Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Kultūros paveldas

Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų ste­bė­se­nos duomenys

Eil. nr. Unikalus
kodas
Objekto
pavadinimas
Objekto 
adresas
Objekto 
valdytojas
Būklės patikrinimo
akto užpildymo data
1. 30721 Frenkelio odos fabriko pastatų komplekso pirmasis gamybinis pastatas Vilniaus g. 72, Šiauliai Privatus asmuo 2010-12-23
2. 30722 Frenkelio odos fabriko pastatų komplekso antrasis gamybinis pastatas Vilniaus g. 72, Šiauliai Privatus asmuo 2010-12-23
3. 30725 Frenkelio odos fabriko pastatų komplekso penktasis gamybinis pastatas Vilniaus g. 72, Šiauliai Privatus asmuo 2010-12-23
4. 30726 Frenkelio odos fabriko pastatų komplekso šeštasis gamybinis pastatas Vilniaus g. 72, Šiauliai Privatus asmuo 2010-12-23
5. 2255 Pastatas Vytauto g. 89, Šiauliai Šiaulių "Aušros" muziejus, Vytauto g. 89, Šiauliai, tel./faks. (8 41) 52 69 33, el. paštas: [email protected] 2011-03-15
6. 30648 Zoknių aviacijos bazės angaras Aerouosto g. 11A, Šiauliai Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazė, Aerouosto g. 11A, Šiauliai, tel. (8 41) 59 21 04 2011-03-29
7. 10743 Kapinės Tilžės g., Šiauliai Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, tel. (8 41) 59 62 00, faks. (8 41) 52 41 15, el.p. [email protected] 2011-04-04
8. 31210 Rėkyvos dvaro sodybos ūkinis pastatas Poilsio g. 16, Šiauliai Privatus asmuo 2011-04-13
9. 31209 Rėkyvos dvaro sodybos koplyčia Poilsio g. 1A, Šiauliai Rėkyvos Šv. Juozapo darbininko parapija, Poilsio g. 1A, Rėkyva, Šiauliai, tel. 8686 08362 2011-04-13

 

PATVIRTINTI ŠIAULIŲ M. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ INDIVIDUALŪS APSAUGOS REGLAMENTAI

 1. Lieporių senovės gyvenvietės II (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre - 23876) individualus apsaugos reglamentas (2016-11-17, Nr. NRŠ-3);
 2. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo katedros komplekso (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre - 850) individualus apsaugos reglamentas (2016-12-28, Nr. NRŠ-11);
 3. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo katedros komplekso Šv. Apaštalų Petro ir Povilo katedros (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre - 23671) individualus apsaugos reglamentas (2016-12-28, Nr. NRŠ-13);
 4. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo katedros komplekso šventoriaus tvoros su vartais (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre - 23672) individualus apsaugos reglamentas (2016-12-28, Nr. NRŠ-15);
 5. Statinių komplekso, vad. Chaimo Frenkelio rūmais (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre - 26171) individualus apsaugos reglamentas (2016-12-28, Nr. NRŠ-17);
 6. Statinių komplekso, vad. Chaimo Frenkelio rūmais, vilos (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre - 1785) individualus apsaugos reglamentas (2016-12-28, Nr. NRŠ-19);
 7. Statinių komplekso, vad. Chaimo Frenkelio rūmais, namo (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre - 26172) individualus apsaugos reglamentas (2016-12-28, Nr. NRŠ-21);
 8. Statinių komplekso, vad. Chaimo Frenkelio rūmais, fontano (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre - 26173) individualus apsaugos reglamentas (2016-12-28, Nr. NRŠ-23);
 9. Statinių komplekso, vad. Chaimo Frenkelio rūmais, tvoros su vartais (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre - 26174) individualus apsaugos reglamentas (2016-12-28, Nr. NRŠ-24);
 10. Pastato, vad. Venclauskių namais (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre - 2255) individualus apsaugos reglamentas (2017-11-06, Nr. IRŠS-2);
 11. Namo (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre - 2101) individualus apsaugos reglamentas (2017-11-06, Nr. IRŠS-3);
 12. Šiaulių berniukų gimnazijos (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre - 10460) individualus apsaugos reglamentas (2018-09-10, Nr. IRŠS-3);
 13. Lietuvių tautininkų sąjungos Šiaulių apskrities namų pastato (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre - 42601) individualus apsaugos reglamentas (2021-10-01, Nr. IRŠS-2);
Patvirtinti 2023 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai