Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Verslas prašo greičiau baigti geležinkelio vėžės tiesimą Šiauliuose

Šiaulių bei visos Lietuvos verslininkus ir pramonininkus vienijančios organizacijos prašo toliau tęsti naujos geležinkelio linijos link Šiaulių laisvosios ekonominės zonos ir Šiaulių oro uosto statybą. Šiuo metu įrengtos geležinkelio infrastruktūros – 1,4 km ilgio vėžės, esą nepakanka norint užtikrinti mieste veikiančių įmonių konkurencingumą ir naujų investicijų atėjimą.

Šiaulių pramoninis parkas (plotas 56 ha), laisvoji ekonominė zona (plotas 132 ha) ir Šiaulių oro uostas – tai objektai, į kuriuos pastaraisiais metais jau yra investuota daugiau nei 36 mln. eurų. Tačiau norint šią sukurtą ar atnaujintą infrastruktūrą tinkamai įveiklinti ir toliau sėkmingai plėsti, būtina užbaigti geležinkelio linijos tiesimą – įsitikinę Lietuvos ir Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentai, Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir Šiaulių pramonininkų asociacijos vadovai.

Verslą vienijančių organizacijų atstovai kreipėsi į Vyriausybės ministrus ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadovybę, teigdami, kad šiose pramoninėse teritorijose, Šiaulių mieste ar net regione veikiančių įmonių verslo sėkmingai plėtrai būtina užtikrinti efektyvų žaliavų ir produkcijos transportavimą geležinkelio transportu. Geležinkelio vėžė susietų pramonines teritorijas ir oro uostą su Klaipėdos jūrų uostu. Iki šios dienos kroviniai iš Šiaulių regiono jūrų uostą pasiekdavo daugiausia sausumos transportu. Atsiradus atšakai, transportavimas vyktų gerokai efektyvesniu ir ekologiškesniu geležinkeliu.

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas jau ne kartą kreipėsi į valstybės institucijas, o pastarąjį kartą  ir į Ministrę Pirmininkę, primindamas, kad kuriama geležinkelio infrastruktūra yra būtina ne tik verslui – ji tarnautų ir Lietuvos kariuomenės reikmėms, karinių krovinių perkrovimui iš oro į geležinkelių transportą ar atvirkščiai.

Šiaulių miesto savivaldybė apskaičiavo, kad geležinkelio vėžei užbaigti reikėtų 23,5 mln. eurų. Savivaldybė, įgyvendinama Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojamą projektą, už 5,5 mln. eurų numato įrengti privažiavimus prie geležinkelio infrastruktūros ir krovos bei konteinerių saugojimo aikšteles, tačiau projekto lėšomis nefinansuojamas geležinkelio bėgių įrengimas.

Savivaldybė Šiaulių miesto biudžete vėžei įrengti yra suplanavusi 3 mln. eurų, Vyriausybės prašoma 2022–2023 m. laikotarpiu skirti trūkstamas lėšas – 15 mln. eurų.

Daugiau informacijos prisegtame dokumente

Vitalio Lebedžio nuotrauka

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis