Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Informacinių technologijų poskyris

Atnaujinta

2023-01-30
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Rima Zablackienė
Telefono nr.
+370 659 57 816

El. paštas

[email protected]

Konsultuoja bendrais poskyrio klausimais

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

1 užduotis: Siekiant užtikrinti Savivaldybės administracijos informacinės infrastruktūros plėtrą bei modernizavimą, Inicijuoti bei organizuoti informacinių sistemų analizės atlikimą bei, esant poreikiui, organizuoti projektavimo, kūrimo bei diegimo darbus.

Vertinimo rodiklis: Analizė, darbų atlikimo planas

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Išanalizuoti ir, esant poreikiui, perskirstyti poskyrio darbuotojų funkcijas, optimizuojant paskirstytus darbo krūvius

Vertinimo rodiklis: siūlymai dėl funkcijų perskirstymo

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-06-01

3 užduotis: Dalyvauti ir koordinuoti informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą bei teikti siūlymus dėl informacinių sistemų plėtros, apjungimo bei tobulinimo vystant strateginius savivaldybės planus.

Vertinimo rodiklis: Siūlymų teikimas

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Rimantas Voveris
Telefono nr.
+370 41 383 401
+370 686 28 797

El. paštas

[email protected]

Savivaldybės informacinės sistemos administratorius. Atsakingas už kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimą ir laikymąsi. Prižiūri informacinių sistemų tarnybines stotis,  užtikrina duomenų saugą ir jų konfidencialumą.

Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Audrius Butkus
Telefono nr.
+370 41 383 402
+370 655 70 976

El. paštas

[email protected]

Atlieka programavimo darbus, organizuoja duomenų atviruoju formatu pateikimą, dalyvauja ir rengia techninius dokumentus IT sistemų pirkimuose.

Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Saulius Kondrotas
Telefono nr.
+370 41 383 400

El. paštas

[email protected]

Informacinės sistemos saugos ir duomenų valdymo įgaliotinis. Administruoja ir valdo Tarybos posėdžių elektroninę balsavimo ir diskusijų sistemą.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Aurelija Spudaitė
Telefono nr.
+370 41 596 256

El. paštas

[email protected]

Teikia statistinius duomenis apie miesto gyventojus padaliniams ir pavaldžioms organizacijoms. Rengia Savivaldybės direktoriaus teikimus dėl Savivaldybės teritorijos skirstymo į rinkimų apylinkes. Administruoja  DVS „Avilys“.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Violeta Valančienė
Telefono nr.
+370 41 596 257

El. paštas

[email protected]

Administruoja Savivaldybės interneto ir intraneto svetaines, konsultuoja darbo su turinio valdymo sistemomis, atvirų duomenų klausimais. Vykdo „Šiaulių garbės CV“, „Globalūs Šiauliai“ techninę priežiūrą.

Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Vytautas Ruzgis
Telefono nr.
+370 41 383 405
+370 611 38 093

El. paštas

[email protected]

Vykdo kompiuterių techninės ir programinės įrangos diegimą, priežiūrą, apskaitą, parengia kompiuterizuotas darbo vietas.