus, kai ėmė naujai kurtis kultūros, švietimo ir kitos įstaigos.

1919 metais įku­rtas Šiau­lių pe­da­go­gų bū­re­lis 1920 m. pedagogo, visuomenės veikėjo Jono Murkos iniciatyva atidarė parengiamuosius vi­du­ri­nio moks­lo kur­sus, kurie 1921 m. išaugo į Šiaulių suaugusiųjų vidurinę mokyklą, nuo 1925 metų – Šiaulių suaugusiųjų gimnaziją. Įstaiga tuomet veikė Šiaulių berniukų gimnazijoje (dabar – Juliaus Janonio gimnazija). Metams bėgant, keičiantis politinei valstybės santvarkai, keitėsi ir įstaigos pavadinimas (pavyzdžiui, darbo jaunimo vidurinė mokykla, vakarinė vidurinė mokykla ir kt.). Šiandieninė Šiaulių suaugusiųjų mokykla yra suaugusiųjų vidurinio išsilavinimo teikimo tęsėja, todėl šiemet mokyklos bendruomenė mini garbingą sukaktį ir kviečia įsitraukti miesto bendruomenę: pasidalyti prisiminimais, nuotraukomis, užsukti į svečius, keistis bendradarbiavimo idėjomis.  

Tūkstančiai suaugusiųjų yra įgiję vidurinį ar pagrindinį išsilavinimą šioje mokykloje ir vėliau sėkmingai tęsę mokymąsi aukštesnio mokslo įstaigose, įsitvirtinę įvairiose karjeros pakopose. Tarp buvusių auklėtinių yra šie visuomenėje žinomi žmonės: Šiaulių miesto garbės pilietis Vytenis Rimkus, žurnalistas Rimgaudas Eilunavičius, skulptorius, pedagogas Kazys Kasperavičius (skulptūrų „Rūdė“, „Trys paukščiai“, „Chimeros“ autorius), politinis bei visuomenės veikėjas Rolandas Pavilionis, skulptorius Stanislovas Kuzma (skulptūros „Šaulys“ autorius), krepšininkas Robertas Javtokas, humanitarinių mokslų daktaras Nerijus Brazauskas.

Šiandieninė Šiaulių suaugusiųjų mokykla – gimnazijos tipo suaugusiųjų gimnazija. Joje įgyjamas vidurinis, pagrindinis, pradinis išsilavinimas. Čia mokosi įvairaus amžiaus, įvairios patirties žmonės: viename suole sėdėti gali ir ankstyvą motinystę patyrę nepilnamečiai, ir mokyklon savo anūkus jau lydintys brandaus amžiaus suaugusieji. Mokytis niekada nevėlu!

Jau beveik dešimtmetį veikia mokyklos padalinys – Tardymo izoliatoriaus skyrius, kuriame mokomi suimtieji ir nuteistieji. Jų mokymasis yra žingsnis reintegracijos į visuomenę link. Tokio darbo patirtis įgalino mokyklos andragogus dalytis savo patirtimi ir tarptautiniu mastu.

Trečius metus bazinėje mokykloje veikia išlyginamoji lietuvių kalbos klasė, skirta mokytis iš emigracijos grįžusiems lietuviams, Lietuvoje gyvenantiems ir dirbantiems užsienio piliečiams. Įvairiatautei šios klasės bendruomenei išmokta kalba padeda lengviau integruotis darbo kolektyvuose, miesto visuomenėje.

Kiekvieno įstojusio mokytis gyvenimo istorija savita, siekiamo išsilavinimo tikslai individualūs. Kiekvienas čia atranda savo mokymosi stilių, įsitraukia į mokymosi ritmą, derindamas šeimos, darbo reikalus. Kasmet antrų ir ketvirtų gimnazijos klasių suaugę mokiniai rankose laiko pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus – pažymėjimus bei atestatus. Tai nauja galimybė veikti, keistis, siekti. Tai priminimas mokytis visą gyvenimą.

Šiemet pasitinkanti jubiliejinę sukaktį Šiaulių suaugusiųjų mokyklos bendruomenė žengia į naują šimtmetį – laikydamasi laiko pamatuotų suaugusiųjų mokymo tradicijų ir kurdama naujas, atliepiančias šiandieną ir kuriančias rytojų.

Rasa Škimelienė, lietuvių kalbos mokytoja

Suaugusiųjų švietimui Šiauliuose – 100 metų!

Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas