Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris

Atnaujinta

2024-02-23
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Diana Grigienė
Telefono nr.
+370 41 500 522

El. paštas

[email protected]

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI:

1 užduotis: Įgyvendinant nuo 2023 m. balandžio mėn. pasikeistas LR vietos savivaldos įstatymo nuostatas, organizuoti Poskyrio kuravimo srities  savivaldybės lokalius teisės aktus ir jų pakeitimą.
Vertinimo rodiklis: Nemažiau kaip 100 proc. peržiūrėtų teisės aktų skaičius.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-04-30.

2 užduotis: Organizuoti Administracijos vidaus ataskaitų ir statistinių duomenų rinkimo kalendoriaus parengimą.
Vertinimo rodiklis: Parengtas vidaus ataskaitų ir statistinių duomenų rinkimo kalendorius.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-06-01.

3 užduotis: Organizuoti dokumentų paieškos sistemoje INFOLEX skelbiamų archyvinių dokumentų patikrinimą.
Vertinimo rodiklis: Atliktas ne mažiau kaip 1000 archyvinių dokumentų patikrinimas.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-11-01. 

4 užduotis: Administruoti  Virtualaus asistento DUK bazę.
Vertinimo rodiklis: Atnaujinti ne mažiau kaip 20 DUK bazės algoritmų.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31.

Deklaracijos

Pagrindinės veiklos sritys: organizuoja Poskyrio darbą, gyventojų aptarnavimą „vieno langelio“ principu,  dokumentų valdymą, vykdo viešuosius pirkimus.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Vilma Masalskienė
Telefono nr.
+370 41 500 517
+370 658 85 040

El. paštas

[email protected]

Organizuoja administracinių paslaugų aprašymų rengimą ir juos teikia į PASIS, vykdo viešuosius pirkimus,  nagrinėja prašymus, skundus. 

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Diana Baronienė
Telefono nr.
+370 41 383 438

El. paštas

[email protected]

Aptarnauja interesantus, registruoja dokumentus, nagrinėja prašymus ir skundus.
Interesantų aptarnavimo sritis: gyvenamosios vietos deklaravimas.

Pareigos
Vyresnioji specialistė

Vardas Pavardė

Roma Sabeckienė
Telefono nr.
+370 41 383 439

El. paštas

[email protected]

Aptarnauja interesantus, registruoja dokumentus, nagrinėja prašymus ir skundus.
Interesantų aptarnavimo sritis: gyvenamosios vietos deklaravimas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Dovilė Apeikienė
Telefono nr.
+370 41 500 518

El. paštas

[email protected]

Aptarnauja interesantus ir registruoja dokumentus.
Interesantų aptarnavimo sritis: detalieji planai, statinių sąlygų sąvadas, statyba ir statinių priežiūra, projektai, adresų suteikimas, statybos leidimai, žemės grąžinimas, reklama, Savivaldybės biudžetas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Kristina Baranauskienė
Telefono nr.
+370 41 500 516

El. paštas

[email protected]

Aptarnauja interesantus ir registruoja dokumentus.
Interesantų aptarnavimo sritis:  licencijos ir leidimai prekybai, atleidimai nuo žemės, žemės nuomos, nekilnojamo turto mokesčių, viešoji tvarka. 

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Sigita Lingytė
Telefono nr.
+370 41 500 515

El. paštas

[email protected]

Aptarnauja interesantus ir registruoja dokumentus.
Interesantų aptarnavimo sritis: juridinių asmenų prašymai Savivaldybės vadovams.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Laima Drazdauskienė
Telefono nr.
+370 41 500 519

El. paštas

[email protected]

Aptarnauja interesantus ir registruoja dokumentus.
Interesantų aptarnavimo sritis: kultūra, viešoji tvarka, sanitarija, civilinė sauga, sveikata, fizinių asmenų prašymai Savivaldybės vadovams, šeimos sudėties pažymos, registracija į Savivaldybės vadovų priėmimą.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Vida Popovienė
Telefono nr.
+370 41 500 514

El. paštas

[email protected]

Aptarnauja interesantus ir registruoja dokumentus.
Interesantų aptarnavimo sritis: socialinis būstas, privatizavimas, viešieji pirkimai,  žemės mokesčių deklaracijos, Savivaldybės turtas, daugiabučių namų savininkų bendrijos, būsto kreditai, subsidijos.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rima Skaparė
Telefono nr.
+370 41 500 513

El. paštas

[email protected]

Aptarnauja interesantus ir registruoja dokumentus.
Interesantų aptarnavimo sritis: miesto infrastruktūra, žemės ūkio technikos registravimas, eismo organizavimas, žemės ūkis, keleivių vežimas, želdinių tvarkymas, aplinkos apsauga.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Vilma Nainienė
Telefono nr.
+370 41 596 310

El. paštas

[email protected]

Rengia ir registruoja leidimus organizuoti masinius renginius viešose miesto vietose, padeda organizuoti Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų darbą, registruoja dokumentus.

Pareigos
Specialistė

Vardas Pavardė

Laima Žukaitienė
Telefono nr.
+370 41 596 222

El. paštas

[email protected]

Rengia Savivaldybės dokumentacijos planą, vykdo Poskyriui perduotų archyvinių dokumentų tvarkymą ir saugojimą, registruoja dokumentus, ruošia išsiuntimui Savivaldybės pašto siuntas ir korespondenciją. Išduoda dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus Poskyryje saugomų dokumentų pagrindu.

Pareigos
Archyvaras (vyr. specialistas)

Vardas Pavardė

Laisvas etatas
Telefono nr.
-

El. paštas