Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Statinių naudojimas ir priežiūra

Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų statinių ir patalpų nustatymo, sąrašo sudarymo ir keitimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T-415           

 NENAUDOJAMŲ, NAUDOJAMŲ NE PAGAL PASKIRTĮ ARBA NEPRIŽIŪRIMŲ STATINIŲ IR PATALPŲ 2020 METŲ SĄRAŠAS

 

Eil.  Nr.

Statinio adresas, unikalus Nr., paskirtis

Pastabos

1.

Pastatas – mėsos perdirbimo cechas
J. Basanavičiaus g. 131A, Šiauliai
 Unik. Nr. 2997-0013-8104 Paskirtis – gamybos, pramonės

Neprižiūrimas  (Aprašo 3.2 papunktis)

2.

Pastatas – boilerinė
J. Sondeckio g. 26B, Šiauliai
Unik. Nr. 2997-1010-3017
Paskirtis – gamybos, pramonės

Nenaudojamas (Aprašo 3.1 papunktis)

3.

Pastatas – prekybos centras su kavine ir vaistinės patalpomis
K. Korsako g. 12, Šiauliai
Unik. Nr. 4400-0899-9244
Paskirtis – prekybos

Nenaudojamas (Aprašo 3.1 papunktis)

4.

Pastatas – sandėlis
Radviliškio g. 118, Šiauliai
Unik. Nr. 2994-1002-7014
Paskirtis – sandėliavimo

Neprižiūrimas (Aprašo 3.2 papunktis)

5.

Pastatas – parduotuvė
Radviliškio g. 122, Šiauliai
Unik. Nr. 2994-1002-8011
Paskirtis – prekybos

Neprižiūrimas  (Aprašo 3.2 papunktis)

6.

Pastatas – daržovių sandėlis
Radviliškio g. 122A, Šiauliai
Unik. Nr. 2999-0018-3012
Paskirtis – sandėliavimo

Neprižiūrimas (Aprašo 3.2 papunktis)

7.

Pastatas – gamykla Trakų g. 38, Šiauliai
Unik. Nr. 2994-0001-5019
Paskirtis – gamybos, pramonės

Neprižiūrimas (Aprašo 3.2 papunktis)

8.

Pastatas – gamybinis pastatas  
Trakų g. 38, Šiauliai
Unik. Nr. 2994-0001-5022
Paskirtis – gamybos, pramonės

Neprižiūrimas  (Aprašo 3.2 papunktis)

9.

Pastatas – buitinės patalpos
Trakų g. 38, Šiauliai
Unik. Nr. 2994-0001-5036
Paskirtis – kita

Neprižiūrimas      (Aprašo 3.2 papunktis)

10.

Pastatas – sandėlis                    
Trakų g. 38, Šiauliai                     
Unik. Nr. 2994-0001-5040
Paskirtis – sandėliavimo

Neprižiūrimas  (Aprašo 3.2 papunktis)

11.

Pastatas – sargo namelis           
Trakų g. 38, Šiauliai                     
Unik. Nr. 2994-0001-5073
Paskirtis – kita

Neprižiūrimas  (Aprašo 3.2 papunktis)

12

Pastatas – sandėlis                    
Tilžės g. 128, Šiauliai                  
Unik. Nr. 2992-5006-5038
Paskirtis – sandėliavimo

Nenaudojamas  (Aprašo 3.1 papunktis)

13.

Pastatas – administracinis
Varpo g. 22A, Šiauliai
Unik. Nr. 2993-7006-4016 
Paskirtis – administracinė

Neprižiūrimas  (Aprašo 3.2 papunktis)

14.

Pastatas – prekybos paviljonas
Vilniaus g. 200, Šiauliai
Unik. Nr. 4400-0849-1485
Paskirtis – prekybos

Neprižiūrimas  (Aprašo 3.2 papunktis)

15.

Pastatas – administracinis
Žalgirio g. 1, Šiauliai
Unik. Nr. 2995-3012-6014
Paskirtis – administracinė

Nenaudojamas   (Aprašo 3.1 papunktis)

16.

Pastatas – ūkinis
Žemaitės g. 70C, Šiauliai
Unik. Nr. 2997-0029-3019
Paskirtis – pagalbinio ūkio

Neprižiūrimas (Aprašo 3.2 papunktis)

17.

Pastatas – stadionas
Žemaitės g. 70C, Šiauliai
Unik. Nr. 2997-0029-3020
Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai

Neprižiūrimas     (Aprašo 3.2 papunktis)

Statybos techninis reglamentas Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas