Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiauliai kviečia gydytojus ir rezidentus!

Siekiant pritraukti trūkstamus gydytojus specialistus (rezidentus) atvykti dirbti Šiaulių miesto sveikatos įstaigose, patvirtintas atnaujintas trūkstamų gydytojų ir rezidentų finansinio motyvavimo tvarkos aprašas. Nuspręsta sutrumpinti medikų įsipareigojimo trukmę ir padidinti finansinį motyvavimą.

Finansinės motyvavimo išmokos gydytojui specialistui:

7 000 eurų išmoka gydytojo poreikiams tenkinti, jei gydytojas įstaigoje įsipareigoja dirbti ne trumpiau kaip 1 metus nuo pirmos darbo dienos. Išmoka gali būti mokama už kiekvienus kitus metus, bet ne ilgiau kaip 3 metus, kasmet sudarant naujas finansavimo sutartis.

25 000 eurų vienkartinė išmoka gydytojo poreikiams tenkinti, jei gydytojas įstaigoje iš karto įsipareigoja dirbti ne trumpiau kaip 3 metus nuo pirmos darbo dienos.

Numatyta viso dydžio išmoka gydytojui gali būti skiriama, jei gydytojas dirba visu 1,0 etato darbo krūviu (dirbant keliose įstaigose, darbo krūvis sumuojamas). Jei dirbama mažesniu darbo krūviu, skatinimo priemonių suma mažinama proporcingai dirbtam laikui.

 

Finansinės motyvavimo išmokos gydytojui rezidentui:

Iki 10 000 eurų rezidento kasmetinė stipendija, skirta rezidentūros studijoms Lietuvos Respublikos universitetuose apmokėti pagal rezidentūros išlaidų sąmatą. Skatinimo priemone pasinaudojęs rezidentas įsipareigoja gydymo įstaigoje dirbti pagal savo specializaciją laikotarpį, proporcingą Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotam rezidentūros studijų laikotarpiui, nuo pirmos darbo dienos gydymo įstaigoje kaip gydytojas rezidentas arba gydytojas specialistas ne trumpiau kaip 1 metus (nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpis neįskaičiuojamas) ir ne mažiau kaip 1,0 etatu.

5 000 eurų vienkartinė išmoka rezidento poreikiams tenkinti, jei rezidentas dalyvauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamame projekte.

Šiaulių miesto sveikatos įstaigai pateikus nustatytos formos prašymą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Komisija teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgdama į trūkstamų gydytojų specialistų sąrašą ir į Teritorinės ligonių kasos informaciją dėl sveikatos priežiūros paslaugų rodiklių, apsvarsto prašymą ir su juo gautus pasirinktos skatinimo priemonės skyrimo reikalingumą pagrindžiančius dokumentus bei įvertina darbo vietos būsimam darbuotojui sukūrimo planą, nustatytą Aprašo 24 punktu. Tuomet Komisija teikia Savivaldybės administracijos direktoriui motyvuotą siūlymą dėl Apraše numatytų skatinimo priemonių taikymo sveikatos įstaigų siūlomiems kandidatams.

Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl finansavimo teikimo, Savivaldybės administracija su įstaiga ir gydytoju specialistu arba gydytoju rezidentu pasirašo sutartį dėl finansavimo teikimo taikant skatinimo priemonę gydytojui specialistui ar gydytojui rezidentui. Trūkstamų gydytojų specialistų (rezidentų) įsipareigojimai prasideda pasirašius Sutartį.

PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. A-1831

  

TRŪKSTAMŲ GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ (REZIDENTŲ) ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE SĄRAŠAS

 

 

Nr.

Specialisto profesinės kvalifikacijos pavadinimas

Skaičius

1.

Šeimos gydytojas

15

2.

Gydytojas odontologas

4

3.

Gydytojas ortodontas

1

4.

Gydytojas endodontologas

1

5.

Burnos chirurgas

1

6.

Gydytojas oftalmologas

1

7.

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

2

8.

Vidaus ligų gydytojas

2

9.

Gydytojas akušeris ginekologas

1

10.

Gydytojas psichiatras

12

11.

Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras

2

12.

Socialinis pediatras

1

13.

Darbo medicinos gydytojas

1

14.

Gydytojas onkologas radioterapeutas

2

15.

Gydytojas radiologas

6

16.

Vaikų ligų gydytojas

1

17.

Gydytojas vaikų neurologas

2

18.

Gydytojas vaikų kardiologas

1

19.

Gydytojas vaikų nefrologas

1

20.

Gydytojas vaikų alergologas

1

21.

Gydytojas vaikų chirurgas

2

22.

Gydytojas vaikų endokrinologas

1

23.

Gydytojas vaikų reumatologas

2

24.

Gydytojas dermatovenerologas

5

25.

Gydytojas endoskopuotojas

1

26.

Gydytojas anesteziologas reanimatologas

5

27.

Gydytojas pulmonologas

1

28.

Gydytojas dietologas

1

29.

Gydytojas echoskopuotojas

3

30.

Gydytojas hematologas

1

31.

Gydytojas kardiologas

3

32.

Gydytojas kraujagyslių chirurgas

2

33.

Gydytojas ortopedas traumatologas

1

34.

Gydytojas neurologas

5

35.

Gydytojas neurochirurgas

2

36.

Laboratorinės medicinos gydytojas

2

37.

Skubiosios medicinos gydytojas

2

38.

Abdominalinės chirurgijos gydytojas

2

39.

Gydytojas urologas

1

 

 

 

Šiaulių miesto Respublikinė Šiaulių ligoninė

Kontaktai pasiteiravimui:
Direktoriaus pavaduotojas medicinai, tel. (8 41) 52 51 66, el. p.
Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vedėja, tel. (8 41) 52 42 36, el. p.

Šiaulių miesto Respublikinėje Šiaulių ligoninėje trūkstame ir ieškome šių gydytojų specialistų (rezidentų):

 • Abdominalinės chirurgijos gydytojas
 • Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
 • Gydytojas anesteziologas reanimatologas
 • Gydytojas dermatovenerologas
 • Gydytojas dietologas
 • Gydytojas echoskopuotojas
 • Gydytojas endoskopuotojas
 • Gydytojas hematologas
 • Gydytojas kardiologas
 • Gydytojas kraujagyslių chirurgas
 • Gydytojas neurochirurgas
 • Gydytojas neurologas
 • Gydytojas oftalmologas
 • Gydytojas onkologas chemoterapeutas
 • Gydytojas onkologas radioterapeutas
 • Gydytojas ortopedas traumatologas
 • Gydytojas psichiatras
 • Gydytojas pulmonologas
 • Gydytojas radiologas
 • Gydytojas vaikų alergologas
 • Gydytojas vaikų chirurgas
 • Gydytojas vaikų endokrinologas
 • Gydytojas vaikų endokrinologas
 • Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras
 • Gydytojas vaikų nefrologas
 • Gydytojas vaikų neurologas
 • Gydytojas vaikų reumatologas
 • Laboratorinės medicinos gydytojas
 • Skubiosios medicinos gydytojas
 • Socialinis pediatras
 • Vaikų ligų gydytojas
 • Vidaus ligų gydytojas

Šiaulių miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigos

Šiaulių miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigose trūkstame ir ieškome šių gydytojų specialistų (rezidentų):

 • Šeimos gydytojai:
  • UAB „Varpo šeimos klinika“, tel. 8 618 31965;
  • UAB „InMedica“, tel. (8 41) 52 57 33;
  • UAB „SENOJO BOKŠTO“ klinika, tel.: 8 686 99799;
  • VšĮ Tilžės g. BPG kabinetas, tel. 8 611 21314;
  • IĮ J.Jankauskienės šeimos gydytojų centras, tel.: 8 686 85662; (8 41) 52 42 74;
  • UAB “Gegužių sveikatos centras“, tel. 8 611 25832
  • VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras, tel.: (8 41) 55 27 91, el. p.
  • VšĮ Šiaulių centro poliklinika, tel. 8 41 37 40 43, el. p. .
 • Vidaus ligų gydytojai:
  • VŠĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, tel.  (8 41) 52 40 37, (8 41) 52 40 47, el. p.
  • VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras, tel.: (8 41) 55 27 91, el. p.
 • Burnos chirurgas
  • VšĮ Šiaulių centro poliklinika, tel. (8 41) 37 40 43, el. p.
 • Gydytojas ortodontas
  • VšĮ Šiaulių centro poliklinika, tel. (8 41) 37 40 43, el. p.
 • Gydytojas endodontologas
  • VšĮ Šiaulių centro poliklinika, tel. (8 41) 37 40 43, el. p.
 • Gydytojas odontologas
  • VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras, tel. (8 41) 55 27 91, el. p.
 • Gydytojas psichiatras
  • VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras, tel. (8 41) 55 27 91, el. p.
 • Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras
  • VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras, tel. (8 41) 55 27 91, el. p.
 • Darbo medicinos gydytojas
  • VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras, tel. (8 41) 55 27 91, el. p.

Trūkstamų gydytojų specialistų (rezidentų) skatinimo dirbti Šiaulių miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose finansavimo teikimo tvarkos aprašas Prašymas dėl finansavimo teikimo