Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Švietimo įstaigos

Įstaigos pavadinimas,
Identifikavimo numeris (kodas)

Adresas ir telefonas El. pašto adresas
ir internetinė svetainė

Banko pavadinimas, kodas,
a/s nr.

Didždvario gimnazija
1905 31375

Direktorius Vitalis Balsevičius
Vadovo veiklos ataskaita

Vilniaus g.188, Šiauliai LT-76299
+370 41 431 424
rastine@didzdvaris.lt
http://www.dg.su.lt

Bankas „Swedbank“, AB
73000,
LT 367300010002408306

J.Janonio gimnazija
1905 30654

Direktorius  Rimas Budraitis
Vadovo veiklos ataskaita

Tilžės g.137, Šiauliai LT-76348
+370 41 523 373

http://jjanonis.su.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000,
LT73 7300 0100 0240 8416

Šiaulių universitetinė gimnazija
195473755

Direktorė Inga Žemaitienė 
Vadovo veiklos ataskaita

Dainų g.33, Šiauliai LT-78236
+370 650 78586

http://www.gimnazija.su.lt
AB Šiaulių bankas
71800,
LT23 7180 0000 0114 2531

„Romuvos“ gimnazija
300137653

Direktorius Vytautas Giedraitis
Vadovo veiklos ataskaita

Dainų g. 7 , 76208 Šiauliai
+370 41 552 901
,
http://www.romuvosgimn.lt
AB Šiaulių bankas
71800,
LT90 7180 0000 0001 72613

„Saulėtekio“ gimnazija
2905 32510

Direktorė Jūratė Rimkuvienė 
Vadovo veiklos ataskaita

Lieporių g.2, Šiauliai LT-78244
+370 41  552 748;
+370 695 07264

http://www.sauletekis.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000,
LT15 7300 0100 0240 8393

Lieporių gimnazija
1905 32324

Direktorė Sigita Malinauskienė
Vadovo veiklos ataskaita

V. Grinkevičiaus g.22, Šiauliai LT-78254
+370 41 450 214

http://www.lieporiai.lt
AB „Šiaulių bankas“
71800,
LT 107180000000130861

Stasio Šalkauskio gimnazija
1905 31418

Direktorė Loreta Tamulaitienė
Vadovo veiklos ataskaita

S.Šalkauskio g.3, Šiauliai LT-76288
+370 41 430 993

http://www.salkauskis.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000,
LT29 7300 0100 0240 8335

Simono Daukanto gimnazija
190541864

Direktorius Vytautas Kantauskas
Vadovo veiklos ataskaita

S. Daukanto 71, Šiauliai LT-76230
+370 41 523 561

http://www.daukantas.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000,
LT82 7300 0100 0240 8351

Sporto gimnazija
1918 26574

Direktorius Andrius Stočkus
Vadovo veiklos ataskaita

Vilniaus g.297, Šiauliai LT-76329
+370 683 04930
http://sportogimnazija.lt/  Bankas „Swedbank“, AB
73000,
LT73 7300 0100 0240 8319

Suaugusiųjų mokykla
190527334

Direktorė Janina Lemežonaitė
Vadovo veiklos ataskaita

Žemaitės g. 83 A, Šiauliai LT-76234
+370 41 523 956

http://www.suaugusiuju.siauliai.lm.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000,
LT63 7300 0100 7587 3874

„Santarvės“ gimnazija
2905 31180

Direktorė Ingrida Kuolienė
Vadovo veiklos ataskaita

Vytauto g.113, Šiauliai LT-77161
+370 41 435 716

http://www.santarves.lt
Bankas „Swedbank“, AB"
73000,
LT20 7300 0100 0240 8788

Įstaigos pavadinimas,
Identifikavimo numeris (kodas)

Adresas ir telefonas El. pašto adresas
ir internetinė svetainė

Banko pavadinimas, kodas,
a/s nr.

Dainų progimnazija
1905 32477

Direktorė Asta Vaičiūnienė
Vadovo veiklos ataskaita

Dainų g. 45, Šiauliai LT-78260
+370 41 552 751

http://www.dainai.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000,
LT15 7300 0100 0240 8296

Gegužių progimnazija
1905 32281

Direktorė  Silvija Baranauskienė
Vadovo veiklos ataskaita

Dariaus ir Girėno g. 22, Šiauliai LT-78302
+370 41 552 560
, http://www.geguziai.lt Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT597300010002408377

Gytarių progimnazija
1918 19195

Direktorius Rimtautas Pečeliūnas
Vadovo veiklos ataskaita

Korsako g. 10, Šiauliai LT-78359
+370 41 510 225

http://www.gytariai.lt
AB Šiaulių bankas
71800, LT14 7180 0000 0014 2817

Jovaro progimnazija
1905 31222

Direktorius Arvydas Kukanauza
Vadovo veiklos ataskaita

Vytauto g. 132, Šiauliai LT-76341
+370 656 25675

http://www.jovaras.com
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT57 7300 0100 0240 8995

„Juventos“ progimnazija
1905 32139

Direktorė Rita Tamašauskienė 
 Vadovo veiklos ataskaita 

P. Višinskio g. 16, Šiauliai LT-77155
+370 667 19366
,
http://www.juventa.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000,LT 157300010002408199

Vinco Kudirkos progimnazija
2905 30840

Direktorius Juozas Varkulevičius
Vadovo veiklos ataskaita

Dvaro g. 129, Šiauliai LT-76208
+370 41 524 658

http://www.vkudirka.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT66 7300 0100 0240 8348

Medelyno progimnazija
1905 31037

Direktorė Ingrida Mazrimienė 
Vadovo veiklos ataskaita

Birutės g. 40, Šiauliai LT-76192
+370 41 524 138

http://medelynoprogimnazija.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT75 7300 0100 0240 8380

Ragainės progimnazija
1905 31756

Direktorė Dinara Vitkuvienė
Vadovo veiklos ataskaita

Tilžės g. 85, Šiauliai LT-78114
+370 652 72300

http://ragaine.su.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000,LT36730001000240 8209

„Rasos“ progimnazija
1905 32096

Direktorė Diana Tamutienė
Vadovo veiklos ataskaita

Tiesos g. 1, Šiauliai LT-78203
+370 650 95306

http://www.rasosp.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT89 7300 0100 0240 8322

Rėkyvos progimnazija
1905 30316

Direktorius Romas Senkus
Vadovo veiklos ataskaita

Poilsio g. 1, Šiauliai LT-79228
+370 41 519 039
 
http://www.rekyvospm.com
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT21 7300 0100 7591 6728

„Romuvos“ progimnazija
300137692

Direktorė Stanislava Prazauskienė
Vadovo veiklos ataskaita

Dainų g. 13, Šiauliai LT-78334
+370 41 552 898

www.romuvospm.lt
AB Šiaulių bankas
71800, LT26 7180 0000 0013 0670

Salduvės progimnazija
1905 31560

Direktorė Natalija Kaunickienė
Vadovo veiklos ataskaita

K. Kalinausko g. 19, Šiauliai LT-76281
+370 41 433 861

http://www.salduve.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT75 7300 0100 0240 8186

„Sandoros“ progimnazija
1952 20727

Direktorius Kęstutis Šaltis
Vadovo veiklos ataskaita

K. Korsako g.8, Šiauliai LT-78359
+370 603 29303

http://www.sandora.eu
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT19 7300 0100 7577 6599

Zoknių progimnazija
1905 33045

Direktorė Erika Burneckienė
Vadovo veiklos ataskaita

Radviliškio g. 82B, Šiauliai LT-76366
+370 41 426 407

www.zokniuprogimnazija.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT43 7300 0100 0240 8762

Įstaigos pavadinimas,
Identifikavimo numeris (kodas)

Adresas ir telefonas El. pašto adresas
ir internetinė svetainė

Banko pavadinimas, kodas,
a/s nr.

Normundo Valterio jaunimo mokykla
1954 72272

Direktorius Nerijus Kundrotas
Vadovo veiklos ataskaita

Pabalių g.53, Šiauliai LT-77121
+370 41 553 007


http://www.sjm.lt

Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT78 7300 0100 7566 0980

Įstaigos pavadinimas,
Identifikavimo numeris (kodas)

Adresas ir telefonas El. pašto adresas
ir internetinė svetainė

Banko pavadinimas, kodas,
a/s nr.

Centro pradinė mokykla
1918 18517

Dalia Dambrauskienė
Vadovo veiklos ataskaita

A. Mickevičiaus g. 9, Šiauliai LT-76341
+370 41 524 613

http://www.centropradine.jimdo.com
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT87 7300 0100 7569 8842

„Saulės“ pradinė mokykla
1905 29680

l. e. direktorės pareigas  Stanislava Prazauskienė
Vadovo veiklos ataskaita

Dainų g. 15, Šiauliai LT-78283
+370 41 552 356
 
http://www.saulespm.siauliai.lm.lt/
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT57 7300 0100 7588 8047

Viešoji įstaiga „Smalsieji pabiručiai“
4584289

Direktorė Jūratė Šarkuvienė

Statybininkų g. 7, Šiauliai
+370 699 53623

http://www.pabiruciai.laisvas.lt
AB „Šiaulių bankas“
71800, LT957180000005700526

Viešoji įstaiga Šiaulių jėzuitų mokykla
304216383

 Direktorė Giedrė Statkutė

Vilniaus 247B, Šiauliai LT-76343
+370 672 30272


www.siauliujezuitumokykla.lt

Bankas„Swedbank“", AB
LT457300010146992367

Įstaigos pavadinimas,
Identifikavimo numeris (kodas)

Adresas ir telefonas El. pašto adresas
ir internetinė svetainė

Banko pavadinimas, kodas,
a/s nr.

Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centras
1905 28589

Direktorė Eglė Jankauskienė 
Vadovo veiklos ataskaita

Dainų g. 96, Šiauliai LT-78272
+370 41 552 771
www.siauliusuc.lt Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT 747300010075714014

Šiaulių „Dermės“ mokykla
190983811 

Direktorė Rūta Lanauskienė 
Vadovo veiklos ataskaita

Vytauto g. 235, LT-77178 Šiauliai
Tel./faks.
+370 41 526 827

http://www.dermesm.lt/
AB bankas „Swedbank“ b.k. 73000, a.s. LT 507300010002407666

Šiaulių „Ringuvos“  mokykla
190983779 

Direktorė Lijana Giedraitienė 
Vadovo veiklos ataskaita

Žaliūkių g. 76, LT-78142, Šiauliai
Tel. +370 616 32217, faks. +370 41 504 260

http://www.ringuvos-sm.siauliai.lm.lt/
 „Swedbank“, AB Šiaulių filialas
LT 04 7300 0100 0240 6942,

Šiaulių sanatorinė mokykla
190983964 

Direktorė Lijana Giedraitienė 
Vadovo veiklos ataskaita

K. Kalinausko g. 17, LT-76281 Šiauliai
Tel. +370 41 524 612, mob. +370 652 17780

www.sanatorinemokykla.lt
„Swedbank“ AB LT-4173 0001 0002 4069 55 

Įstaigos pavadinimas,
Identifikavimo numeris (kodas)

Adresas ir telefonas El. pašto adresas
ir internetinė svetainė
Banko pavadinimas, kodas,
a/s nr.

Lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“
1905 29538

Direktorė Roma Butkienė
Vadovo veiklos ataskaita

Radviliškio g. 86, Šiauliai LT-76367
+370 41 543 014

https://www.auksinisraktelisld.lt/
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT64 7300 0100 7575 6195

Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
1905 25283

Direktorė  Aiva Gendvilienė
Vadovo veiklos ataskaita

Rūdės g. 6, Šiauliai LT-77151
+370 41 523 776

http://www.azuoliukas.mir.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT45 7300 0100 7573 7525

Lopšelis - darželis „Bangelė“
1905 25326

Direktorė Dalia Dambrauskienė
Vadovo veiklos ataskaita

Pirties g. 8, Šiauliai LT-79230
+370 41 392 791

http://www.bangele.tavodarzelis.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT 937300010075714739

Lopšelis-darželis „Berželis“
1905 28817

Direktorė Onutė Raščiuvienė
Vadovo veiklos ataskaita

Lydos g. 4, Šiauliai LT-77165
+370 41 523 921

http://berzelis.mir.lt
Bankas „Swedbank“", AB
73000, LT76 7300 0100 7572 2514

Lopšelis-darželis „Coliukė“
1905 26047

Direktorė Eugenija Vaičaitytė
Vadovo veiklos ataskaita

Spindulio g. 7, Šiauliai LT-76163
+370 41 545 276

http://www.coliuke.mir.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT-35 7300 0100 7574 6435

Lopšelis-darželis „Dainelė“
1905 29157

Direktorė Daiva Jankuvienė
Vadovo veiklos ataskaita

Dainų g. 28, Šiauliai LT-78329
+370 41 552 873,
+370 682 33234

http://www.dainele.mir.l/
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT25 7300 0100 7569 0840

Lopšelis-darželis „Drugelis“
1905 27487

Direktorė Rūta Šiaučiulienė
Vadovo veiklos ataskaita

Vilniaus g. 123a, Šiauliai LT-76354
+370 41 524 489;
Vytauto g.57, Šiauliai LT-77147
+370 41 523 651


http://www.sdrugelis.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT-597300010075699249

Lopšelis-darželis „Eglutė“
1905 29919

Direktorė Roberta Jankūnienė
Vadovo veiklos ataskaita

K. Korsako g. 6a, Šiauliai LT-78359
+370 41 552 227

http://eglute.mir.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT21 7300 0100 7575 0858

Lopšelis-darželis „Ežerėlis“
2905 26190

Direktorė Rita Daubarienė
Vadovo veiklos ataskaita

Ežero g. 70, Šiauliai LT-76244
+370 41 523 827

https://ezerelis.tavodarzelis.lt
AB Šiaulių bankas
71800, LT68 7180 0000 0113 0954

Lopšelis-darželis „Gintarėlis“
1905 28240

Direktorė Laimutė Garbačauskienė
Vadovo veiklos ataskaita

Saulės takas 5, Šiauliai LT-78301
+370 41 552 562

http://www.gintarelis.mir.lt/
AB Šiaulių bankas
71800, LT47 7180 0000 0113 0653

Lopšelis-darželis „Gluosnis“
1905 27291

Direktorė Rita Jasmontienė
Vadovo veiklos ataskaita

J.Janonio g. 5, Šiauliai LT-76206
+370 41 523 916

http://www.darzelisgluosnis.lt/
Šiaulių bankas,
banko kodas CBSBLT26, LT 457180000001130301

Lopšelis-darželis „Klevelis“
1905 27868

Direktorė Adelija Motejūnienė
Vadovo veiklos ataskaita

Miglovaros g. 26, Šiauliai LT-76332
+370 41 523 920

http://www.klevelis.mir.lt/
AB Šiaulių bankas
71800, LT47 7180 0000 0113 0750

Lopšelis-darželis „Kregždutė“
1905 26385

Direktorė Nijolė Gudžiūnienė
Vadovo veiklos ataskaita

P.Cvirkos g. 60, Šiauliai LT-77164
+370 41 523 829

http://www.kregzdute.mir.lt/
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT10 7300 0100 7570 9443

Lopšelis-darželis „Vaikystė“
1905 28393

Direktorė Reda Ponelienė
Vadovo veiklos ataskaita

Krymo g. 3, Šiauliai LT-78254
+370 41 553 024;
+370 41 553 021

https://siauliuvaikyste.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT61 7300 0100 7577 0508

Lopšelis - darželis Bitė"
1905 28774

Direktorė Ilona Kazlauskienė
Vadovo veiklos ataskaita

Lieporių g. 4, Šiauliai LT-78244
+370 41 552 744

www.logopedinis.mir.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT 477300010075770663

Lopšelis-darželis „Pasaka“
2905 27520

Direktorė Neringa Baršauskienė
Vadovo veiklos ataskaita

Statybininkų g. 7, Šiauliai LT-78225
+370 650 95326

http://www.pasaka.mir.lt/
Bankas „Swedbank“, AB
73000, Nr. LT 527300010075738757

Lopšelis - darželis „Pupų pėdas“
1905 28621

Direktorė Dalia Zorienė
Vadovo veiklos ataskaita

Dainų g. 88, Šiauliai LT-78270
+370 41 552 724

https://pupupedas.tavodarzelis.lt/
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT70 7300 0100 7571 2825

Lopšelis-darželis „Pušelė“
1905 25664

Direktorė Florina Varkalienė
Vadovo veiklos ataskaita

Z.Gėlės g. 6, Šiauliai LT-76330
+370 41 523 779

http://www.pusele.mir.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT02 7300 0100 7581 8130

Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“
1905 29495

Direktorė Roma Jarulienė
Vadovo veiklos ataskaita

Dainų g. 31, Šiauliai LT-78236
+370 41 552 692

http://rugiagele.mir.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT 817300010075778296

Lopšelis-darželis „Salduvė“
1905 26428

Direktorė Aida Striaukaitė-Gumuliauskienė
Vadovo veiklos ataskaita

Vilniaus g. 38d, Šiauliai LT-76251
+370 656 06207

http://www.salduve.mir.lt/
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT83 7300 0100 7568 9893

Lopšelis-darželis „Sigutė“
1905 25130

Direktorė Renata Jonaitienė
Vadovo veiklos ataskaita

J.Basanavičiaus g. 92, Šiauliai LT-76176
+370 41 545 269

http://www.sigute.mir.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT40 7300 0100 7573 8391

Lopšelis-darželis „Trys nykštukai“
1905 30088

Direktorė Danguolė Dargienė
Vadovo veiklos ataskaita

Tilžės g. 41, Šiauliai LT-78206
+370 41 552 354

https://www.trysnykstukai.lt
AB „Šiaulių bankas“
71800, LT 057180000001130051

Lopšelis-darželis „Varpelis“
1905 26570

l. e. direktorės pareigas Diana Tamutienė
Vadovo veiklos ataskaita

Šviesos takas 30, Šiauliai LT-78164
+370 41 552 975

http://www.varpelis.mir.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT21 7300 0100 7568 1309

Lopšelis-darželis „Voveraitė“
1905 28055

Direktorė Laimutė Laurutytė
Vadovo veiklos ataskaita

Saulės takas 7, Šiauliai LT-78302
+370 41 552 591

http://voveraite.mir.lt
AB Šiaulių bankas
71800, LT26 7180 0000 0113 0352

Lopšelis-darželis „Žiburėlis“
1905 26613

Direktorė Olimpija Krincienė
Vadovo veiklos ataskaita>

Darbininkų g. 30, Šiauliai LT-76305
+370 607 81796

http://www.ziburelis.mir.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT71 7300 0100 7573 1916

Lopšelis-darželis „Žibutė“
2905 25850

Direktorė Audronė Karulaitienė
Vadovo veiklos ataskaita

Ežero g. 6a, Šiauliai LT-77141
+370 41 523 807

http://www.zibute.mir.lt/
Bankas „Swedbank“, AB 73000, LT37 7300 0100 7571 8366

Lopšelis-darželis „Žilvitis“
1905 29876

Direktorė Eglė Ivanauskaitė-Rimšė
Vadovo veiklos ataskaita

Marijampolės g. 8, Šiauliai LT-76193
+370 41 545 267

http://www.darzeliszilvitis.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT177300010075765092

Lopšelis-darželis „Žiogelis“
1905 29723

Direktorė Sigita Saviščevienė
Vadovo veiklos ataskaita

Dainų g. 11, Šiauliai LT-78333
+370 41 553 042
,
http:www.darzelis.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT78 7300 0100 7575 3033

Lopšelis-darželis „Žirniukas“
1905 27715

Direktorė Laima Tiepelienė
Vadovo veiklos ataskaita

M.Valančiaus g. 31a, Šiauliai LT-76302
+370 41 523 917

http://www.zirniukas.mir.lt
Bankas „Swedbank“, AB,
73000 , LT 65 7300 0100 9364 3947

Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centras
1905 30120

Direktorė Audrė Urbienė
Vadovo veiklos ataskaita

Papilės g. 3, Šiauliai LT-76196
+370 41 523 925

Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT 90 73000 10075689864

Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, įgyvendinantys ikimokyklinio ugdymo programas, iš dalies finansuojamas iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto

Įstaigos pavadinimas,

Vadovas Adresas ir telefonas

El. pašto adresas

VšĮ „Garso servisas“ Vadovė Ala Gascevičienė Aušros al. 15;
Vytauto g. 55a;
+370 699 95114;
+370 41 525 222
VšĮ „Mažieji šnekoriai“ Vadovė Nijolė Jakubauskienė Mickevičiaus g. 18;
Čiurlionio g. 74;
Gegužių g. 51a;
Vytauto g. 110;
+370 656 58920
VšĮ „Smalsieji pabiručiai“ Vadovė Jūratė Šarkuvienė Krymo g. 1;
+370 699 53623
Všį Šiaulių Valdorfo darželio-mokyklos bendruomenė Vadovė Sniega Krenciūtė Šaukėnų g. 28;
Ganyklų g. 124;
+370 682 18992;
VšĮ „Mūsų kiemelis“ Vadovė Santa Ragaišienė Naujo ryto tak. 3;
Tilžės g. 55;
+370 671 89537; 
VšĮ Šiaulių Jėzuitų mokykla Vadovė Giedrė Statkutė Vilniaus g. 247b;
+370 672 30272
VšĮ „Kiškių miškas“ Vadovė Vaida Barzdžiuvienė Aušros al. 52c, 
+370 672 15487

Įstaigos pavadinimas,
Identifikavimo numeris (kodas)

Adresas ir telefonas El. pašto adresas
ir internetinė svetainė

Banko pavadinimas, kodas,
a/s nr.

Dainavimo mokykla „Dagilėlis“
195221067

Direktorius Remigijus Adomaitis
Vadovo veiklos ataskaita

Vytauto g. 113, Šiauliai LT-77161
+370 41 524 131

http://www.dagilelis.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT35 7300 0100 7571 9857

Dailės mokykla
1905 41483

Direktorius Petras Slonksnis
Vadovo veiklos ataskaita

Gumbinės g. 18, Šiauliai LT-77166
+370 41 523 950

www.sdailesmokykla.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT36 7300 0100 7569 3164

Jaunųjų gamtininkų centras
1905 39984

Direktorius Gintaras Oliškevičius
Vadovo veiklos ataskaita

Žuvininkų g.18, Šiauliai LT-76249
+370 650 66871

http://www.gamtininkucentras.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT81 7300 0100 7572 2909

Jaunųjų technikų centras
1905 39799

Direktorius Roman Šarpanov
Vadovo veiklos ataskaita

Gumbinės g.18, Šiauliai LT-77166
+370 41 523 965

http://www.technikucentras.mir.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT56 7300 0100 7577 9813

Jaunųjų turistų centras
1905 40196

Direktorius Romualdas Pelenis
Vadovo veiklos ataskaita

Rygos g.36, Šiauliai LT-76202
+370 41 523 991
;
http://www.sjtc.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT70 7300 0100 7577 4517

Šiaulių menų mokykla
1905 30992

Direktorius Kęstutis Šaltis
Vadovo veiklos ataskaita

Aušros alėja 52, Šiauliai LT-76236
+370 41 523 687
;
www.menum.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT33 7300 0100 7574 6859

1-oji muzikos mokykla
1905 41145

Direktorius Vygintas Ališauskas
Vadovo veiklos ataskaita

Trakų g. 39, Šiauliai LT-76291
+370 685 86217
,
http://www.muzikosmokykla.mir.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT86 7300 0100 7570 9142

Šiaulių Dainų muzikos mokykla
1918 19380

Direktorė Florina Varkalienė
Vadovo veiklos ataskaita

Dainų g.26, Šiauliai LT-78273
+370 41 552 778
,
http://www.muzika.mir.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT53 7300 0100 7572 2831

Įstaigos pavadinimas,
Identifikavimo numeris (kodas)

Adresas ir telefonas El. pašto adresas
ir internetinė svetainė

Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba, 195471366

Janina Urnikienė

Vadovo veiklos ataskaita

Pakalnės g., 6A, LT-76293, Šiauliai
Tel. +370 41 526 048, faks. +370 41 526 048

http://www.siauliuppt.lt

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
3000 56938

Direktorė Vilma Tubutienė

Pakalnės g. 6A, LT-76293 Šiauliai,
tel. +370 41 526 045

http://www.svcentras.lt
Bankas „Swedbank“, AB
73000, LT98 7300 0100 8697 6058

Įstaigos pavadinimas, kodas

Vadovas El. p adresas
Telefono nr.,, faksas

El. paštas, interneto svetainės adresas

Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, 211950810 Direktorė
Renata Bilbokaitė
P. Višinskio g. 38, 76352 Šiauliai
Tel. +370 41 595 800

www.sa.vu.lt
Šiaulių valstybinė kolegija,
111968241
Direktorė
Natalija Šedžiuvienė
Aušros al. 40, LT-76241 Šiauliai
Tel. +370 41 523 768, faks. +370 41  525 091

http://www.svako.lt
Viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija (privati), 111966571 Direktorius
Mykolas Dromantas
Tilžės g. 22, LT-78243 Šiauliai
Tel. +370 686 30399, +370 41 525 100,
faks. +370 41 550 035

http://www.slk.lt/

Įstaigos pavadinimas,
Identifikavimo numeris (kodas)

Adresas Telefonas

El. paštas,
interneto svetainės adresas

Šiaulių profesinio rengimo centras
Įmonės kodas 300039668

Vadovas Saulius Dargužas

Gardino g. 4,
LT-78231 Šiauliai
Tel. +370 41  462 653;
faks. +370 41 390 172,

www.sprc.lt

Buitinių paslaugų skyrius

Vadovas Alvydas Kušleika

Vilniaus g. 27,
LT-76279 Šiauliai
Tel. +370 41 503 701;
faks. +370 41 524 558

 

Prekybos ir verslo skyrius

Vadovė Renata Veršinskienė

Vytauto g. 267,
LT-76337 Šiauliai
tel. +370 41 523 656,
faks. +370 41 523 656

Mechanikos skyrius

Vadovė Diana Baltrušaitytė Šukutienė

J.Basanavičiaus g. 53,
LT-76179 Šiauliai

tel.+370 41 545 981,
faks. +370 41 545 981

Statybos skyrius

Vadovė Jūratė Baltramaitytė

Statybininkų g. 23,
LT-76179 Šiauliai
tel. +370 41  552 872,
faks. +370 41  552 872

Technologijų skyrius

Vadovė Rasa Freimonienė

Gardino g. 4,
LT-78231 Šiauliai
tel. +370 41 462 653,
faks. +370 41 390 172

Įstaigos pavadinimas,
Identifikavimo numeris (kodas)

Adresas ir telefonas El. pašto adresas
ir internetinė svetainė

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, 190968866

Vadovė Regina Marozienė

P. Višinskio g., 35, LT-76351 , Šiauliai
Tel. +370 41 432 932, faks. +370 41 430 751

http://www.sondeckis.lt