Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Informacinių technologijų poskyris

Atnaujinta

2024-01-04
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėjas

Vardas Pavardė

Egidijus Liaudanskas
Telefono nr.
+370 41 383 444

El. paštas

[email protected]

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI:

1 užduotis: Inicijuoti bei organizuoti Savivaldybės administracijos naudojamų informacinių sistemų bei taikomosios programinės įrangos analizę. Teikti siūlymus dėl jų modernizavimo.
Vertinimo rodiklis: Analizės ataskaita, siūlymai.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

2 užduotis: Inicijuoti bei organizuoti Savivaldybės administracijos naudojamos kompiuterinės įrangos analizę. Teikti siūlymus dėl jos modernizavimo.
Vertinimo rodiklis: Analizės ataskaita, siūlymai.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

3 užduotis: Inicijuoti bei organizuoti poskyrio vykdomų viešųjų pirkimų ir kuruojamų aktualių sutarčių inventorizavimą. Teikti siūlymus dėl pirkimų optimizavimo.
Vertinimo rodiklis: Inventorizacijos ataskaita, siūlymai.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

Pagrindinė veiklos sritis: Informacinių technologijų valdymas, viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo koordinavimas

Privačių interesų deklaracija

Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Rimantas Voveris
Telefono nr.
+370 41 383 401
+370 686 28 797

El. paštas

[email protected]

Savivaldybės informacinės sistemos administratorius. Atsakingas už kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimą ir laikymąsi. Prižiūri informacinių sistemų tarnybines stotis,  užtikrina duomenų saugą ir jų konfidencialumą.

Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Kornelijus Šaulys
Telefono nr.
+370 41 596 256

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Audrius Butkus
Telefono nr.
+370 41 383 402
+370 655 70 976

El. paštas

[email protected]

Atlieka programavimo darbus, organizuoja duomenų atviruoju formatu pateikimą, dalyvauja ir rengia techninius dokumentus IT sistemų pirkimuose.

Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Saulius Kondrotas
Telefono nr.
+370 41 383 400

El. paštas

[email protected]

Informacinės sistemos saugos ir duomenų valdymo įgaliotinis. Administruoja ir valdo Tarybos posėdžių elektroninę balsavimo ir diskusijų sistemą.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Violeta Valančienė
Telefono nr.
+370 41 596 257

El. paštas

[email protected]

Administruoja Savivaldybės interneto ir intraneto svetaines, konsultuoja darbo su turinio valdymo sistemomis, atvirų duomenų klausimais. Vykdo „Šiaulių garbės CV“, „Globalūs Šiauliai“ techninę priežiūrą.

Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Vytautas Ruzgis
Telefono nr.
+370 41 383 405
+370 611 38 093

El. paštas

[email protected]

Vykdo kompiuterių techninės ir programinės įrangos diegimą, priežiūrą, apskaitą, parengia kompiuterizuotas darbo vietas.