Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Aptarnavimo ir e.paslaugų poskyris

Pareigos
Vardas Pavardė
Telefono nr.
El. paštas
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Diana Grigienė
Telefono nr.
+370 41 500 522
+370 699 01 619
El. paštas
diana.grigiene@siauliai.lt

Einamųjų metų užduotys

1 užduotis: Teisės aktų nustatyta tvarka parengti ir pateikti skyriaus vadovui informaciją (analizę) apie  asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą bei asmenų aptarnavimą  Savivaldybės administracijoje 2020 metais

 Vertinimo rodiklis: Pateikta informacija (analizė)

 Užduoties įvykdymo terminas: 2021-03-01

 2 užduotis: Organizuoti tipinių (pavyzdinių) sutarčių formų patvirtinimą

 Vertinimo rodiklis: Patvirtintos tipinių (pavyzdinių) sutarčių formos

 Užduoties įvykdymo terminas: 2021-07-01

 3 užduotis: Inventorizuoti  poskyrio valdomus  duomenis ir organizuoti atvirų duomenų  viešinimą

 Vertinimo rodiklis: Paviešinti atviri duomenys

 Užduoties įvykdymo terminas: 2021-09-01

 4 užduotis: Išanalizuoti neelektroniniu būdu teikiamų paslaugų perkėlimo į elektroninė erdvę galimybę

 Vertinimo rodiklis: Atlikta analizė, perkelta ne mažiau kaip 10 paslaugų

 Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vilma Masalskienė
Telefono nr.
+370 41 500 517
+370 658 85 040
El. paštas
vilma.masalskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Diana Baronienė
Telefono nr.
+370 41 383 438
El. paštas
diana.baroniene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Roma Sabeckienė
Telefono nr.
+370 41 383 439
El. paštas
roma.sabeckiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Sigita Lingytė
Telefono nr.
+370 41 500 515
El. paštas
sigita.lingyte@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Dovilė Apeikienė
Telefono nr.
+370 41 500 518
El. paštas
dovile.apeikiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Kristina Baranauskienė
Telefono nr.
+370 41 500 516
El. paštas
kristina.baranauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vida Popovienė
Telefono nr.
+370 41 500 514
El. paštas
vida.popoviene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Laima Drazdauskienė
Telefono nr.
+370 41 500 519
El. paštas
laima.drazdauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vilma Nainienė
Telefono nr.
+370 41 596 310
El. paštas
vilma.nainiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rima Baltrušaitienė
Telefono nr.
+370 41 500 513
El. paštas
rima.baltrusaitiene@siauliai.lt
Pareigos
Specialistė
Vardas Pavardė
Laima Žukaitienė
Telefono nr.
+370 41 596 222
El. paštas
laima.zukaitiene@siauliai.lt