Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Tarifai, mokesčiai ir lengvatos

2024 m. mokestiniam laikotarpiui galioja nekilnojamo turto mokesčio tarifai patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-267:

0,7%      visam nekilnojamam turtui nekilnojamo turto mokestinės vertės;

3,0%      nekilnojamo turto mokestinės vertės nenaudojamam ar naudojamam ne pagal paskirtį,

              apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamam turtui.

Daugiau informacijos:

Bendra informacija apie nekilnojamojo turto mokestį

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas

Informaciją nekilnojamo turto mokesčio tarifų klausimais teikia:

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ligita Balsienė, tel. Nr. (+370 41) 383 434, el. p.

2024 m. mokestiniam laikotarpiui galioja žemės mokesčio tarifai patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-268:

0,1%    žemės ūkio, miškų ūkio paskirties žemės sklypams;

0,2%    gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, visuomeninės paskirties teritorijos,  bendro naudojimo teritorijos žemei, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypams;

0,4%   komercinės paskirties objektų teritorijos, rekreacinės teritorijos, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, inžinerinės infrastruktūros teritorijos, atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų priežiūros objektų teritorijos žemės sklypams;

0,4%    kitai, nenurodytų paskirčių žemei;

4,0%    nenaudojamiems ir apleistiems žemės sklypams.

Žemės mokesčiu neapmokestinamas 7 arų žemės sklypo dydis fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0-40 procentų Darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai.

Daugiau informacijos žemės mokesčio tarifų klausimais teikia:

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ligita Balsienė, tel. Nr. (+370 41) 383 434, el. p.  

2024 m. mokestiniam laikotarpiui galioja valstybinės žemės išnuomotos ne aukciono būdu, ir už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifai patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-267(nauja redakcija 2023-03-02, T-72):

4,0%   žemės vertės, nurodytos valstybinės žemės nuomos sutartyse, kai valstybinės žemės nuomos sutartys sudarytos iki 2008 m. gruodžio 31 d.  

0,81%  žemės vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 dieną taikytus žemės verčių žemėlapius, – valstybinės žemės sklypams, kai valstybinės žemės nuomos sutartys sudarytos po 2009 m. sausio 1 d., ir asmenims, kuriems valstybinės žemės nuomotojas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka perskaičiuoja iki 2008 m. gruodžio 31 d. sudarytų valstybinės žemės nuomos sutarčių pagrindu išnuomotų žemės sklypų vertę;

4,0%   procentus žemės vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 dieną taikytus žemės verčių žemėlapius, – valstybinės žemės naudotojams, kurie nėra sudarę žemės sklypų nuomos sutarčių;

0,47%   žemės vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 dieną taikytus žemės verčių žemėlapius:

  • privačių namų valdų savininkams, naudojantiems valstybinę žemę;
  • garažų statybos ir eksploatavimo bendrijoms ir garažų paskirties pastatų savininkams, naudojantiems valstybinę žemę;
  • Šiaulių miesto savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto nuomininkams ir panaudos gavėjams, kuriems Šiaulių miesto savivaldybės turtas (statiniai, patalpos) išnuomotas ar perduotas panaudos pagrindais neatlygintinai naudotis;
  • fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems valstybinė žemė suteikta pagal panaudos sutartis ar kurie yra atleisti nuo žemės nuomos mokesčio, bet leidžia naudotis valdomu turtu ar jo dalimi tretiesiems asmenims;

0,1%   žemės vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 dieną taikytus žemės verčių žemėlapius, – sodininkų bendrijoms, naudojančioms valstybinę žemę (išskyrus bendrojo naudojimo žemę);

4,0 % žemės vertės – valstybinės žemės sklypams, įtrauktiems į Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkiu patvirtintą Nenaudojamų iš valstybės nuomojamų žemės sklypų sąrašą. Tarifas taikomas nuo kito mėnesio po Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkio priėmimo

Nuo 2025 m. sausio 1 d. įsigalioja 2024 m. gegužės 2 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-150 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“, kuriuo pakeisti valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/55dd8e30086f11efbcbfb318996800a8

Daugiau informacijos  teikia:

Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo klausimais - Žemės valdymo skyriaus vyr. specialistės:

Valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo klausimais - Violeta Rudminienė, tel. nr. (+370 41) 596 267, el. p. ,

Valstybinės žemės nuomos apskaitos (mokėjimo) klausimais - Dalia Vadeikienė, tel. nr. (+370 41) 596 265, el. p. .

Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų klausimais -  Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ligita Balsienė, tel. Nr. (+370 41) 383 434, el. p.

Mokesčių lengvatų teikimo taisyklės

Mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, remiantiems švietimo, kultūros, socialinius ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, teikimo taisyklės

Daugiau informacijos teikia Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Brigita Mareckienė, tel. nr. (+370 41) 383 437, el. p. .

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimas Nr. T-397  „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022  ir vėlesniais metais vykdomai veiklai, nustatymo“.

Mokesčių dydžių sąrašas, taikomas įsigyjant verslo liudijimus vykdomai veiklai.

Lengvatų sąrašas įsigyjant verslo liudijimus.

Daugiau informacijos teikia: Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ligita Balsienė, tel. Nr. +370 41 383 434, el. p.